680 Shares 4970 views

Błąd aktualizacji systemu Windows 0x80070057: przyczyny i rozwiązania

Użytkownicy komputerów PC często napotykają na różne błędy, w tym użytkownicy z 0x80070057. Takie problemy mogą wystąpić nawet u doświadczonych użytkowników, mogą powodować różne przyczyny. Bardzo ważne jest zbadanie błędu w odpowiednim czasie i znalezienie sposobów ich wyeliminowania, aby uniknąć problemów z systemem operacyjnym.


Aktualizacja systemu Windows: wartość i błędy podczas ładowania składników

Dzięki składnikowi "Centrum aktualizacji" użytkownik popularnego systemu operacyjnego Windows ma możliwość otrzymania wszystkich ważnych i nowych ulepszeń systemu operacyjnego mających na celu poprawę bezpieczeństwa i niezawodności, a także poprawę jego wydajności, szybkości reakcji i efektywności. W związku z tym, aby utrzymać działanie tego elementu w systemie, zawsze ważne jest, aby otrzymywać dodatkowe elementy bezpośrednio połączone z centrum systemu.

Aby uniknąć sytuacji, w której pojawia się komunikat Windows Update 0x80070057 i inne komunikaty o błędach, należy wykonać tę czynność, zanim Centrum rozpocznie sprawdzanie nowych pakietów dla innych składników systemu Windows. Podczas konfigurowania trybu aktualizacji automatycznej nie ma prawie żadnych problemów z dobrymi stanami dodatku systemowego, ponieważ odpowiedni agent nieustannie pracuje w obecnym stanie, w przeciwnym razie mogą wystąpić błędy.

Opis i przyczyny błędu 0x80070057

"ERROR_INVALID_PARAMETER 0x80070057 Windows 7 Upgrade Error" – ten komunikat może być widoczny przez użytkownika podczas instalacji aktualizacji systemu operacyjnego lub określonych pakietów zaawansowanych dodatków do systemu operacyjnego na komputerze. Ten błąd występuje, jeśli nie można zainstalować pobranych pakietów. Błąd Windows Update 0x80070057 może wystąpić z powodu następujących kluczy rejestru (jednego lub więcej) znajdujących się w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE w kluczu COMPONENTS:

  • NextQueueEntryIndex = hex (b): 40,00,00,00,00,00,00,00.
  • Informacje o AIFailureInformation.
  • PendingXmlIdentifier.
  • AdvancedInstallersNeedResolving.

Rozwiązywanie problemów

Błąd narzędzia Windows Update 0x80070057 powinien zostać zachowany z największą starannością i ścisłym przestrzeganiem instrukcji, ponieważ konieczne jest przeprowadzenie akcji na kluczach rejestru systemu Windows, których niezamierzona zmiana może prowadzić do niekorzystnych konsekwencji i prowadzić do całkowitej nieoperacyjnej pracy systemu operacyjnego.

Pierwsza metoda polega na całkowitym usunięciu powyższego jednego lub więcej oddziałów rejestru obecnych w systemie, po czym należy ponownie uruchomić system Windows i spróbować ponownie zainstalować dodatki Service Pack.

Błąd Windows Update 0x80070057 można również rozwiązać w drugą stronę, co wymaga dodania wpisów do rejestru systemowego. W edytorze rejestru systemowego należy odnaleźć sekcję HKEY_LOCAL_MACHINE, a następnie wybrać sekcję SOFTWARE i przejść do ścieżki Microsoft WindowsUpdate UX. W tej sekcji musisz utworzyć dwa parametry dword: IsConvergedUpdateStackEnabled i UxOption, przypisując im wartość 0.

Nie zapominaj też o możliwości automatycznej korekty błędów w pracy Centrum aktualizacji, dla których witryna wsparcia firmy Microsoft musi znaleźć, pobrać i uruchomić narzędzie Automatic Fix Tool dla tego komponentu.