636 Shares 1629 views

Przyrodni brat – kto to jest?

Zawiłości relacji rodzinnych nie jest łatwe do zrozumienia, nie jest zaskakujące, że czasami ludzie rozumieją znaczenie „przyrodni brat”, „pół-siostry”, mylące je z przyrodnim bratem i siostrą.

Krewnych lub teściowie

W sercu właściwości jest małżeństwo między mężczyzną i kobietą, która prowadzi do powstania stosunków obojga małżonków z krewnych siebie, a także krewnych i między małżonkami. Relacje te nazywane są właściwości i zakończone, co do zasady, z rozwiązaniem małżeństwa.

Remarriage każdego z byłymi małżonkami wywołuje kolejną falę stosunków osobliwych. Oni już przyszedł, a dzieci z pierwszego małżeństwa. To było wtedy, że mogą pojawić się pół-braci i sióstr.

Więc co robi „brat”? „Skonsolidowane” Artykuł opublikowany w słowniku Ushakov. Według niej, pół-brat – jest synem ojczyma lub macochy, to samo wyjaśnienie jest podane, a wyrażenie „pół-siostra”. Podsumowanie dzieci – dzieci z poprzednich małżeństw, kobiet i mężczyzn, połączone ze sobą w drugim małżeństwie. Oni nie są rodzime, ale tylko „informacja” do ogólnej rodziny. W przeciwnym razie będzie to powiedzieć w skrócie braci i sióstr nie mają wspólnych rodziców, są one połączone stosunków rodzinnych, ale nie pokrewieństwa biologicznego.

W nowo powstałej rodziny mogą otrzymać wspólne dziecko małżonków, lub nawet kilka. Z dzieci z poprzednich małżeństw dziecka wydaje się być wspólnym rodzic, rodzeństwo te nazywane są nie pełne. Wśród nich jest rozdzielenie: ci, którzy mają wspólny ojciec, zwany pół-i tych, którzy mają wspólną matkę – macicy. Połowa bracia i siostry więzami krwi, są one prawnie takie same prawa jak pełnej krwi.

złożoność relacji

W życiu dziecka, który był jedynym dzieckiem w rodzinie, nagle pojawiają Stepsister lub przyrodni brat. To radykalnie zmienia swoje życie i wymaga, aby zmienić wiele nawyków. Pierwszy problem dotyczy ograniczenia przestrzeni osobistej. Emeryturę obecnie możliwe tylko wtedy, gdy drzwi są zamknięte na zamek. Tarcie może powstać z powodu korzystania z łazienki, jeśli ktoś od dziecka spędza dużo czasu. Teraz nie ma nic, co byłoby w całości własnością kogoś jednego z dzieci. Musimy dzielić się zabawkami, komputer i telefon. Między pół dzieci jest często rywalizacja o miłość i uwagę rodziców.

Często działając na kwestie planu cięcia pokrywy coś pozytywnego sprawia, że dziecko jest pół-siostra lub brat. To, na przykład, możliwość być obok osoby, z którymi można grać, że jest o wiele bardziej interesujące niż bycie sam cały czas. Homework również jest obecnie podzielony na dużą liczbę członków rodziny. A ile szanse na komunikację! Jeśli pół-rodzeństwo nadal znaleźć wspólny język, mogą rozmawiać całą noc.

pomóc rodzicom

Pomoc przyrodnich braci i sióstr, aby znaleźć wspólny grunt powinien być rodzice. Tylko poprawne zachowanie, niewyczerpana cierpliwość, umiejętność przewidywania i wyeliminować negatywne aspekty pomogą dzieciom przejść od kłótni i obelg do komunikacji i gier. Po pewnym czasie, skonsolidowane dzieci zaczynają dobrze dogadują się ze sobą, relacje między nimi są przyjazne. Nawiasem mówiąc, całkowita dzieciństwa łączy szybszych przyrodnich braci i sióstr, ludzie są o wiele trudniejsze dla dorosłych, by stać się bliskimi przyjaciółmi. Więc to przyrodni brat – nie jest to krewny, kuzyn-in-law, ale może on być lepszym przyjacielem.