626 Shares 4629 views

Co to jest ateizm? Symbole Ateizmu

Dzisiaj wielu ludzi, gdy słyszy słowo "ateistyczne", uważa, że ta osoba musi stale konfliktować z przedstawicielami różnych wyznań religijnych. Ale w rzeczywistości jest to całkowicie błędne, ponieważ gdy jest ślepej wiary, umysł jest nieobecny lub zasnął.

Jeśli jednak zastosujemy logikę i analizujemy ją zgodnie z religijną perspektywą: czy osoba, aby kontrolować innych ludzi, na oślep ślepo wierzy w różne starożytne mity napisane w epoce brązu? Czy czy teraz jest to czas, w którym panuje swoboda myślenia, przekonań i myślenia naukowego?

Wyjątkowość każdej religii

Co zaskakujące, nawet wykwalifikowani specjaliści nie mogą wymieniać wyraźnej liczby religii, które istnieją na całym świecie. Na przykład tylko chrześcijaństwo ma ponad trzydzieści tysięcy różnych kierunków, a zwolennicy każdej z nich są przekonani, że prawdziwą doktryną jest ich nauczanie.

Te religie są reprezentowane w różnych gałęziach baptystów, zielonoświątkowych, kalwińskich, anglikańskich, luteranach, metodystach, staroborach, anabaptystach, zielonoświątkowiu i innych. Jednak w chwili obecnej jest jeszcze jeden bardzo wspólny kierunek – ateizm. Jego zwolennicy nie należą do żadnej z tych kategorii. Dlatego kwestia tego, czym jest ateizm, jest dość aktualny.

Pomimo tak wielu różnych religii, nie da się dostać do raju jednego z nich, więc nie od razu znajdziesz się w piekle wszystkich innych. Każde religijne wyznanie, istniejące dzisiaj, jest sprzeczne ze wszystkimi innymi w takich momentach jak stworzenie Ziemi, pochodzenie człowieka, pojawienie się dobra i zła, i tak dalej. Ponadto, różne prądy religijne porównują ich mistyczne przejęcia, jednocześnie udowadniając, że wszystkie halucynacje lub zaburzenia psychiczne służą jako argument dla autentyczności.

Ale każdy wie, że cuda nie zdarzają się. Ludzie, którzy mieszkają w Indiach , wychowywani w tej charakterystycznej kulturze, tuż przed śmiercią, reprezentują Sivę sześcioma rękami. Europejczycy widzą aniołowie i demony opisane na freskach katolickich. Tubylcy mieszkający w Australii twierdzą, że rzeczywiście spotkali się z Wielką Matką.

Tak więc pisma różnych religii mają wiele sprzeczności. W tym samym czasie wiele wyznań dostarcza całkiem sprzecznych obrazów bogów z ich nakazami. Ponieważ wszystkie te informacje nie mogą być prawdziwe w tym samym czasie, nie ma po prostu boskich istot należących do współczesnych religii.

Pojęcie ateizmu

Co właściwie jest ateizm, nie każdy wie. Ogólnie rzecz ujmując, to słowo pochodzi od greckiego pochodzenia. Są w nim dwie części: a – przetłumaczone jako "nie", (negacja), a teos – "bóg". Z tego wynika, że znaczenie tego terminu jest zaprzeczeniem wszystkich bogów, nadprzyrodzonych istot i sił, innych
Mówiąc – to jest ateizm. Można również powiedzieć, że ateizm jest systemem poglądów, które udowadniają niemożność utrzymania argumentów każdej religii.

Z reguły ateizm jest ściśle związany z pojęciem materializmu. Dlatego też na długo nie uważano, że symbol ateizmu jest symbolem atomu. Wynika to z faktu, że w naturze cała materia składa się z atomów, stąd też pojawił się specyficzny symbol ateizmu. Nie jest to zaskakujące, ponieważ koncepcja ta jest identyczna z materializmem.

Ateizm składa się z filozoficznej, historycznej, naturalno-naukowej krytyki religii. Celem jest odkrycie ich fantastycznej natury. W rzeczywistości nie można jednoznacznie powiedzieć, czym jest ateizm, ponieważ jest to dość złożona koncepcja. Na przykład ateizm ujawnia społeczną stronę religii, a z punktu widzenia materializmu można wyjaśnić, jak i dlaczego wiara religijna pojawia się, a także wyjaśnia rolę religii w społeczeństwie i sposoby jej przezwyciężania.

Proces rozwoju ateizmu charakteryzował się szeregiem historycznym i charakterystycznymi kierunkami. Wśród nich były takie dość powszechne gatunki, jak starożytne, wolne myśli w świecie feudalnym, burżuazyjny, rosyjski rewolucyjno-demokratyczny i tak dalej. Najbardziej uzasadnionym zwolennikiem ateizmu wszystkich epok był marksistowsko-leninowska doktryna.

Indywidualni obrońcy niektórych religii, którzy do końca nie mają jasnego pojęcia o tym, czym jest ateizm, twierdząc, że to pojęcie nie było wcześniej, ale zostało wynalezione przez komunistów. Ale to jest całkowicie błędne. Ateizm jest w pełni zgodnym z prawem rezultatem rozwoju zaawansowanych myśli wszystkich ludzi.

Dziś istnieją dwa główne typy ateizmu – jest spontaniczny i naukowy. Zwolennicy pierwszej opcji po prostu zaprzeczają, że Bóg, zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, a drugi – polega na jasnych danych naukowych.

Pojęcie spontanicznego ateizmu

Autor ateizmu spontanicznego, powstałego przed nauką – jest prostym ludem. Dlatego gatunek ten można bezpiecznie uznać za rozpoznawalny i popularny. Z reguły jest to w ustnej sztuce ludowej (różne epiki, wszelkiego rodzaju historie, pieśni, powiedzenia i przysłowie). To odzwierciedlało główne zasady perswazji, że wszystkie religie służą bogatym ludziom, którzy są wyzyskiwaczami. Są korzystne tylko dla bogatych i duchownych. Wśród wielu wypowiedzi, które przetrwały do dziś, najbardziej znanymi są: "Człowiek z bipopem i pop z łyżką", "Bóg kocha bogatych".

Od niepamiętnych czasów symbol ateizmu był charakterystyczny dla całego narodu rosyjskiego. Jedna z istniejących epickich powieści ujawniła nawet ogólny wizerunek Waski Buslaev, znanego freethinker, który zbuntował się przeciwko niesprawiedliwości i różnym uprzedzeniom religijnym. Wierzył tylko w sobie, a siła religijna, wrogo nastawiona do ludzi w tej epopei, jest reprezentowana w postaci strachu pielgrzymów. Vaska Buslaev pokonał dzwon koło kościoła, który był na głowie tego potwora.

Pojęcie naukowego ateizmu

Ateistyczny bojownik o charakterze naukowym rozwijał się stopniowo wraz z gromadzeniem wiedzy o naturze, społeczeństwie społecznym i myśleniu ludzkim. W każdej epoce urodziły się odważni i dumni ludzie, którzy mimo gniewu duchownego nie obawiali się wszelkiego rodzaju prześladowań i prześladowań. Przeciwstawiały sobie moc nauki do religii.

Naukowe ateizm jest najważniejszym aspektem materialistycznego światopoglądu. Ponieważ jest to nauka filozoficzna, w procesie wyjaśniania istoty i krytyki religii wywodzi się z materializmu historycznego. Jednocześnie główna siła naukowego ateizmu nie polega właśnie na krytyce samej religii, lecz na solidnych fundamentach całego życia duchowego całego społeczeństwa, a także każdej osoby.

Rodzaje Ateizmu

W kulturze ludzkiej istnieją dwa typy ateizmu:

  1. Ateny ateistyczne (materialistyczne), których zwolennicy bezpośrednio oświadczają, że nie ma Boga, a wszystkie historie o nim są fikcjami ludzi. Oboje nie znali relacji zjawisk naturalnych, albo chcą mieć władzę nad ignorantem, mówiąc w imieniu Boga, który nie istnieje.
  2. Idealistyczny ateizm, którego zwolennicy bezpośrednio oświadczają, że Bóg istnieje. Pozostawiają jednak wszystkie kierunki religijne, ponieważ rozumieją, że Biblia jest błędną koncepcją, ponieważ Jezus nie może być twórcą wszechświata, a siódmego dnia po stworzeniu Ziemi Bóg nie spocznie.

Dziś materialistyczny naukowy ateizm pod presją różnych odkryć zostaje zrekonstruowany w idealizm. Wyznawcy drugiego są raczej pasywni. Pozostawiają pojęcie biblijne i nie szukają prawdy w ogóle, wierząc, że religia jest oszustwem i manipulacją ludźmi.

Wierzcie lub nie?

Jeśli rozmawiamy o Bogu, który nie ma w kościołach, wtedy na podstawie złego uczucia religijnego nie można zbudować pełnego obrazu światopoglądu i posiadać osobistą kulturę wiedzy o dużym potencjale. Ludzki umysł jest ograniczony, z którego wynika, że znajomość ludzi jest również mała. Dzięki temu są zawsze chwile w historii ludzkości, które są akceptowane tylko z wiary. To nie na nic, że wielu ateistów naprawdę twierdzą, że ateizm jest religią.

Bóg udowadnia swoją egzystencję wszystkim ludziom i każdemu człowiekowi w jakiejś specyficznie specyficznej postaci, a tyle samo, co ludzie są sprawiedliwi i sympatyczni i wierzą w Boga. Niezaprzeczalne dowody na istnienie Boga dają ludziom dokładnie według ich wiary, ale bez powodu. Zawsze słyszy modlitwy i odpowiada im, w wyniku czego zmienia się życie wierzącego, co manifestuje się w wydarzeniach, które mają miejsce z nim.

Rzeczywiście, Bóg komunikuje się z ludźmi tylko poprzez język warunków życia. Wszelkie wypadki, które występują u ludzi, są bezpośrednimi wskazówkami, które mają na celu wprowadzenie zmian w kierunku właściwej drogi. Oczywiście wiele osób nie jest w stanie dostrzec tych wskazówek i zareagować na nie, ponieważ są szczerze przekonani, że ateizm jest religią, która pozwala im nie tylko wyróżniać się od otaczającej nas masy, ale także mieć wiarę wyłącznie w ich własnej sile.

Komunia z Bogiem

Niewątpliwie Bóg komunikuje się z ludźmi głównie za pośrednictwem języka życia okoliczności. W obliczu jakiejkolwiek szansy inteligentna osoba musi o tym myśleć, wtedy zacznie wyraźnie dostrzegać to, co Bóg mu mówi: czy obiecuje wsparcie, czy też ostrzega przed możliwymi grzechami, błędami i błędami.

Mimo tych wszystkich orzeczeń, ateiści są obecni w ogromnej liczbie na całym świecie. I większość zwolenników takich poglądów żyje w Europie. Ateizm w Rosji jest dość powszechnym pojęciem. Jest wielu ludzi, którzy szczerze wierzą w Boga, ale są tacy, którzy są przekonani o jego nieobecności.

Pierwsi twierdzą, że komunikacja z Bogiem nie może być w jakiś sposób zbudowana przy pomocy różnych mediatorów. Ich rola została poparta przez wszystkie kościoły. Bezpośrednie połączenie z Bogiem wypełnia fizyczne znaczenie. Jednak nie ma osobowości demonicznych, ponieważ nie są one oparte na zbiorach Boga, ale na ich własne obliczenia.

Ponadto osoby, które piją alkohol, w ogóle nie są w stanie odnotować żadnych powiązań dochodzeniowych swoich działań z sytuacjami powodowanymi przez nie. Ich życie jest często napełniane przygody i katastrofalne. To nie jest sekret dla każdego, kto jest ludem rosyjskim znanym z uzależnienia od alkoholu, dlatego takie zjawisko jak ateizm w Rosji jest całkiem rzeczywiste i powszechne.

Jeśli chodzi o prawdziwie wiernych ludzi, nie zdają sobie sprawy z możliwości rozmawiania z Bogiem i są pewni, że modlitwa zawsze będzie wysłuchana. Gdy te lub te zmiany w życiu nie występują, osoba, w zależności od jego modlitwy, otrzymuje kilka innych wyjaśnień, dlaczego tak się nie stało. Jednak Bóg może pomóc ludziom tylko w tych momentach, do wyjaśnienia, które sami dołożą wszelkich starań. To nie na nic, że ludzie mówią, że polegają na Bogu, ale nie bądź zły samemu.

Kto dziś jest ateistą?

Historycznie, prawie wszystkie państwa specjalne programy w sferze edukacji, kultury, opieki zdrowotnej i prawa, wspierane przez media, prowadzą do powstania tylko materialistycznych poglądów wśród ludzi. To ateizm odnosi się do tego światopoglądu do trzech podstawowych pojęć: naukowego kierunku ateizmu, ewolucjonizmu i humanizmu ze wszystkimi pochodnymi.

Ideologowie dość niedawno potrafili przekazać koncepcję ateizmu-materializmu w sposób solidny. Jest to jedyny naukowy i historycznie postępowy światopogląd, który przez całe swe istnienie był właściwym osiągnięciem nauk przyrodniczych.

Ateiści są postrzegani przez wielu jako ludzie z zdrowym umysłem, wolni, oświeceni, wykształceni, wykształceni, postępowi, cywilizowani i nowoczesni. Teraz nawet słowo "naukowe" stało się synonimem określenia "prawda". Dzięki temu dowolny światopogląd, który różni się od poglądów materialistycznych, nie może być postrzegany nie w pobliżu hipotez naukowych, ale w opozycji do nich.

Definicja ateizmu

Biorąc pod uwagę fakt, że taki ateizm, którego definicja jest jednoznacznie trudna, możemy wyciągnąć następujący wniosek: ateiści mają tylko jedną władzę w wiedzy – nowoczesne oficjalne dane naukowe. Właśnie dlatego osoby naukowe i ateistyczne światopoglądom mają takie same poglądy na wiele rzeczy. Fakt ten potwierdza jasna odpowiedź na pytanie o to, czym jest ateizm. Definicja tej koncepcji mówi, że ateizm jest ateizmem, który opiera się na wiedzy naukowej.

Innymi słowy, taka filozoficzna materialistyczna doktryna zaprzecza nadprzyrodzonemu istnieniu Boga, tak jak każdy niematerialny, rozpoznaje jednak wieczność materialnego świata. Jak powszechnie uważa się w chrześcijaństwie, podstawą ateizmu jest to, że warunkowo głosi sprzeciw wobec religii. W rzeczywistości, zgodnie z treścią, pojęcie to stanowi jedną z wielu form religijnego światopoglądu.

Satanizm i Ateizm

Wielu ludzi ma błędny pogląd, twierdząc, że ateiści popierają poglądy szatana. Co więcej, jest zdania, że historia ateizmu obejmuje taki kierunek jak szatanizm. To nieprawda, a taka fałszywa wersja propagowana jest przez duchownych. Na przykład zwolennicy wiary chrześcijańskiej patrzą na satanistyczne intrygi w wielu sytuacjach i sytuacjach, które są sprzeczne z ich zainteresowaniami.

W rzeczywistości szatanizm jest zwyczajnym ruchem religijnym z własnymi kościołami, duchownymi i biblią. Innymi słowy, religijny ateizm można przypisać szatanizmowi w taki sam sposób jak w jakimkolwiek podobnym systemie. Oznacza to, że istnienie szatana jest zabronione, a związane z nim myśli są uznawane za bezzasadne. Dlatego też żaden szatanista nie może być ateistą i vice versa.