446 Shares 3244 views

Istota i funkcja pieniądza we współczesnym świecie

Nic na świecie nie jest tak gwałtowne spory między jednostkami, jak wartości pieniądza w świecie. Niektórzy twierdzą, że jest to najważniejsza rzecz na świecie, bo tylko pieniądze daje nam przepustkę do świata wielkich możliwości i realizacji najbardziej cennych pragnień. Inni, przeciwnie, winien pieniądze dla wszystkich niepowodzeń i twierdzą, że są największym złem na ziemi. Jaki jest charakter i funkcje pieniądza, naprawdę? Dziś postaramy się odejść od powierzchownych i emocjonalnych poglądów na temat tego problemu i uczynić ją c bezstronnej perspektywy.

Pieniądze są najważniejszym instrumentem finansowym, dzięki którym cała aktywność gospodarcza na świecie, począwszy od zwykłego obrotu handlowego między ludźmi, a kończąc na zawieraniu umów publicznych między dwoma krajami. Ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że pieniądze to pewna miara wartości niektórych towarów i usług, w wyniku czego mamy w rzeczywistości możliwość oceny znaczenia pewnych rzeczy w świecie. Pomimo faktu, że w latach 70-tych latach XX wieku został odwołany US dollar peg do złota (złoto i parzystości), dzisiaj jest rzeczywiście złoto odgrywa ważną rolę w stabilizacji światowego systemu finansowego. W rezultacie, charakter i funkcja pieniądze odgrywają decydującą rolę w rozwoju gospodarczym państwa.

Korpus główny, który kontroluje ilość pieniądza w kraju, jest bank centralny, który w razie potrzeby może wycofać część pieniędzy z obiegu, a produkować emisji (wylot) dodatkowe banknoty. W ogóle, bank centralny reguluje krążenie pieniędzy zgodnie ze szczególnymi potrzebami gospodarki w danym momencie.

Istotą pieniędzy i ich funkcji określonych przez następujące cele:

  1. To stwarza okazję do przeprowadzenia wielu różnych towarów i usług w różnych transakcjach
  2. Są środkiem obrotu, przy czym możliwe jest oceniać nie tylko siłę nabywczą, ale także porównanie towarów między sobą
  3. Eliminuje wady barterowej wymiany towarów, co znacznie ułatwia zakup tych towarów, które są niezbędne.

Warto zauważyć, że charakter i funkcja pieniędzy nie zawsze jest możliwe, aby porównać bezpośrednio z banknotów, które są bardzo znane każdemu z nas. W niektórych sytuacjach kryzysowych, a także prawa wojennego funkcji pieniądza może wykonywać pieczęcie, które państwo produkuje na podstawowych dóbr (woda, cukier, chleb, zapałki, sól, i tak dalej). Tak więc widzimy, że funkcja pieniądze można zrobić, w ogóle, wszelkiego rodzaju rzeczy, jeśli dają pewną miarą wartości. Z kuponami pomocy państwa może zmniejszyć ryzyko spekulacji i zmniejszyć segment szarej strefy w niepewnej sytuacji gospodarczej.

Ważne jest, aby pamiętać, że pieniądze same są warte bardzo niewiele, bo tylko środek wypełnia ich znaczenie w stosunku do innych walut. Ponadto, wszystkie kredytowych i finansowy system świata jest sztywno połączone ze sobą, co w naturze i funkcje pieniądza może zrobić, i papierów wartościowych. Ze szczególnym znaczeniu, papiery wartościowe mogą pełnić rolę instrumentu finansowego w komisji dużych transakcji handlowych lub w wyniku połączenia kilku firm. Akcje i obligacje przedsiębiorstw są poziom kapitału, dla których ta firma jest ceniony na rynku, jak również wycena dzieje się cały czas, a wartość akcji może zarówno wzrastać lub maleć.

Podsumowując, należy stwierdzić, że charakter, funkcje i rodzaje pieniądza są tak szeroki zakres teorii ekonomicznej, który w pełni opisać wszystkie elementy wewnątrz wyrób jest po prostu niemożliwe. Tutaj mówiliśmy o podstawach systemu monetarnego, wiedząc, że każdy będzie mógł mieć lepsze zrozumienie złożonego przepływu informacji gospodarczej.