97 Shares 6075 views

Artykuł 330 kodeksu karnego „samowoli” z komentarzem. Jak uciec z artykułu 330 kodeksu karnego?

Dość często w rosyjskiej przypadku przestępczości nazywa dowolności. Nie najgorsze przestępstwo, ale to nie występuje. Bo położył odpowiedzialności karnej w pewnej skali. Jednakże, nie jest zbyt surowo. Dlatego wielu pozwalają się zaangażowany w dowolności. Możliwy środek zapobiegawczy tej zbrodni niesie artykuł 330 Kodeksu Karnego. Ale jakiego rodzaju konkretnych czynów? I jakie sankcje będą miały zastosowanie do pozwanego? Czy to możliwe, aby uniknąć zarówno karę na podstawie niniejszego artykułu? Wszystko to on!


pojęcie

Pierwszym krokiem jest dowiedzieć się, co dokładnie mamy do czynienia. Po tym wszystkim, arbitralność powinna być jakaś jasna definicja, charakteryzuje się zaburzeniami. Powinno to pomóc odróżnić arbitralność podobnych przestępstw.

Tak to jest. Pod dowolności zrozumieć nieautoryzowanych akty obywatela, którzy naruszają przepisy ustawowe. Zasadność działania w takiej sytuacji może być kwestionowane przez inne osoby lub organizacji.

Jak widać, nie jest tak proste jak się wydaje. Coś podobnego do rabunku arbitralności lub wymuszenia, na przykład. Lecz charakterystyczne cechy w zbrodni jest nadal. Zazwyczaj ma na celu realizację istniejących praw. Na przykład, arbitralność można nazwać pracą firm kolekcji, a następnie wymuszenia, groźby, lub uszkodzenia mienia. Że przy tej okazji może zgłosić artykuł 330 Kodeksu Karnego? Jakie kary są określone za przestępstwo?

grzywna

Zazwyczaj odpowiedzialności karnej nie jest najpoważniejszy, odzwierciedlone płatności gotówką. Albo raczej, grzywna w różnych rozmiarach. Arbitralność bez funkcji, ale zapewnia znaczne szkody do niczego, towarzyszy w pierwszej kolejności takie kary.

W tym przypadku kara jest przypisany nie jest bardzo duży. On tak bardzo jak to możliwe do 80 000 rubli. Jako alternatywę do zapłaty sąd czasami podejmuje decyzję o wycofaniu dochodów (zwykle płatne) pozwany przez pewien okres czasu. Arbitralność jest karane znacznych płatności szkody w wysokości zysków naruszającego maksymalnie sześciu miesięcy.

żywotność

To nie zatrzymuje wszystkie środki określone przestępstwo. robót publicznych w takiej czy innej formie – to nadal implikuje artykuł 330 kodeksu karnego „samowoli”. Jeśli nie było żadnych okoliczności obciążające, z wyjątkiem szkód spowodowanych w znacznej mierze jest nadzieja na odbywanie kary w postaci pracy społecznej.

Na czym to polega? Mianowany przez obowiązkowy i naprawczych pracy. W pierwszym przypadku nie może przekroczyć 480 godzin w drugim – 24 miesięcy. Nie najstraszniejsza kara, ale one zdarzają. W praktyce nie jest to również bardzo często. Pomimo tego, artykuł 330 kodeksu karnego „arbitralny” obejmuje kilka rodzajów kar i sytuacji naszego obecnego przestępstwa.

aresztować

Na przykład, co jeśli sąd uzna wszystkie powyższe środki nie wystarczająco skuteczne? Jakaś kara nie będzie? A może to jest po prostu nałożone w gestii sądów będzie absolutnie nic?

Wcale nie. Artykuł 330 Kodeksu Karnego, oprócz powyższych kar dla arbitralności ze znacznego uszkodzenia, ten ostatni zapewnia istotną opcję „kara”. Mianowicie, aresztować. To nie jest najpoważniejszą karą całym kodeksu karnego, ale to nie występuje. A dla niektórych naprawdę jest to mocny argument, aby powstrzymać się od dowolności.

W tej sytuacji, aresztowanie nie będzie zbyt długi. Maksymalna umieścić na papierze – 6 miesięcy. Po żadne dodatkowe środki zapobiegawcze ponownego popełnienia przestępstwa nie jest przypisany. Mimo że kara ta nie czyni wiele motywuje arbitralność. Wielu boi się aresztowania.

Przemoc i groźby

Co innego oznacza Artykuł 330 Kodeksu Karnego? Orzecznictwo i prawa Federacji Rosyjskiej, wobec dowolności, towarzyszą groźby lub bezpośrednio doprowadzić do przemocy życie. Te okoliczności obciążające, który jest stosowany do poważniejszych sankcji karnych.

Brak grzywien w tym przypadku nie jest i nie może. Ale praca społeczna nie został odwołany. Jednak ma on teraz wyłącznie przymusu, jak również kontynuacja maksymalnie 60 miesięcy. Taki scenariusz będą rozpatrywane przez sąd, gdy arbitralność towarzyszy przemocy lub groźby jej użycia.

Aresztowanie występuje również. Ale on nie różni się od poprzedniego przypadku. Taka jest konkluzja tego rodzaju może trwać sześć miesięcy w większości. I nic więcej. Deklaruje artykuł 330 kodeksu karnego (z komentarzami i bez nich). Nie ma jednak w ostateczności do zwalczania sprawców arbitralne, groźby lub użyciem przemocy. Co to jest?

Ingerencję w wolność

Większość ludności odpowiedzialności karnej związanej z więzienia. Do pewnego stopnia tak jest. Rzeczywiście, dla niektórych kar lub w obecności obciążających przypadkach taki środek jest przypisany do dość często.

Kiedy arbitralność również ma miejsce. Jeżeli przestępstwo towarzyszyły groźby lub użycia przemocy, pozwany może „umieścić za kratkami” przez 5 lat. Okres ten może zostać obniżony w gestii sądu, który w praktyce, w rzeczywistości prawie nie występuje.

dwuznaczność

Na tym kończy się artykuł 330 kodeksu karnego „samowoli”. Komentarze na nim wykonane przez pewną jasność na niuanse przestępstwa. Chodzi o to, że przedmiotem ustawy jest zobowiązany do każdej osoby w wieku poniżej 16 lat. Osoba musi być zdrowy na umyśle jednocześnie, wystarczające. W takim przypadku zostanie skazany na powyższych punktów w odniesieniu do okoliczności sprawy.

Ale czasami arbitralności popełnionych przez funkcjonariuszy, pracowników detektywistycznych i bezpieczeństwa usług. W takich okolicznościach, studiował sztuki traci swoje znaczenie. Zamiast działać na skategoryzowanych artykułów: 286, 285 lub 203 Kodeksu.

Jak uniknąć

Niektórzy mieszkańcy są zainteresowani, jak uciec od 330 artykułów kodeksu karnego. Można to zrobić? Łatwo! Wystarczy postępować zgodnie z prawem, nie łamać zasady.

Wszystko, czego potrzebujesz – jest, aby udowodnić zasadność swoich działań. Po początkowo jako obywatela określonych zaburzeń, istnieją pewne uprawnienia realizacji tych praw. Jeżeli można udowodnić, że nie ma żadnych zasad ustawiona, nie złamał, być w stanie uniknąć kary.

W jaki inny sposób można uniknąć 330 artykuł kodeksu karnego? Można spróbować pracy za pośrednictwem zaufanej osoby, która nie „poddania” was. Następnie na nim będą wszystkie koszty, które nie są zbyt rzetelnie i prawidłowo.