297 Shares 6972 views

Akt przekazania


Wręczenie ustawy jest dokumentem, który rejestruje fakt popełnienia jakiegokolwiek czynu mającego znaczenie prawne. Może to odzwierciedlać własność przejście z produktów i urządzeń, instrumentów oraz papierów wartościowych, pojazdów, itp pomiędzy dwoma lub większą liczbą osób. Co do zasady, aktu przyjęcia i przekazania wniosku lub jest integralną częścią każdej umowy (darowizny, zakupu i sprzedaży, dzierżawy, itp). W tym względzie, po podpisaniu dokumentu stronom, które są określone w nim, uwzględniając obowiązki i prawa w stosunku do siebie.

Przekazanie akt rozpoczyna się od wyznaczenia jej nazwy, która wskazuje właściwość wobec którego działania są przeprowadzane. Nazwa jest napisany w środku pierwszej linii. W tym przypadku, umieszczają go wielkimi literami lub izolowano stosując pogrubioną czcionką.

Druga linia dokumentu odzwierciedla datę jego sporządzenia, która znajduje się w pobliżu lewego marginesu strony i rozliczeń, która była miejscem podpisania (prawa krawędź). Forma zbycia i przyjęcia aktu ponadto część tekstową. Zauważa przedmiot albo obiekt, który ma być przejście od jednego do innego właściciela. Jest to obowiązkowe, należy podać jego podstawowe parametry i cechy. Na przykład, akt akceptacji i przekazania lokali mieszkalnych w zatrudnianiu powinno zawierać:

 • pełne imię i nazwisko Właściciel i najemcy;
 • nazwa lokalu (mieszkania, pokoju);
 • adres, na którym znajduje się nieruchomość, co znajduje odzwierciedlenie w ustawie;
 • dostępny sprzęt (pralka, lodówka, telewizor, system przeciwpożarowy, itd.);
 • Przydatność techniczny lokalu, a nieruchomość położona w niej do użytku.

Jeśli certyfikat jest przeznaczony do przyjmowania i przekazywania różnych urządzeń, wymagane jest, aby określić:

 • Nazwa obiektu;
 • ilość;
 • rok, w którym przeprowadza się problem;
 • Stan techniczny daty odbioru (transmisja);
 • integralności opakowania.

aby podane w dokumencie w sprawie przekazania sprzętu:

 • nazwa przeniesionego majątku;
 • rok;
 • stan techniczny, w którym to momencie odbioru (transmisja);
 • stan opakowania.

Jeśli ustawa zostanie wykonana w celu potwierdzenia odbioru i przekazania pojazdu, informacje, co znajduje odzwierciedlenie w tekście powinny zawierać informacje na temat modelu i marki, a także koloru ciała. Należy również podać numer seryjny silnika, na podstawie których został on zarejestrowany, paszport samochodzie itp

Jeżeli czyn jest do przesyłania żadnych dokumentów, które odzwierciedlają nazwy każdego z nich, a także liczbę kopii i stron. Informacje tekstowe mogą zawierać inne informacje istotne dla zainteresowanych stron.

Akt przyjęcia i przekazania do garażu jest aplikacją, która jest wykonana z umową jej sprzedaży. Dokonywanie tego dokumentu ma określoną jednolitą próbkę. W związku z tym, jego rysunek jest wykonany przy użyciu akt modelu, który odzwierciedla przyjmowaniem i przekazywaniem nieruchomości. Obowiązkowe informacje mają być zawarte w tekście dokumentu jest:

 • Konto sygnatariuszy;
 • Informacje o lokalizacji garażu;
 • numer rejestracyjny;
 • teren budowy;
 • Sprzęt, który jest sprzedawany razem z nim.

Ponadto, ustawa powinna zawierać informację, że sprzedawca przekazane nabywcy klucze do garażu.

Pod koniec aktu ponosi podpisy osób, które popełniły proces przekazywania i odbioru mienia. Dokument sporządzono w dwóch egzemplarzach.

Wytwarzanie przekazaniu wykonuje się:

 • na wykonanie robót (usług) koniec;
 • przy składaniu wartości materialnych itd