129 Shares 3121 views

Względność ruchu mechanicznego

Ta gałąź fizyki w mechanice, badał oddziaływanie i ruch ciał. Główną cechą tego ruchu to ruch w przestrzeni. Ale ruch sama dla różnych obserwatorów będzie inaczej – jest to względność ruchu mechanicznego. Stojący na poboczu drogi i obserwując poruszający się samochód, widzimy, że jest lub jest blisko nas, lub usunięte, w zależności od kierunku ruchu.

Obserwując ruch maszyny, możemy określić, jak odległość między obserwatorem a pojazdem. Jednocześnie, jeśli będziemy siedzieć w samochodzie i przed nami będzie z taką samą prędkością, aby przejść innego pojazdu, przednia będzie postrzegany jako stojący w miejscu, ponieważ odległość nie zmienia się pomiędzy maszynami. Z punktu widzenia obserwatora stojącego na poboczu pojazd jest w ruchu, jeśli chodzi o pasażerów – pojazd jest nieruchomy.

Sugeruje to, że każdy obserwator szacuje ruch na swój sposób, to znaczy względność ruch mechaniczny, określa, z którego miejsca obserwacji przeprowadzonych. Dlatego też, dla dokładnego określenia ruchu ciała jest konieczne, aby wybrać punkt (korpus), którego przewidywania ruchu zostanie wykonana. Tutaj znajduje się mimowolnie myśl, że takie podejście do badania ruchu sprawia, że trudne do uchwycenia. To sprawia, że chce się znaleźć jakiś punkt, gdy patrzy się z ruchu będzie „bezwzględny”, a nie względne.

Studiując względność ruchu, fizyki, i starał się znaleźć rozwiązanie tego problemu. Naukowcy, używając takich określeń jak „prostoliniowym ruchem jednostajnym” i „prędkość ruchu ciała”, próbując ustalić, w jaki sposób ciało będzie poruszać się względem obserwatora, z różną prędkością. W rezultacie okazało się, że wynik obserwacji zależy od stosunku prędkości i ruchu ciała względem siebie obserwatorów. Jeżeli prędkość ciała więcej, to zostanie usunięty, jeśli jest mniej, to się zbliża.

Dla wszystkich obliczeń wzorach mechaniki, łączących prędkości, odległości i czasu w jednolitym tempie. Poniższy wniosek nasuwa się samo: względność ruchu mechanicznego – jest to koncepcja, która zakłada ten sam okres czasu każdego obserwatora. Nauki o wzorze zwane przemiany Galileo. Był pierwszym w mechanice klasycznej sformułowane pojęcie względności ruchu.

Fizyczny sens transformacji Galileusza są bardzo głębokie. Według mechaniki klasycznej, jego formuła jest nie tylko na Ziemi, ale w całym wszechświecie. Poniższy wniosek z tego – równie przestrzeń (równomiernie) na wskroś. A raz ruch jednakowo we wszystkich kierunkach, przestrzeń ma właściwości izotropowe, to znaczy jego właściwości są identyczne we wszystkich kierunkach.

Tak więc okazuje się, że najprostsze zjawiska mechaniczne, prostoliniowy ruch jednostajny i na koncepcji ruchu mechanicznego, być niezwykle ważnym odkryciem (lub hipoteza) pojęcie „czasu” jest jeden za wszystkich, to znaczy, to jest uniwersalna. Również wynika, że przestrzeń jest jednorodna i izotropowa, a transformacja Galileusza ważny w całym wszechświecie.

Oto niektóre nietypowe wnioski pochodzące z obserwacji od strony przejeżdżającego samochodu, a także próbami wzorami mechaniki klasycznej, prędkość klejenie, ścieżek i czasu, aby znaleźć wyjaśnienie tego, co zobaczył. Prosta koncepcja „względności ruchu mechanicznego”, jak się okazuje, może doprowadzić do globalnej wniosków wpływających na podstawową wiedzę o wszechświecie.

Jeśli chodzi o istotnych sprawach fizyki klasycznej. Pytania związane z względności ruchu mechanicznego i wnioski, które następują z tym pojęciem.