266 Shares 8649 views

Świadectwem mieszkaniu

W naszym kraju Instytut woli jest słabo rozwinięty. Najwyraźniej jest to spowodowane faktem, że w naszym nieprzewidywalnym życiu, ludzie nie chcą myśleć o dalekiej przyszłości. A niektórzy nie odnoszą się do tego postępowania ostrożnie, obawiając się, że myśli mogą zmaterializować.

Spróbuj zrozumieć, co jest wolą sporządzone na mieszkanie lub dom, a kto musi zrobić w pierwszej kolejności, i do kogo, a nie martwić. I w tym przypadku absolutnie nie ma znaczenia jakie relacje rozwijać pomiędzy spadkobierców. Wszakże nawet najcieplejsze pokrewieństwo czasami uszkodzony z powodu istotnych korzyści.

Świadectwem mieszkanie, dom, samochód, biznes, etc. Jest on uważany za pośmiertnie oświadczenie woli.

Jeżeli dana osoba w rodzinie dobrze, że jest równie lubiący swoich dzieci, to zwykle nie myśleć o tym, co stanie się po śmierci, wierząc, że spadkobiercy nie zrozumie.

Jednak czasami samo życie zaskakuje. Czasami wśród bliskich krewnych zaczynają argumentować, cała rodzina zaczyna żyć w stanie ciągłego stresu, a okaże się, kto i jak do kogo należy. Zazwyczaj jest to po takich przypadkach większość obywateli jest zasysane do notariusza i pisze testament do mieszkania, która jest uważana za specjalną procedurą ustawodawczą, wśród transakcji jako forma kolejności do dziedziczenia po śmierci spadkodawcy.

Na swobodnego rozporządzania jego własności ma prawo do wszystkich w naszym kraju, i tylko on decyduje, co z nim zrobić.

Jako testament do mieszkania prawnie jednostronnego transakcji, może być kwestionowane. Te spadkobiercy, którzy zostaną pozbawieni udziału można dokonać próby, aby udowodnić, że są w tej sytuacji ze względu na fakt, że testament został napisany, aby wymusić albo spadkodawca był w „nieświadomego” stanu psychicznego.

W tym przypadku dowodem na mieszkania może być unieważnione automatycznie, jeśli nie jest wykonywana w określonej formie, nie poświadczone przez osobę notariusza lub inny, który jest upoważniony do tego, nie ma świadków, którzy są wymagane w niektórych przypadkach, etc.

Dlatego, aby uniknąć takiej sytuacji spadkodawcy lub jego bliskich krewnych zadać wcześniej, jak ozdobić testament do mieszkania, tak aby później nie można było zakwestionować w sądzie, o stwierdzenie nieważności. Rzeczywiście, w tym przypadku, ta ostatnia zostanie przerwane, a właściciele nieruchomości nie mogą stać się osoby, które to jest, jego zdaniem, był przeznaczony.

Jeśli wola mieszkania jest wykonany nie było, to jest równo podzielona pomiędzy wszystkich bezpośrednich potomków: dzieci, małżonka i rodziców – w pierwszej kolejności, rodzeństwo i dziadkowie – w drugim, i wszyscy inni krewni w oddali – trzeci miejsce. Dlatego też, jeśli spadkodawca chce przenieść swój majątek jego krewnych nie pierwszym etapie, obecność pewno. Tylko wtedy nikt nie będzie w stanie zakwestionować go prawnie.

Jedynymi krewni, którzy muszą mieć obowiązkowy udział o podział majątku, są małoletnie dzieci i na utrzymaniu rodziców niepełnosprawnych, którzy żyli z spadkodawcy w tym samym domu i byli pod jego opieką przez okres co najmniej dwunastu miesięcy.

Sporządzić testament w mieszkaniu, próbka musi zostać podjęta przez notariusza. Jeżeli spadkodawca, jako obywatel naszego kraju, jest tymczasowo mieszka poza nim, a następnie dokonać ich woli, może on w odpowiednim konsulacie, a następnie, po powrocie do Rosji, aby ją zalegalizować.

Jeśli wcześniej, jak zauważono przez notariuszy, wiek obywateli tworzących woli, więcej niż dopasowane wyrażenie „zaawansowane”, ale dziś jest wyraźnie młodsza: są one coraz częściej ludziom wieku czterdziestu lat.