743 Shares 3384 views

Porozmawiajmy o tym, jak znaleźć protonów, neutronów i elektronów

Porozmawiajmy o tym, jak znaleźć protonów, neutronów i elektronów. W atomu istnieją trzy rodzaje cząstek elementarnych, każdy ma swoją własną ładunek elementarny, masa.


Struktura jądra

Aby zrozumieć, jak znaleźć protonów, neutronów i elektronów, stanowią szczególną strukturę rdzenia. Jest to większa część atomu. Wewnątrz pierścienia są umieszczone protony i neutrony, zwane nukleony. W jądrze, te cząstki mogą mijać.

Na przykład, w celu znalezienia protonów, neutronów i elektronów w atomie wodoru należy znać jego numer sekwencji. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten element jest kierowany przez system okresowych w swoim jądrze zawiera jeden proton.

Średnica jądra atomowego jest dziesięć tysięczna część całkowitej wielkości atom. Koncentruje się ona w masę atomu. W stosunku do masy rdzenia jest większa niż tysiąc razy suma wszystkich obecnych elektronów w atomie.

cząstek Charakterystyka

Zastanów się, jak znaleźć protonów, neutronów i elektronów w atomie, i dowiedzieć się o ich funkcje. Protonowej – jest elementarna cząstka, która odpowiada z pierścieniem atomu wodoru. Jego masa przekracza elektronów jest 1836 razy. Do określania jednostki energii przechodzącej przez przewód o ustalonej z góry przekroju stosując ładunek elektryczny.

Każdy atom pewnej liczby protonów w jądrze znajduje. Jest to wartość stała, charakteryzuje się właściwościami chemicznymi i fizycznymi tego elementu.

Jak znaleźć protonów, neutronów i elektronów w atomie węgla? Numer sekwencji pierwiastka chemicznego 6, w związku z tym, sześć protonów zawarty w jądrze. Według planetarnej modelu struktury atomowej, wokół rdzenia ruchomego orbitach sześć elektronów. W celu określenia liczby neutronów, w porównaniu z wartością stosunku masa atomowa węgla (12) do odejmowania liczbę protonów (6), otrzymujemy sześć neutrony.

ilość protonów odpowiadających 26, to znaczy, element ten jest liczbą 26-gie układu okresowego z atomem żelaza.

Neutronów jest elektrycznie obojętny cząstek niestabilny w stanie wolnym. Neutronów jest w stanie spontanicznie przekształcają się dodatnio naładowaną protonu, emitując elektron i antyneutrino to. Średni okres półtrwania 12 minut. Numer masowy – oznacza całkowitą wartość liczby protonów i neutronów w jądrze atomu. Spróbujmy dowiedzieć się, jak znaleźć protonów, neutronów i elektronów w jonu? Gdy atom podczas oddziaływania chemicznego z innym elementem uzyskuje pozytywny stopień utlenienia, liczbę protonów, neutronów i nie zmienia się w nich tylko elektrony jest mniejsza.

wniosek

Istnieje kilka teorii dotyczących struktury atomu, ale żaden z nich nie było opłacalne. Przed wersja stworzona Rutherford, bez szczegółowych wyjaśnień na temat lokalizacji w jądrze protony i neutrony, a także obrót kołowych orbit elektronów. Po ukazaniu planetarnej struktury teorii atom badacze mogli nie tylko w celu określenia liczby cząstek elementarnych w atomie, ale również do przewidywania właściwości fizykochemicznych danego pierwiastka.