783 Shares 3713 views

gęstość prądu

Normalna sytuacja życiowa – konieczne jest zainstalowanie nowego przełącznika lub wylot w kraju. Wszystko to – gniazdo, drutu, elementy złączne, wybrał miejsce do instalacji. Weź go i to zrobić. Ale nie! Zapomniałem sprawdzić, a używam drutu mogą być dostępne? W celu określenia ewentualnej potrzeby używania terminu, takie jak gęstość prądu i znaleźć swoją dopuszczalną wartość.

Czym jest ta postać, i dlaczego jest to tak ważne? Uważa się, że w normalnych warunkach prąd elektryczny przechodzi przez całą objętość przewodnika. Upraszczając – wartość prądu płynącego przez odcinek przewodu jest uważany za jego gęstość. Jego pomiaru w układzie SI stosuje się taki zespół jest amperów na metr kwadratowy (A / m), i dopuszcza się ustalić podczas przepływu prądu przez drut.

Gdzie takie wymagania? To bardzo proste. Każdy przewód ma opór dla przepływu prądu, przy czym „stracone” części. Ten „stracone” obecne przyczyny ogrzewanie przewodu. Jeżeli straty są duże, następnie przez nadmierną przewodnika ciepła i topi. Aby nie było to dla każdego rodzaju instrumentu jest ustawiony dopuszczalnej gęstości prądu, których przestrzeganie zapewni niezawodną pracę instalacji.

Powinno być teraz jasne, że jeśli odpowiednio dobrany przekrój przewodu, to znaczy ma używać ładunek, który pochłania znaczną siłę, albo oba zawierają kilka urządzeń gospodarstwa domowego (czajnik, telewizor, komputer, itp), przepływ prądu spowoduje znaczące nagrzewanie przewodów, i topić. Lub służyć jako przyczynę pożaru.

Dlatego dobór przekrojów żyły, lub w każdym innym przypadku, gdy planowane jest podłączenie obciążenia, konieczne jest, aby wziąć pod uwagę dopuszczalną gęstość prądu. Wykonując prace projektowe do tego celu specjalnych formuł i tabel używanych przez inżynierów. Jednakże, obliczenie odcinek drutu w dopuszczalnym gęstości prądu daje całkowicie dopuszczalna z praktycznego punktu widzenia wyników.

W tym celu nie jest konieczne stosowanie skomplikowanych formuł i niewygodnych arkuszy kalkulacyjnych. Konieczne jest jedynie, aby uwzględnić tę samą wartość – gęstość prądu w drucie miedzianym nie powinien przekraczać sześciu do dziesięciu amperów za mkw. milimetr. Powyższe dane są ważne dla miedzi. Ponieważ teraz stosuje się głównie przewodów miedzianych, dane te powinny być wystarczające, w celu określenia jego przydatności.

Te dane liczbowe należy rozumieć w następujący sposób. W pracy ciągłej gęstość prądu w obwodzie nie powinien przekraczać 6 A / sq. mm. Następnie, okablowanie będzie działał w wersji uproszczonej i może być używany przez dłuższy czas. Jednakże, może być obsługiwane w trybie 10 A / m kw. mm, ale taki system powinien być krótkotrwały.

Jak to jest w praktyce? Konieczne jest określenie maksymalnej podłączone obciążenie. Niech to będzie na przykład w tym samym czasie włączone żyrandol z pięcioma światłami 100 watów, telewizor, komputer, lodówkę. Całkowita pojemność nie większą niż 5 kW, podzielić tę liczbę przez napięcie zasilania, 5000 watów dzieli się przez 220, otrzymamy zaokrągleń 23a. Oznacza to, że dla zapewnienia pracy krótkotrwałej takiego przepływu prądu wymagane miedzianej 2.5kb. milimetr.

Można podejść do tego problemu w inny sposób. Jeżeli wylot jest napisane, że jest ona przeznaczona do prądu 6A, a następnie użyć drut miedziany więcej niż jedno pole. mm, nie jest konieczne, gniazdo spalone wcześniej. Tylko dla informacji – jeśli rola materiału przewodzącego jest aluminium, dopuszczalna gęstość prądu 4-6 A / kw. mm. Tak więc, używając tych danych można określić, co odcinek przewodu powinien być używany do podłączania urządzenia.

Wyżej wymieniony materiał zawiera definicję pojęcia „gęstości prądu”. Opisano konieczność jego zastosowania, aby wybrać żądany rozmiar drutu. Praktyczne zalecenia dotyczące korzystania z tego parametru w trakcie pracy.