773 Shares 7357 views

Jak manifestować wolność i potrzebę działania człowieka?

Dla każdej osoby, to jest bardzo ważne, aby czuć się swobodnie i niezależnie od okoliczności zewnętrznych i innych ludzi. Jednak trudno jest zrozumieć fakt, czy istnieje prawdziwa wolność, czy nasze działania są spowodowane koniecznością.


Wolność i konieczność. Pojęcia i kategorie

Wielu ludzi wierzy, że wolność – jest możliwość, aby zawsze robić i działać jak chcesz, wykonaj swoje pragnienia, a nie być uzależniona od opinii innych ludzi. Jednak takie podejście do definicji wolności w prawdziwym życiu może doprowadzić do dowolności i naruszenia praw innych osób. Dlatego pojęcie konieczności przydzielone w filozofii.

Konieczność – są pewne okoliczności życiowe, które utrudniają swobodę i sprawić, że działają zgodnie ze zdrowym rozsądkiem i normami przyjętymi w społeczeństwie. Potrzeba jest niekiedy sprzeczne z naszymi życzeniami, jednak biorąc pod uwagę konsekwencje swoich działań, jesteśmy zmuszeni ograniczyć ich wolność. Wolność i konieczność działania ludzkiego – kategoria filozofii, relacja pomiędzy nimi jest kwestią sporu wielu naukowców.

Czy istnieje absolutna wolność

Pełna wolność oznacza możliwość osobie zrobić absolutnie wszystko, co chce, niezależnie od tego, czy przyczyną jego działań nikomu szkody i utrudnienia. Jeśli wszystko było działać zgodnie z własnymi pragnieniami, bez brania pod uwagę konsekwencje dla innych ludzi, panował chaos na świecie. Na przykład, jeśli ktoś chciał mieć taki sam telefon jak kolega, ciesząc się pełną wolność, mógłby po prostu przyjść i zabrać ją.

Dlatego firma stworzona przez pewnych zasad i przepisów, które ograniczają permisywności. W dzisiejszym świecie swoboda działalności człowieka jest regulowane głównie przez prawo. Istnieją inne zasady, które wpływają na zachowanie ludzi, takich jak etykiety i podporządkowania. Takie ograniczenie swobody działania daje człowiekowi pewność, że ich prawa nie zostaną naruszone przez innych.

Relacja między wolnością a koniecznością

Filozofia od dawna trwa debata na temat relacji pomiędzy potrzebą wolności i ludzkiej aktywności. Czy te pojęcia do siebie lub odwrotnie, są nierozłączne.

Wolność i konieczność aktywności człowieka są postrzegane przez niektórych badaczy jako wzajemnie wykluczających się pojęć. Z punktu widzenia zwolenników idealizmu teorii wolności może istnieć tylko w warunkach, w których jest ktoś lub coś nie ograniczone. Ich zdaniem, wszelkie ograniczenia sprawiają, że niemożliwe dla ludzkiego zrozumienia i oceny moralne konsekwencje swoich działań.

Zwolenników determinizmu mechanicznej, przeciwnie, uważają, że wszystkie zdarzenia i działania w życiu są z powodu konieczności zewnętrznej. Są całkowicie zaprzecza istnieniu wolnej woli i określenia potrzeby koncepcji absolutnej i obiektywnej. Według nich, wszystkie czyny popełnione przez osoby, które nie zależą od ich pragnień i oczywiście z góry ustalone.

Podejście naukowe

Z punktu widzenia naukowego podejścia i potrzebę wolności działalności człowieka są ze sobą ściśle powiązane. Wolność jest definiowana jako uznaniem konieczności. Człowiek nie jest w stanie wpłynąć na obiektywne warunki jego działania, ale w tym samym czasie może on wybrać cel i sposoby jego realizacji. Zatem swoboda działalności człowieka jest zdolność do dokonania świadomego wyboru. To przyjąć jedną lub inną decyzję.

Wolność i konieczność w działalność człowieka nie mogą istnieć bez siebie nawzajem. W naszym życiu, wolność jawi się jako stałą wolności wyboru, potrzeby teraźniejszości jako obiektywnych okoliczności, w których człowiek jest zmuszany do działania.

Wolność wyboru w życiu codziennym

Każdego dnia człowiek ma możliwość wyboru. Niemal każda minuta zdecydujemy na korzyść obu opcji: wstać wcześnie rano lub dłużej spać, jeść na śniadanie coś satysfakcjonującego lub wypić herbatę, iść do pracy pieszo lub samochodem. okoliczności zewnętrzne w tym przypadku nasze wybory nie mają wpływu – ludzie z przewodnikiem wyłącznie osobistych przekonań i upodobań.

Wolność – to zawsze jest pojęciem względnym. W zależności od konkretnych warunków dana osoba może mieć swobodę lub stracić. Stopień manifestacji jest zawsze inna. W pewnych okolicznościach, osoba może wybierać cele i sposoby ich osiągnięcia, w innych – wolność polega jedynie na wyborze sposobu, aby dostosować się do rzeczywistości.

postęp

W dawnych czasach ludzie byli dość ograniczona wolność. Potrzeba działania człowieka nie zawsze są świadomi. Osoby uzależnione od natury, tajemnica, której nie mógł pojąć ludzki umysł. Nie było tzw nieznany koniecznością. Ten człowiek nie był wolny, to długo pozostawał niewolnikiem, ślepo posłuszny prawom natury.

Ponieważ nauka ludzie znaleźli odpowiedzi na wiele pytań. Zjawiska, które wcześniej były dla boskości człowieka, otrzymał logicznego wyjaśnienia. Działania człowieka stają się sensowne i relacje przyczynowe pozwoliły zrealizować konieczność pewnych działań. Im wyższa postęp społeczeństwa, swobodniejszy staje się człowiekiem. W dzisiejszym świecie, tylko praw innych ludzi, są w krajach rozwiniętych ograniczają wolność jednostki.