614 Shares 3598 views

Moralność – prawdziwa praktyka moralny

Moralność – to rozległy i złożony temat. Wiele Pozwalamy sobie mówić i rozmawiać na ten temat. Ale łatwość, a liczba rozmów wskazują, że pełna przejrzystość w zrozumieniu znaczenia moralności, duchowości i moralności jest nieobecny.


Moralność – prawdziwa praktyka moralny, wewnętrzny zachowanie samokontroli. To przyjęcie odpowiedzialności za działania popełnione. W tym przypadku, moralna może być tylko człowiek wolny, ponieważ opiera się na koncepcji wolnej woli. Moralność – to wewnętrzna instalacja jednostki do działania jako jego sumienie mówi mu, według jego zasad.

zasady etyki

Czasami moralność rozumiane jako synonim moralności, ale pojęcia te są podzielone w czasie Hegla. Moralność jest tylko zewnętrznym wymóg zachowania człowieka, to jest właściwa sfera, doskonały, a moralność – to sfera rzeczy, naprawdę. Po tym wszystkim, istnieje duża różnica między tym, co ludzie myśleć poprawnie i sposób faktycznie robią.

W tym przypadku, jeśli dana osoba jest pozbawiona wolności wyboru i swobodę działania, nie może ponosić odpowiedzialność moralną za to, co zrobił dla nich. Chociaż emocjonalnie może przetrwać. Czasami określane jako moralnej różnicy między dobrem a złem, ale tylko wtedy, gdy dana osoba rozumie różnice między tymi dwiema kategoriami. Po tym wszystkim, korzyści i szkody są różne od dobra i zła. Najnowsze koncepcje związane z pewną swobodą wyboru.

Powstawanie moralności

Stosunki moralne rozwijać między ludźmi, którzy starają się wykonywać swoje wartości moralne. Relacje te obejmują solidarności, sprawiedliwości, miłości, lub, wręcz przeciwnie, przemocy, konfliktów i tak dalej. Świadomość moralna – jest to wolny wybór między dobrem i złem, i zrozumienie różnicy między nimi. ślepota moralny – niezdolność do odróżnienia dobra od zła.

Koncepcja moralnego zachowania w każdym społeczeństwie utworzone na różne sposoby, a to może być zmieniony w ciągu długiego okresu historycznego. Dzisiaj, na przykład, pod opieką dzieci, uważa się za właściwe i humanitarny. Ale w starożytnej Sparcie , aby zabić dziecko było zupełnie normalną rzeczą do zrobienia, jeśli urodził się słaby fizycznie i niezabudowane.

Wielu ludzi wierzy, że moralność – to przykazanie, proklamowanej moralność chrześcijańska. Standardy te są rozpoznawane nie tylko przez chrześcijan, ale większość ludzkości. potępiają oni oszustwo, kradzież, morderstwo, nazywając na cześć naszych rodziców i miłości bliźniego. Te proste recepty warto wielkie przeżycie ludzkości sensowny przez wiele pokoleń ludzi.

Wszystkie z powyższych zasad każdy wie, ale to martwy kapitał dla człowieka, jeśli nie przyjdzie, zgodnie z wymogami moralności. Biorąc odpowiedzialne decyzje, robi rzeczy, pomagając ludzi, ludzi mieszkających w sprawie wymagań moralnych, a nie prawo dżungli. Moralność – to jest dokładnie to, co czyni nas ludźmi.