521 Shares 1234 views

Czym jest temperament? podstawowe pojęcia

Obecnie duża liczba pojęć nabrał kształtu, którzy starają się wyjaśnić, co temperament. Rozważmy je bardziej szczegółowo.


Najstarsza jest humoralną teorię Hipokratesa. Lekarz starał się wyjaśnić , co się temperament, łącząc je z właściwościami danej cieczy, która przeważa w organizmie. Jeżeli dana osoba ma więcej krwi, to jest – optymistyczne, żółć – choleryk, czarna żółć – melancholijny. Obecność śluzu (chłonnych refluks) mówi flegmatykiem.

Później były koncepcje konstytucyjne wyjaśniając, co temperament, kojarząc je ze strukturą ciała.

Po pierwsze, teoria E. Kretschmer. Naukowiec twierdził, że ludzie, którzy mają pewną (displastik, astenik, piknik i leptosomatik) typ ciała, mają szczególny rodzaj temperamentu (iksotim, cyclotome i shizotim). Ponadto, są genetycznie predysponowani do pewnych chorób psychicznych.

Po drugie, pojęcie W. Sheldon. Naukowe przebiegała z założenia, że somatycznych – organizmu, który jest opisany za pomocą parametrów, jak ectomorphy i Endomorphs mesomorphy. Odpowiadają one pewnych typów temperamentu. Chodzi o tserebrotonikah, somatotonikah i vistserotonikah.

Fizjologiczną podstawę temperamentu zostały określone przez IP Pavlova. On stworzył pierwszą naukową teorię neuronowych. W swej istocie jest nauka o ważnej roli i dynamicznych właściwości ośrodkowego układu nerwowego. Jest to jedyny system organizmu, który ma zdolności regulacyjnych i uniwersalne.

Naukowcy zidentyfikowali następujące główne cechy Zgromadzenia Narodowego:

  • siła;
  • mobilność;
  • opanowanie.

Występują one w procesach wzbudzenia i hamowania. W wyniku których dane spośród dostępnych kombinacji właściwości określone połączenie podstawowej, które tworzą typy DNB. W rezultacie, IP Pavlov może jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jaki jest temperament:

  • krwisty jest czołowe, wytrzymałą i ruchomy typ układu nerwowego;
  • fregmatik – spokojna (obojętnym), zrównoważona i silne typu;
  • choleric porusza niesymetryczne i silne typ układu nerwowego ;
  • melancholijną – nietrwałe i słabe.

Rozpatrzmy bardziej szczegółowo cechy, które uczyniły z tych typów IP Pavlov. Jest ściśle powiązany charakter i temperament.

Sangwina ma wysoką aktywność neuro-psychicznych, a także bogactwo i różnorodność mimiki i ruchów. Taka osoba jest emocjonalny, wrażliwy i labilne. Ale jego uczucia są płytkie, a mobilność może prowadzić do braku koncentracji.

Choleryk ma wysoki poziom aktywności neuropsychiczne. Taka osoba jest zazwyczaj ostre i szybkie ruchy. Charakteryzuje się on również impulsywnością, siły intensywności odczuć, podniecenie i zaburzenia równowagi. Jeśli masz słabe wykształcenie choleryk osoby staje się nieograniczona, gwałtowna, niezdolna do samokontroli.

Flegmatyczny ma niski poziom aktywności. Zapalił trudny, powolny i spokojny w swoich działaniach, mimiki i mowy. Osoba z przewagą flegmatyczny temperament różnią głębię uczuć i utrzymywanie się nastroju. Ale w niekorzystnym wychowania rozwinął letarg, słabość i ubóstwo emocje, a także tendencję do wykonywania zwykłych czynności.

Melancholijny posiada wyciszony i powściągliwość mowy i umiejętności motorycznych. Ponadto, jest to wyraźne cechy: emocjonalnej reaktywności, stabilność i głębię uczucia w przyciemnić swój wyraz zewnętrzny. Melancholijny zwykle emocjonalnie, odizolowany, wyobcowani i skłonność do głębokich wewnętrznych uczuć, nawet tych sytuacjach, które nie zasługują na to.