275 Shares 4856 views

Myślenia w psychologii

mechanizm myślenia działa poprzez analizy przez syntezę. Początkowo obiekt jest w porównaniu z innymi, a następnie z cech charakterystycznych dla niego, w nowej wersji. W procesie myślenia znowu i znowu są wykrywane jakości łącza, aż do wyczerpania ich zapasów ludzkiej wiedzy. W syntezie kluczowej roli odgrywanej przez percepcji.

Przez wiele wieków, naukowcy próbowali klasyfikować myślenia w psychologii.

W kontekście historycznym ludzkości pierwszy podszedł praktycznych działań. Umiejętności myślenia opracowane znacznie później. Im mniej, aw tym wieku technologii wysokiej inteligencji w konstruktywny sposób myślenia jest to praktyczne. Konkretnie, skuteczną rodzaj aktywności umysłowej jest przeznaczony do wykonania określonych zadań i opiera się na postrzeganiu przedmiotów. Tak myśleć małymi dziećmi. Więc one demontowane zabawki na części składowe. Szukasz kogoś, kto obraca koła.

Myślenia w psychologii jest oczywiste kształcie typu praca podczas percepcji rzeczywistości. Prymitywna wersja zdolności wizualizacji przestrzennej są przedszkolaki, którzy nie są tak przyciąga procesie demontażu jako magiczną mocą własnej wyobraźni. Po tym wszystkim, pojęcia Zbiory wciąż zbyt mała, termin „zdolność do wizualizacji przestrzennej” jest często zastępowane przez logiczną-symboliczne.

Werbalne i logiczne myślenie w psychologii jest interakcja między logicznych operacji i pojęć. Charakteryzuje się możliwością poznania podstawowych praw bez autentycznego związku wizualnej z rzeczywistością.

Abstrakcyjne myślenie logiczne wydają się wykraczać poza granicę percepcji zmysłowej. Cech obiektu lub sytuacji, przedmiotem wybiera tylko ważne, pozostawiając szczegóły i drobne funkcje bez odpowiedniej uwagi.

Powstawanie myślenia abstrakcyjnego w celu opanowania pojęć w procesie uczenia się odbywa się równolegle z poprawą wzrokowo-ruchowej, myślenia wizualnego-graficznego i słowno-logicznego, ponieważ wszystkie typy – to kolejne etapy rozwoju myśli ludzkiej w kontekście filogenezy i ontogenezy.

Myślenia w psychologii wyróżnia się cechami:

– Krytyczne myślenie ma na celu zbudowanie logicznej konkluzji, aby przyjąć kompleksowe procesy decyzyjne. Człowiek potrafi analizować zjawiska społeczne, do pracy z informacją, w wyniku precyzyjnego algorytmu:

  • Definicja problemu;

  • ocena stanu faktycznego, podział i oddzielenie opinii;

  • zapis wszystkich znanych dowodów;

  • formułowanie wniosków.

Tak więc, krytyczne myślenie, psychologia jest umiejętność właściwej oceny faktów, aby oddzielić je od informacji emocjonalnej, aby przyjąć je jako dowód. Ponieważ tworząc własną niezależną opinię. Zauważ, że w naturalnym porządku pojawieniem się nowych dowodów czasami zmienić ustalenia i rozwiązania problemu;

– twórcze myślenie na celu odkrycie nowej wiedzy, tworzenie wartości duchowych, na podstawie własnych pomysłów. Funkcje kreatywne osoby determinuje jego psychikę, myśląc, że wykracza poza przyswajaniu pojęć, zasad, przepisów. W przypadku mechanizmu przenoszenia tworzenie cechy i jakość systemu lub obiektu w innej płaszczyźnie, gdzie wcześniej taka kombinacja nie zaobserwowano. Jeden rzut oka twórczy człowiek pojmuje znaczenie tkwi w szczegółach, lub myśli brakujące dane.

Ze względu na charakter zadania myślenia może być teoretyczny lub praktyczny:

– podstawa myślenia teoretycznego jest stosowanie zasad i przepisów;

– praktyczne myślenie składa wnioski i sądy mają udokumentowaną historię. Zadaniem praktycznego myślenia obejmuje transformację rzeczywistości przez algorytm: cel, plan, projekt i schemat.