616 Shares 2359 views

odpraw celnych samochodów w 2011 roku


odprawy celnej pojazdów w 2011 roku ma pewne cechy w porównaniu z poprzednim okresem. T jego jest spowodowane działaniem nowego kodeksu celnego, który został wprowadzony w dniu 1 lipca 2010 roku na terytorium Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu.

odpraw celnych samochodów w Rosji

  W zakresie przepisów celnych RF ustalonymi przez rząd Federacji Rosyjskiej, a także przepisów celnych i przepisów.

odprawy celnej pojazdów w 2011 osobników na podstawie liczby RF rząd 10.12.08 943 „w sprawie zmian w zastrzeżeniu 11 rozporządzenia w sprawie jednolitych stawek ceł i podatków w odniesieniu do towarów przewożonych przez granicę Federacji Rosyjskiej przez osoby fizyczne na własny użytek”. Od tego czasu są zmiany i taryfy celne.

cła na samochody w 2011 roku

odprawy celnej pojazdów w 2011 roku, odbywa się na podstawie dwóch rodzajów opłat dla podmiotów prawnych i osób importujących samochody do użytku osobistego. Celem wprowadzenia wskazane w sprawozdaniu z osobami fizycznymi.

Od początku 2010 roku, podmioty prawne na terytorium Unii Celnej transportuje pojazdy na ogólnym celu ceł. W przypadku osób fizycznych do 1 lipca 2011 będzie działać uprzywilejowaną pozycję, w której mają oni prawo do importu samochodów na tych samych stawkach celnych.

odprawy celnej pojazdów w 2011 roku dla jednostek zależy od rodzaju pojazdu, jego wartości, daty wydania, jak również moc silnika. Rastomozhka prowadzone w skali jednolitych stawek w odniesieniu do tych samych funduszy grupa avtotranstportnyh. Jednolite stawki są ustawione na ustaloną kwotę.

odprawy celnej pojazdów z Białorusi

W dniu 1 kwietnia 2011 roku, Rosja i Białoruś zgodziła się na usunięcie elementów sterujących transportu na granicy członkowskich. Zgodnie z tym przepisem szef działów celnych warunkach omawiane uproszczenie istniejącego porządku importu samochodów osobowych z Białorusi do Federacji Rosyjskiej, prowadzone przez osoby fizyczne. Dla kierowców, nowa odpraw celnych samochodów w 2011 roku, jest rzeczywiste zniesienie uciążliwych procedur zbierania odniesienia.

Układ taki uproszczenia samochodów importu z Białorusi został osiągnięty na koniec lutego 2011 roku w Moskwie na spotkaniu szefów służb celnych. W tym czasie założono, że procedura uproszczona wejdzie w życie z końcem marca, ale ze względów ekonomicznych i administracyjnych, ale termin był przenieść później.

16 marca 2011 w Mińsku Aleksander Shpilevsky (przewodniczący Państwowego Komitetu Celnego Białorusi) i Andrey Belyaninov (szef Federalnej Służby Celnej Rosji) zgodził się, aby poinformować drugą stronę o wszystkich sprawach mających wpływ na ten obszar. Są także fakty potwierdzają status służb celnych pojazdów do użytku osobistego, które zostały usunięte z rejestracji na Białorusi.

Taki środek pozwoliłby Rosji i nie wymaga obywateli dokumentów celnych, które musi potwierdzić datę odprawy celnej samochodów na Białorusi do 1 stycznia 2010 roku Ponadto, należy rozumieć, że nabyte przed 1 stycznia 2010 samochody mogą być sprzedawane na terenie Federacji Rosyjskiej, bez odniesienia.

Służba Celna Rosji powiadomiło Komitet Celny Białorusi w sprawie ustanowienia specjalnego statusu pojazdów, które są importowane w Federacji Rosyjskiej Republiki obywateli Białorusi.

Tak więc, pojazdy importowane na terytorium Białorusi przed 1 stycznia 2010 roku z krajów spoza Unii, biorąc pod uwagę status towaru Unii Celnej. Oznacza to, że jeśli przenieść je na terytorium Unii, nieprzedmiotem zgłoszenia celnego (lub rastomozhke).

Przy imporcie takich samochodów w Rosji osoby do obsługi maszyny, trzeba posiadać zaświadczenie o rejestracji samochodów wydanych przed 1 stycznia 2010 roku na terenie Białorusi. Powinno być nuta odstąpienia od rejestracji na Białorusi.

Później od importowanych samochodów jest konieczne wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu.

Rosja również ustawić wymagania dotyczące norm emisji importowanych samochodów, które nie powinny być niższe niż klasy ekologicznej „Euro-4”.