138 Shares 5764 views

Co idzie pod numerem artykułu 310 kodeksu karnego?

Poprzez badania, przedstawiciel organów ścigania powinny mieć pewność, że wszystkie informacje, które staje się znany w rezultacie nie będą upublicznione bez jego zgody. Osoby, które zdecydują się na naruszenie tej zasady będą musiały być pociągnięty do odpowiedzialności za swoje działania zgodnie z art 310 kodeksu karnego.


Istotą problemu

Kpk z rosyjska nie ma czegoś takiego jak „tajnego dochodzenia.” Mimo, że termin ten jest wymieniony w wykazie informacji „poufne”, zatwierdzonej dekretem № 188 Prezesa naszym kraju w 1997 roku. W rzeczywistości, przedstawiciel rządu ma pełne prawo do żądania od uczestników w przypadku nieujawnienia jakichkolwiek konkretnych danych i wszelkich innych informacji, które są obecnie badane w toku dochodzenia. I to jest usprawiedliwione przez art 161 kpk Rosji.

Naruszenie uzasadnionych wymogów prawa jest karalne na podstawie artykułu 310 kodeksu karnego. Co spowodowało taki rygor? W tym przypadku – tylko interes publiczny. Badając okoliczności sprawy karnej stopniowo otwierany różne okoliczności, które pozwalają badaczowi lub detektywa, aby dowiedzieć się prawdy. Czasami nawet niewielka zmiana, która przypadkowo dowiedziałem się w rozmowie ze świadków lub innych osób uczestniczących w wypadku, może rzucić światło na przyczyny zbrodni. Jeśli wprowadzą je publicznie przed zakończeniem śledztwa, sprawcy zostanie ostrzeżony i będzie w stanie poprawnie budować swoją obronę. Człowiek, który robi to w rzeczywistości tworzą rodzaj przeszkodą w dochodzeniu. zostanie to potraktowane jako przestępstwo przeciwko sprawiedliwości, zagrożonych karą na podstawie numeru artykułu 310 kodeksu karnego. Taki środek powinien dokonać przestępcy odpowiedzialni za swoje działania.

Zasady postępowania

Podczas dochodzenia przestępstw przez przedstawicieli prawa wydają się wymagać uczestników procesu zachować w tajemnicy wszystko, mogą stać się świadomi w międzyczasie. Do takich celów, badacze, śledczy i detektywi są uprawnieni do podjęcia tych ludzi subskrybować, w której każda z nich nie ujawnia żadnych informacji, które odnoszą się do okoliczności bezprawnego czynu. Dokument ten sporządza się na piśmie i dołączone do akt sprawy. Jeżeli pozwany zdecyduje się łamią obietnicę, sąd będzie w stanie wyciągnąć go z odpowiedzialności karnej za takich aktów zgodnie z art 310 kodeksu karnego. Decyzja ta jest uzasadniona. Mimo wszystko, jeśli jeden lub drugi przedwcześnie informacje będą znane osobom mającym Procedura procentowej, pozwoli im przejść:

 • zniszczyć istniejące dowody;
 • neutralizować świadków;
 • wyeliminować osoby, które posiadają informacje, które są użyteczne, aby dowiedzieć się prawdy;
 • połączyć się bronić inne osoby, które mogą mieć wpływ na przedstawicieli prawa, prowadzenie badań.

Wszystko to może doprowadzić do tego, że dochodzenie zamarci i sprawca może uciec sprawiedliwą karę.

Triumf sprawiedliwości

Jest w stanie rozwiązać przestępstwo tylko wtedy, gdy obywatele, którzy, ze względu na konieczność skoncentrowania się na w pewnych okolicznościach nie będzie kolidować z tym. Wszystkie dane dotyczące wstępnego dochodzenia powinny być trzymane w ścisłej tajemnicy. W praktyce, mamy na myśli informacje:

 • o trwającym dochodzeniu;
 • wszystkie dowody w sprawie i źródeł, z których one pochodzą;
 • wskazań poszczególnych osobników otrzymanych podczas przesłuchania;
 • planowanych działań dochodzeniowych i operacyjnych wyszukiwania.

Obywatel, który zdradzi publikowania takich informacji bez właściwego zezwolenia, będzie musiał odpowiedzieć przed prawem za jego lekkomyślnych lub umyślnych czynów.

Artykuł 310 kodeksu karnego przewiduje karę:

 1. Grzywny, której wysokość może wynieść do 80 tysięcy rubli, czyli całkowitego dochodu obywatela przez okres do sześciu miesięcy.
 2. Obowiązkowe pracy przez okres nie dłuższy niż 480 godzin.
 3. Poprawczych pracy, termin, który, w zależności od decyzji sądu może wynosić do 2 lat.
 4. Aresztowanie, to nie jest ograniczeniem wolności, która nie może trwać dłużej niż 3 miesiące.

Specyficzna kara wyznaczona przez sąd w zależności od wagi popełnionego przestępstwa.

Podstawą prawną przestępstwa

Decyzji podjętej przez sąd, to było sprawiedliwe i rozsądne, trzeba starannie radzić sobie z wszystkich okoliczności Artykuł 310 Kodeksu Karnego. Komentarze, aby pomóc jej zrobić to za pomocą podstawowych zasad i definicji.

Najpierw musimy jasno wyobrazić przestępstwa, których przedmiotem są interesy sprawiedliwości. Przedmiotem w tym przypadku – jest to osoba fizyczna, która osiągnęła wiek szesnastu lat i był terminowe ostrzeżenie o konieczności zachowania poufności informacji w tej sprawie. Obywatel powinien być w pełni compos mentis odpowiedzieć za swoje czyny w najszerszym zakresie prawa. Cel aspektem jest fakt naruszenia ujawniania informacji przez określoną osobę bez zgody (lub zezwolenia) do odpowiednich władz (badacza, prokuratora, badacza i inne). Taka ustawa jest sprzeczna z obietnicy złożonej przez obywatela w uprzednio skompilowane „zatajenia subskrypcji.” Subiektywne aspektem jest to, że naruszenia działania sprawcy mają bezpośredni zamiar, który ma na celu utrudnianie śledztwa.