732 Shares 8271 views

Jak jest dla początkujących modlitwa lub modlitwy

Modlitwa – jest obowiązkową modlitwę pięć razy dziennie przez muzułmanów. Przedtem jednak dokonać rytualnej ablucji ( „Tahara”). W krajach WNP, Iran, Turcja nazywają ten obrzęd tureckich słowo „modlitwa”, ale w innych krajach o muzułmańskiej wiary, to się nazywa „salat”. W celu wyjaśnienia co do modlitwy dla początkujących, będzie bardziej opisać samego rytu.

Tak, to jest oczywiste, że modlitwa – muzułmańska modlitwa, w której wierzący odwraca się do Boga. Dokonywanie modlitwę dzieje w ciągu dnia pięć razy pięć (salat). Pierwszy z nich – jest rano, modlitwa , która jest odczytywana świcie. udnie modlitwa odbywa się w godzinach popołudniowych, po 13 godzin. Późnym popołudniem jest modlitwa przed zachodem słońca. Dalej – modlitwa wieczorem (po zachodzie słońca), to nie jest noc modlitwa. Istnieją inne rodzaje modlitwy, popełnione w obchodach, a raczej na ostatniej nocy Ramadanu, w ostatnim dniu postu iw momencie system ofiarny, i tak dalej. D.

Muzułmanin wierzący jest zobowiązany do przestrzegania świętej modlitwy – że islam wymaga. W przeciwnym razie może stracić kontakt z Bogiem. Kolejność przewiduje procedury Namaz mycia przed ceremonią. Ciało człowieka wierzącego musi być czyste, bez stanu brudów – uznawanej za małej lub dużej brudów (naturalny opróżnianie ciała lub stosunku płciowego). Wierzący stawia na czyste ubrania, które dolny nie powinien wisieć poniżej kostek. Jeśli rytuał odbywa się w domu, miejsce wybrane do tego bardzo jasne i czyste. Myśli – jasne i mających na celu popełnienie rytuał, nic nie rozprasza wierzącego. Jego twarz powinna być odwrócone w kierunku Kaaba. Pobożny muzułmanin, którzy używali alkoholu, nie jest zwolniony z obrzędu. Jednak modlitwa człowieka nie jest akceptowana przez czterdzieści dni. Studiowanie modlitwę dla początkujących, fakt ten musi określać.

Modlitwa jest obowiązkowy dla wszystkich – mężczyzn i kobiet, dzieci i osób starszych, dla chorych i są w dobrym zdrowiu. Tylko jedna wizyta w tym meczecie, a inni robią to w domu. Mówiąc o tym, co dla początkujących modlitwa kapłana musi jasno wyjaśnić wszystkie zasady zachowania podczas ceremonii. Dzieje się we wczesnym dzieciństwie i jest określone przez wiele lat. Wszyscy muzułmanie mają świadomość grzeszności niespełnienia rytu, ponieważ w ten sposób naruszono jeden z najważniejszych przykazań – obowiązkiem Stwórcy. Wszelkie dobro, które ma człowiek posłany przez Boga, aby braku modlitwy – to przede wszystkim niewdzięczność. Modlitwa zorganizowana osoba, wolne od złych myśli i pragnień. W islamskiej wiary, modlitwa jest uważany za jeden z pięciu filarów w życiu wierzącego. Natomiast filar stoi osoba jest chroniony. Ponadto modlitwa dla początkujących, jak i dla dojrzałych muzułmanie są niezwykle ważne, ponieważ daje możliwość, aby zrozumieć, jak ważne dla ich wiary. Bez niej absolutnie niemożliwe, aby zdobyć miejsce w Raju i czasu, aby poprawić błędy życiowe i grzechów.

Podczas obrzędu muzułmanie są na kolanach, powiedzmy modlitwy skruchy, a potem modlić się na chwałę Boga. Dopiero potem czytają Dogu lub modlitwę do indywidualnych potrzeb. Następnie wymawiane Salavat Proroka, modlitwy i jest uznana za kompletną. Salavat – odwołanie się do Boga o odpuszczenie grzechów, aby zesłał łaskę i miłosierdzie.

Żadna akcja choroba ani wojsko nie może być wolny od muzułmańskiej modlitwy. Jedynym odpust – w takich przypadkach sam rytuał może być nieco inna. Na przykład, czytając modlitwę, konieczne jest, aby łuki, ale niekoniecznie w kierunku Kaaba. Podczas walk, modlitwa może być wykonywana w walce lub nawet podczas jazdy konnej.