420 Shares 9076 views

Młodzież – co to jest?

Wszyscy słownikowa definicja młodości jest zredukowana do jednej ogólnej koncepcji. Młodzież – to rodzaj różnicy wieku, kiedy to człowiek dorasta, jego przejście od dzieciństwa do dorosłości. Że tkwi w tym okresie wiekowej, będziemy zrozumieć więcej.

definicja młodości

Młodzież – jest przejście do dorosłego samodzielnego życia. Psychologowie odróżnić granice wczesnej młodości, czyli w wieku szkolnym, od 15 do 18 lat, a później – od 18 do 23 lat. Po zakończeniu dojrzewania, rozwój fizyczny organizmu jako całości jest już zakończona. Kryteria psychologiczne tej fazy – rozwój samoświadomości, samostanowienia w zawodzie, przejście do dorosłości.

Podczas wczesnej młodości ustalonych zainteresowań zawodowych, potrzeba aktywności zawodowej w społeczeństwie, plany na życie są zbudowane. Dzieciństwo i młodość w rozwoju osobowości są w sąsiedztwie, ale stopniowe przejście z jednego etapu do drugiego sprawia, że już nastolatki bardziej niezależne od dorosłych, starają się dochodzić do siebie w społeczeństwie. W zespole, oprócz ogólnej komunikacji, w tym wieku rosnącą potrzebę ustanowienia ściślejszych stosunków osobistych, załączniki.

Założony w młodości i świadomości moralnej, produkowane przez niektórych orientacji życiowych, ideałów, filozofii, jakość obywatelskiej. Wyrafinowane, odpowiedzialne zadania w trudnych warunkach socjalnych i społecznych często prowadzą do konfliktów psychologicznych zarówno z rodzicami i ze społecznością jako całości. Mogą pojawić się zaburzenia zachowania, jak chłopców i dziewcząt.

Wczesne dojrzewanie. funkcje

Kiedy przejście rozszerza zakres ról społecznych dostępnych osobie w czasie swojej młodości, które są związane z konkretną działalnością. To właśnie w tym wieku to seria ważnych wydarzeń społecznych, takich jak paszport, możliwość małżeństwa, odpowiedzialność za czyny przestępcze, prawo do głosowania.

W młodości, już należy się zająć, ustalona na wybór zawodu, dalsze plany w życie. Blisko środowisko i społeczeństwo zaczyna się osiedlić się w pośpiechu z wyborem zawodu. Aby młody człowiek może się zgubić w tym trudnym zadaniu, on potrzebuje pomocy. Samostanowienie w tym wyborem – jest to główny guz, nabycie młodzieńczej osobowości.

Główną cechą wczesnego dojrzewania jest budowanie planów życiowych. Młodzi ludzie już zaczynają patrzeć w przyszłość. On sprawia, plany, perspektywy, ale tylko osiągnęły późnym okresie dojrzewania, mogą zacząć je realizować.

Cechy psychologiczne późnym okresie dojrzewania

Późne dojrzewanie, lata, które przychodzą do wieku 18 lat, głównym zadaniem oddania samostanowienia i ustanowienie zawodu. Ten wielostopniowy proces i wielowymiarową. Ważne jest w tym momencie przydzielenia zadań publicznych, stworzyć indywidualny styl życia, w którym zawód jest jednym z głównych części. Samostanowienie w zawodzie – to seria zadań postawionych przed osobą społeczeństwa. Zdecydować muszą być konsekwentnie w pewnym określonym czasie. Decyzje muszą stopniowo, utrzymując równowagę między osobistych skłonności i preferencji, potrzeb i wymagań społeczeństwa.

W późnym okresie dojrzewania już utworzone stabilne postawy pozwalają uczynić prawdziwe decyzje, w pełni odpowiadać za swoje czyny i wziąć odpowiedzialność za innych.

motywy społeczne, główne problemy młodzieży

Dojrzewanie – okres życia, kiedy człowiek ma pewne motywy, które charakteryzują jego pracę. Młodzież jest pełna energii, jasne nadziei na przyszłość, więc być prowadzona przez takie czynniki, jak:

 • Przekonanie o konieczności ciągłego rozwoju, to znaczy, aby kontynuować trening.
 • Samostanowienie w zawodzie – jest to niezbędne przygotowanie do przyszłego samodzielnego życia.
 • Motywacja – chęć przyczynić się do społeczeństwa.

Dojrzewanie charakteryzuje kwestii masie zhiznepolagayuschih głównym są następujące:

 • Wybór kolejnych obszarach działalności. Związane z umiejętnościami, wiedzą już priorytetem nabyte w danym obszarze.
 • Wartości w życiu, który jest zdefiniowany przez świadomości publicznej.
 • Stosunki interpersonalne.
 • aktywność społeczna, która przejawia się w uczestnictwo w jakichkolwiek wydarzeniach.
 • Utworzyło perspektywy na podstawowych kwestiach.
 • Sfera zainteresowań i potrzeb życiowych, które prowadzą do rozwoju potrzeb materialnych.
 • Znalezienie miejsca w społeczeństwie.
 • Znalezienie odpowiedzi na pytanie o sens życia i przeznaczenie człowieka.

profesjonalny samostanowienie

Młodzież – jest ważnym krokiem w obliczu zawodowego samostanowienia. Psychologowie podzielić na 4 etapy:

 1. Jako dziecko, nawet w trakcie gry, dziecko traci te lub inne elementy każdym zawodzie.
 2. W okresie dojrzewania, dzieci fantazjować i widzą siebie w określony sposób (zawód).
 3. W młodości rozpoczął już wstępne wyboru zawodu. Jest sortowania, ocena aktywności, najpierw w kategoriach interesów umiejętności studenta, a potem, w końcu, w oparciu o system wartości.
 4. Rezultat – wybór zawodu, decyzja na działanie (wstęp do danej instytucji).

Zalecenia dla dorosłych

Istotą maksymalizm młodzieży, więc trzeba brać pod uwagę czynniki, które miały wpływ na wybór zawodu, obiektywnych i subiektywnych warunków: sytuacji społecznej i finansowej, poziomu roszczeń i informacyjnej, edukacji rodzicielskiej. Warto zauważyć, że wielu nastolatków starają się osiągnąć wyższą pozycję niż członków ich rodzin. Ciekawostka – wielu wnioskodawców wykształceniem rodziców wydaje się być ważniejsze niż ich dobrobyt materialny.

Przy wyborze kariery, młodzi ludzie są często prowadzone przez opinię publiczną, przyciągając ich ekskluzywność, prestiż zawodu. Ale w tym samym czasie powinny one mieć pewność, aby wziąć pod uwagę, że konkurencja w tej dziedzinie będą znacznie wyższe. Aby osiągnąć cele mają tutaj aby pokazać całą swoją silną osobowość.

Jeśli student ma pewne interesy, trudności i wybór kariery mogą się pojawić. Zdarza się, i vice versa, w specjalności w dzieciństwie przyszły wnioskodawca nie chce więcej słyszeć o żadnej alternatywy. Co robić? On i drugi przypadek wymaga korekty właściwego wykształcenia, mądrego podejścia przez rodziców. W trakcie badania trzeba było poszerzyć horyzonty dziecka do zapoznania go z wielu specjalności, aby rozmawiać na temat różnych rodzajów działalności. W drugim przypadku, młody człowiek, aby wyjaśnić wykonalności pozycji awaryjnej, że nie jest w obliczu rozczarowania w przyszłości.

Przyjaźń i miłość

młodzież droga musi przejść przez uczucia, takie jak przyjaźń i miłość. Najczęściej wchodzą dziewczęta w wieku 16-18 lat, przynajmniej młodzi mężczyźni 12-15 lat, wykazały badania badawczej.

Nie ma miłości w młodości ze względu na kilka czynników. To dojrzewanie, a chęć posiadania kogoś bliskiego, kto mógłby otworzyć najbardziej intymne tajemnice i potrzebę emocjonalnego przywiązania, ponieważ uczucie samotności jest szczególnie dotkliwy w okresie dojrzewania.

Młodzież relacje interpersonalne przyjaźni i miłości jest po prostu nierozłączni. One często zamienia się w drugą. Dziewczęta i chłopcy są aktywne w poszukiwaniu partnerów, intymny kontakt. Oni po prostu nie są w stanie przez długi czas być sam. Czasami starsi uczniowie są tak pochłonięci w takim stosunku, że zapominają o innych aspektach życia. W tactful, poufne dorośli forma powinna pomóc „zstąpił z nieba”, punkt do reszty wartości życia.