870 Shares 8062 views

Greckich i rzymskich bogów: jaka jest różnica?

Najbardziej starożytne wierzenia ludzi zostały zredukowane do wzmocnienia duszy natury i kult przodków. Ze zdefiniowanymi bardziej żywe obrazy w czasie i cywilizacji, rozwoju niezliczonych niejasnych mitycznych bóstw: Mars – bóg wojny, Janus – bóg początku i na końcu, Jowisz – bóg światła dnia, burze, wysyła do ludzi ziemi straszliwe burze, i inne. Na kulturę i wierzenia starożytnych ludzi zawsze są pod silnym wpływem kultury swoich najbliższych sąsiadów. Tak więc, od Etrusków Rzymianie zapożyczyli boginię Minerva Arts. Również w życiu kulturalnym miasta Rzym, z kolei, miał znaczący wpływ na starożytnej kultury Grecji. Dzisiaj jest niezaprzeczalne, że znaczny wpływ na rozwój rzymskiego społeczeństwa jako całości była rzymską mitologię, bogowie, które były w większości zapożyczone od Greków.

Mitologia starożytnych stanach dzisiaj są bardzo interesujące dla badaczy historii zatopionych w dawnych cywilizacjach, zbieranie artefaktów ich kultury w małych porcjach w ciągu wielu setek lat. Dzięki ich wysiłkom, współczesny człowiek ma pomysł, co ludzie żyli długo przed jego przodków, co wierzą i jaki był sens ich życiu.

Starożytna rzymska została zbudowana na wierze w istnienie życia po śmierci. Rzymianie czcili tych czasach dusze przodków. Leżałem strach przed nadprzyrodzonymi mocami, które zgodnie z rzymskiego na sercu kultu, mieli te dusze. Pierwsze rzymskich bogów zidentyfikowane z naturą, w stanie go dowodzić, bo deszcz, albo wysyła do rozliczenia niespotykanej suszy. Aby nie pozostać bez zbiorów, mieszkańcy starożytnego Rzymu próbował każdy możliwy sposób, aby uspokoić tych bogów. Czcili i składał ofiary.

Greckich i rzymskich bogów: różnice

Według niektórych źródeł, Starożytny Rzym przez wieki miał swoją własną mitologię. Jednocześnie w sąsiedniej Grecji, życie kulturalne i religijne ludu rozkwitła. Wielu współczesnych uczonych lubią historii Cesarstwa Rzymskiego, mają skłonność wierzyć, że większość mity zostały zapożyczone od swoich wcześniejszych od bardziej rozwinięty w sensie kulturowym Greków i rzymskich bogów – bogów jest wyposażony w te same uprawnienia i cechami jak grecki. Jedyna różnica jest w nazwach. Tak, bogini miłości w mitologii rzymskiej – Venus – jest repliką greckiej Afrodyty. Mecenas sztuki rzymskiej – Phoebus – jak nikt inny jest jak greckiego Apolla, etc.

Początkowo rzymscy bogowie nie miał genealogii lub nawet ich miejsca siedliska – Olympus i były reprezentowane przez specyficzny charakter: Jupiter był w postaci kamienia, Mars – rodzaj włóczni, Vesta – widok płomieni. Według legendy, pierwsi bogowie rzymscy nie pozostawił po zakończeniu potomstwo i wszystkich wszczętych spraw nie umierają, lecz poszedł nigdzie. Greckich bogów były również bardzo płodny, i są nieśmiertelne.

Scalanie kultura i mitologia Rzymu i Grecji odbywa się na przełomie BC czwartego i trzeciego wieku Podstawowe wierzenia Greków i ich mitologii, panował w Rzymie po stolicy imperium została wniesiona ana grecka wyrocznia przewidzieć późniejszą epidemię dżumy 293 lat pne

bogowie rzymscy bardziej moralne. Według idei starożytnych Rzymian, sponsorując ludzkiego życia, są obrońcy sprawiedliwości na ziemi, prawa własności oraz wiele innych praw, które muszą mieć wolny człowiek. Wpływ moralne religii jest szczególnie wysoki w okresie rozkwitu rzymskiego społeczeństwa obywatelskiego (2-4 wieku pne). Mieszkańcy starożytnego Rzymu była bardzo pobożna. Chwała ta pobożność mamy do tej pory można znaleźć na stronach dzieł greckich i rzymskich pisarzy czasu. Zewnętrzna pobożność Rzymian okazał szacunek dla zwyczajów, na której został oparty główną cnotę ludu rzymskiego – patriotyzm.