87 Shares 9624 views

Wymuszenie Artykuł 163 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej z komentarzem: próbka aplikacji

Nielegalne czyny popełnione przeciwko interesom obywateli, a nie tylko być karane. Do tego jest kodeks karny, który orkisz wszystkie szczegóły i definicje niezbędne do wykrycia przestępstwa i dokładnie wiedzieć swoje. Nielegalne działania, które mają na celu spowodowanie szkody dla innej osoby, podlega karze, w zależności od motywów działań i rezultatów. Jednym z nich jest zachęta. W celu jasnego określenia, co stanowi przestępstwo, należy zwrócić się bezpośrednio do kodeksu karnego.


Który to wyrób jest stosowany?

W celu zapoznania się z tym, że przedmiotem przestępstwa oraz jakie działania są podejmowane w celu winnych, trzeba odwołać się do art. 163 Kodeksu Karnego. Akt ten ma zastosowanie do przestępstw przeciwko mieniu, ponieważ narusza praw pokrzywdzonego. Ponieważ prawo gwarantuje każdemu obywatelowi prawa i wolności, takich jak prawo do swobodnego przemieszczania się, myśli, słowa, i tak dalej, każdy akt, którego celem jest naruszeniem tych praw i wolności, z pewnością zostanie udowodnione i karane. Ten artykuł składa się z trzech części.

Określenie czynu zabronionego

Zgodnie z artykułem 163 Kodeksu Karnego, wymuszenie jest nielegalne działania skierowane przeciwko mieniu innej osoby, doszli do wniosku, że sprawca od ofiary wymaga pewnej kwoty pieniędzy lub innych środków trwałych lub wartości niematerialnych. Głównym punktem wyróżnikiem jest fakt, że ofiara nie wyraził zgody i nie wyrażają chęci do wykonywania tej czynności. Przestępstwo można popełnić pod ciśnieniem, które jest nie tylko ofiarą, ale także jego krewni i przyjaciele. Należy również rozumieć, że odnosi się do własności osobistej ofiary, aby upewnić się, że nie należą do zdziercą, czyli do cudzej własności.

Aby zrozumieć istotę czynu zabronionego, dajemy bardzo prosty przykład. kierownictwo przedszkola wymaga rodziców dziecka, które uczęszcza tę instytucję edukacyjną, wpisowe 500 $. W przeciwnym razie dziecko z przedszkola wydalony. Działania te są nielegalne, ponieważ wbrew temu, co państwo gwarantuje swoim obywatelom, a mianowicie prawo do bezpłatnej edukacji.

Czasami ludzie nawet nie myśleć o tym, że wymogi, że podlegają one innym osobom, przedstawiciele organizacji i lokalnych agencji rządowych, są nielegalne.

Odmiany wymuszeń

Istnieje kilka rodzajów przestępstw przeciwko mieniu innej osoby, która kwalifikuje się jako wymuszenie art. 163 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej z komentarzem. Kara zależy od tego nielegalnego aktu zostało popełnione w żadnych okolicznościach. Istnieje kilka podstawowych typów przestępstw przeciwko mieniu innych ludzi.

Część 2 artykułu 163 kodeksu karnego

W drugiej części artykułu przewiduje, że informacje. Przestępstwo można przeprowadzić w następujący sposób:

 • grupa ludzi, a to zostało poprzedzone spisku;
 • poz b tej części artykułu stała się nieważna według ustawy federalnej z dnia 8 grudnia 2003 roku;
 • opisane w akapicie w rodzaju przestępstwa, w których gwałtowne działania zostały zastosowane do osoby poszkodowanej;
 • Punkt Z opisuje przestępstwa popełnionego na dużą skalę.

Kara na mocy niniejszej części artykułu brzmi następująco:

 • ograniczenie obywatela wolności do siedmiu lat, w tym samym czasie również twarze grzywny w wysokości do 500 tysięcy rubli rosyjskich;
 • pozbawienia wolności do siedmiu lat z zastosowania grzywny w wysokości, która jest równa wynagrodzenia lub innych dochodów oskarżonego uzyskane przez okres do trzech lat;
 • pozbawienia wolności do dwóch lub maksymalnie siedem lat.

Rozważając ten problem nie jest ważny wynik, który został osiągnięty w popełnieniu przestępstwa. Oznacza to, że nie ma znaczenia, czy została ona zastosowana w wyniku przemocy wobec ofiary. Jeśli gwałtowne działania prowadzone, to odpowiadać będzie zupełnie inny artykuł kodeksu karnego. W tej sytuacji wynik jest ważny, jak spowodowanie poważnego środę lub szkody dla ofiary umiarkowane, drobne urazy lub kradzieży, włamania, i tak dalej.

Część 3 artykułu 163 kodeksu karnego

Zgodnie z art 163, pod wymuszenia powinien zrozumieć prowizji gwałtownych działań przeciwko własności majątku innej osoby:

 • na części artykułu, a przestępstwo zostało popełnione przez zorganizowaną grupę osób;
 • na części dawnego art przymusowego wymuszenia służy do przejęcia cudzej własności na dużą skalę;
 • część w odniesieniu do tych rodzajów wymuszeń, gdy ciężki uszczerbek na zdrowiu ofiary poniósł;
 • Część G artykuł został wyprzedzony przez 8 grudnia 2003 r.

Jeśli chodzi o kary za przestępstwa przeciwko mieniu innych, byłoby to:

 • Wreszcie, przez okres 7 do 15 lat z grzywny do jednego miliona rubli;
 • kara pozbawienia wolności od lat 7 do 15 przy wykorzystaniu grzywny, która będzie pasować do rozmiaru płac lub innego źródła dochodów za okres 5 lat;
 • Ograniczenie wolności od 7 do 15 lat;
 • Ograniczenie wolności przestępcy do 24 miesięcy.

Jeżeli przestępstwo kwalifikuje się jako wymuszenie art. 163 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej z komentarzem (duży rozmiar implikuje bardziej poważne kary) twarz więzienia przestępców i grzywny, której wysokość ustala sąd. Aby zrozumieć istotę tego rodzaju przestępstw oraz zdolność do odróżnienia go od innych podobnych działań nielegalnych powinna odnosić się do komentarzy do tego artykułu. 163 Kodeksu Karnego.

komentarz

Biorąc pod uwagę, wymuszeń, art. 163 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej z komentarzem, grzywny i kary dla winnych, to znaczy, że mogą wziąć pod uwagę okoliczności łagodzące. Wymuszenie jest szczególną formą przestępstwa przeciwko mieniu innej osoby. Powodem tego jest dość proste, to forma nielegalnych czynów jest złożony charakter, ponieważ w celu ustalenia tego konkretnego artykułu w celu ukarania winnych musi dostarczyć dowody bezkrytycznie. Czasami jest to bardzo trudne do zrobienia. Ta zbrodnia nie jest tak proste jak rabunku lub kradzieży cudzego mienia. W celu określenia składu przestępstwa trzeba bardzo silnej bazy dowodowej. Zbierz powinien badacz, który prowadzi sprawę. Jeśli chodzi o praktyczną stronę, jest to dość rzadkie zbrodnia, bo nikt nie robi. Wystarczy udowodnić, że jest to trudne.

Z kwalifikacji czynu sprawcy jako wymuszenie art. 163 kodeksu karnego reguluje okres komentarzy, w zależności od wielu kryteriów. Ten artykuł zawiera bardzo ważne informacje jest karalne, w zależności od warunków, w jakich zostało ono popełnione. Komentarze pomoże nakreślić napadu, rozboju i wymuszenia. Jest to bardzo podobne do siebie zbrodni, ale każdy z nich zapewnia jedno zdanie.

Należy zauważyć fakt, że samo wymuszenie można uznać za doskonały w momencie, gdy twarz karnej przedstawić swoje roszczenia do innej osoby przenoszą swoje prawa własności do nieruchomości, które nie należą do pierwszego.

Co muszę udowodnić?

Bardzo rzadko wymuszenie działa jako pojedynczy przestępstwo. Zwykle towarzyszy innych, bardziej poważnych, wykroczeń. Aby ubiegać się o wymuszenie art. 163 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej z komentarzem, trzeba znać termin zastosowania. Utrzymać następujące dwa warunki obowiązkowe.

 1. Oskarżony przynoszą prawa własności do nieruchomości innych.
 2. Działania te towarzyszyły gróźb, szantażu i innych środków przemocy psychicznej i fizycznej czasami.

Drugi punkt jest sposób i środki do osiągnięcia sprawcę problemu.

niuanse artykuł

Przestępstwo zostało popełnione umyślnie, jeżeli mówimy o wymuszenie (art. 163 Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej z komentarzem). wniosek powoda powinna zawierać warunki i okoliczności, w których przestępcy chcieli zawładnąć cudzej własności lub praw do niego.

Aby osoby odpowiedzieć za swoje czyny przestępcze, konieczne jest, aby poddać się sprawiedliwości. Jak to zrobić? Pierwszym krokiem jest wizyta komisariat i odpowiednią aplikację ze wszystkimi szczegółami. Od tego momentu rozpoczyna dochodzenie w sprawie przestępstwa, szukać sprawców i gromadzeniem dowodów.

Oświadczenie o wymuszenia

Aby rozpocząć postępowanie karne muszą opracować i złożyć wniosek o ofiary na policję. To jest serwowane w postaci wolnej, ale istnieją pewne obowiązkowe dane, które będą musiały określić. W oświadczeniu napisano szefa MSW w miejscu rejestracji lub w dowolnym posterunku policji w kraju. Jeżeli przestępstwo zostało popełnione w innym miejscu, wówczas wniosek zostanie przekazany do urzędu, który jest upoważniony do jej rozważenia.

Nie szczególna forma aplikacji nie jest wymagane, można napisać na osobnej kartce pusty. Na górze, po prawej stronie, jak zwykle, zawiera pozycji, nazwisko i inicjały, których nazwa jest serwowane, a także dane wnioskodawcy. Aby zastosować trzeba mieć paszport.

Przykładowa aplikacja

Następnie uzupełnić „ciało” oświadczenia: „Wyrażam nazwa, oświadczam, że 01.01.01 …” Na końcu instrukcji jest napisane, że skarżący został ostrzeżony o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań lub wypowiedzeniem. Na dole – datę i podpis.

W oświadczeniu należy wskazać przestępstwa. Nie zapomnij o dwóch komponentów – prezentacja praw autorskich i zagrożeń. Jeżeli co najmniej jeden z tych dwóch punktów nie odbędzie lub okazać się trudne, sprawa może zostać zamknięta z powodu braku corpus samego przestępstwa.

Jeżeli sprawca działa zakwalifikować jako wymuszenie art. 163 kodeksu karnego z komentarzem (przykładowej aplikacji można poprosić osobę, która otrzyma), stosując również muszą przedstawić wszystkie dostępne dowody. To może być zdjęcie, wideo lub nagrania audio, notatki, numery telefonów, miejsce spotkań oraz warunki i tak dalej. W takim przypadku wnioskodawca jest uważane za kompletne, ponieważ dalej będą zbliżać się do właściwych organów dochodzenia.