569 Shares 991 views

Kody cyfrowe kraju pochodzenia. Co to jest i do czego służą?

W chwili obecnej prawie wszystkie stany wykorzystać szczególne przepisy w celu określenia kraju pochodzenia towarów. Przyczynia się do wdrożenia handlu i polityki gospodarczej, a w szczególności, przyznanie preferencji taryfowych.


Nazwa miejsca pochodzenia towarów – jest specyficzne dane dotyczące nazwy kraju, miejscowości lub innego obiektu geograficznego, który jest używany do znakowania. Dane te wskazują na konkretne technologiczne, warunki geograficzne produkcji towarów, jak i czynnik ludzki.

Kody cyfrowe – ta informacja jest w formie cyfrowej, która ma zastosowanie do produktów, które mają uprościć i zautomatyzować uwagę informacje o nich. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu przetwarzania. Kody home country cyfrowe muszą być obecne na opakowaniu transportowym i konsumentów.

Dlaczego potrzeba kod kraju, podczas identyfikacji towarów

Kody cyfrowe kraju pochodzenia towaru pomaga zidentyfikować specjalne oznakowanie cyfrowy, w którym produkty zostały wykonane w ramach istniejących państw klasyfikacji krajowej. Jeżeli kod z listu, informacje są analizowane według Klasyfikacji stowarzyszeń gospodarczych i społeczności. Ale kod list jest wykonany tylko wtedy, gdy informacje na temat produktu, czy to oznaczenie towarów lub transportu i dokumentów towarzyszących, o których mowa tylko unii gospodarczej lub społeczności.

Kraj pochodzenia towarów jest uważany kraju, w którym urządzenie zostało wyprodukowane lub poddany wystarczającej obróbki.

Co to jest kod

Cyfrowy kod kraju pochodzenia towarów jest dwu- lub kraje literowanie trzycyfrowe. Na przykład, towary, które pochodzą z Włoch, mają następujące oznaczenia: 380, IT lub ITA. Wśród innych równie ważne międzynarodowi partnerzy z Federacji Rosyjskiej należy przeznaczyć do Niemiec i Holandii, kody cyfrowe kraju pochodzenia towarów, które przedstawiają się następująco: 276, DE, DEU i 538, NL i NLD odpowiednio. Ładunki z Chin kodu 156, CH lub CHN. Jednak należy zwrócić uwagę na fakt, że produkty, które pochodzą z Hong Kongu mają osobne kody – 344 HK lub HKG, bo ma status specjalnego regionu administracyjnego.

Wskazując cyfrowy kod kraju pochodzenia towaru, pożądane jest stosowanie nie tylko oznaczenie numeryczne, ale list. Wynika to z faktu, że napis nie zawsze pokrywają się z kodami rosyjskiego Rejestru. Dokonując deklaracje kody cyfrowe kraju pochodzenia towarów określonych w obowiązkowym.

cyfrowa identyfikacja

Jeżeli produkt jest oznaczony kraj pochodzenia towaru, kod cyfrowy jest w pierwszej kolejności.

Przypisywanie numerów do krajów świata odbyły się z wykorzystaniem metody seryjnego kopiowania.

Przy wyborze cyfrowego kodu i listu powinna mieć pierwszeństwo na cyfrową. Nawet jeśli zmienić nazwę kraju jego kodu cyfrowego nie zmienia, a list może zostać zmieniona.

Alfabetyczny identyfikacja towarów

W niektórych przypadkach, nawet podczas określania kodów cyfrowych, zaleca się, aby użyć litery i klasyfikatora. Może ona składać się z dwóch lub trzech liter alfabetu łacińskiego. W tym samym piśmie kody są zbiorem listów, które są związane z nazwą kraju w języku angielskim lub innych językach.

Jeżeli kod produktu nie określono cyfrowe i list, musi składać się z dwóch liter, jeśli chodzi o wymianach międzynarodowych. Specjalne kody trzycyfrowe są wskazane tylko w przypadku, gdy zostanie ustalone przez właściwe władze.

Klasyfikacja towarów w Rosji

Kwalifikator Rosstandart krajów świata ma pewne różnice w nazwach krajów, terytoriów i obiektów geograficznych, które są wykorzystywane w słownikach i mapami. Jednak, zgodnie z dekretem nr 457 wśród rządu rosyjskiego, która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2009 roku, to Rosreestr jest odpowiedzialny za prawidłowe imię nazw miejscowości i jest upoważniony organ wykonawczy w tej dziedzinie.

W Rosji nie ma klasyfikacji krajowej państwa (OKSM). Wskazuje on obowiązkowy kod numeryczny, nazwa produktu i literą identyfikacyjną. Kody te są wykorzystywane do wymiany informacji w czasie wykonywania kulturalnych, sportowych, naukowych, międzynarodowych stosunków ekonomicznych.

Pod obiekty obejmować kraje OKSM, terytoriów i suwerenne państwa, które mają historyczne, gospodarcze, polityczne i szczególnie interesujące dla transportu, handlu zagranicznego, etc.

Produkt jest uważany być produkowane w Federacji Rosyjskiej, jeżeli został utworzony na terytorium danego państwa, lub wydać tyle pracy.

Niezdolność do ustalenia kodu pochodzenia

Istnieją sytuacje, gdy do określenia kraju pochodzenia danego produktu, który jest realizowany na terytorium Federacji Rosyjskiej, to jest prawie niemożliwe. Mówimy o importowanych towarów importowanych sprzedawanych na terytorium Rosji. Dlatego w takich przypadkach należy wykazać w kolumnie „Digital kodu kraju pochodzenia” – Rosja.

Na przykład, jeśli rosyjska firma zakupiła sprzęt import rozebrane na części i sprzedaje je na terytorium państwa, jako znak tego? W tym przypadku, kraj pochodzenia tych produktów będzie stan, w którym przetwarzanie przeprowadzono. Dlatego należy wskazać kraj pochodzenia kodu cyfrowego towarów – Rosja.