762 Shares 4837 views

Różna moc i przywództwo w organizacjach

Kwestie przywództwa i władzy są zawsze niepokoi ludzkość. Dzisiaj, stosunek ich myśli kompetentnych szefów organizacji, nauczycieli, przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki, produkcji, zarządzania.


Aby zrozumieć, na pytanie o różnice między kierownictwem i władzy w organizacji, trzeba zrozumieć znaczenie tych terminów.

Moc – jest możliwość narzucić swoją wolę, aby wpływać na zachowanie i działania ludzi, zorganizować każdy z procesów, niezależnie od zatwierdzenia lub odrzucenia jego podwładnych. Zasilanie może być różny: administracyjna, wykonawczy polityczny itd Ale celem każdego rządu – aby zmusić ludzi do posłuszeństwa woli lidera. Menedżerowie mogą korzystać z różnych metod, aby zrealizować swoje prawo do zarządzania. Przyzwoity i wykształcony najczęściej używane stymulacji, odsetek, mniej uczciwi w stanie utrzymać swoją moc, aby korzystać prowokacja, szantaż, groźby, autorytarnych metod przywództwa. Niektóre grupy (zwłaszcza banditstvuyuschie lub paramilitarne), aby zachować swój własny użytek moc otwartej przemocy, groźby.

Niemniej jednak, esencja mocy nie zmienia się.

Głowa, głowa często mianowany przełożonym. Jeśli mówimy o rządzie, to może być fakultatywne, czasami dziedziczne. W historii państwa i instytucji (nawet dzisiaj), zdarzały się przypadki, gdy organ chwyta. Struktury państwowe jest zwykle zbrojne i rewolucyjne przewroty w organizacjach, szczególnie dzisiaj – najazd.

Władza i przywództwo w organizacji może należeć do jednej osoby, ale większość liderów i menedżerów – różni ludzie.

Lider – człowiek, który jest powszechnie zaufany i szanowany, może prowadzić ludzi do wpływania ich Outlook, zachowanie, zachowanie. System relacji międzyludzkich tacy ludzie posłuszni.

Przywództwo w organizacji może być formalny. Formalnych liderów często posiadają stanowiska kierownicze, są u władzy, ale nie mają władzy w organizacji, lub ich wiarygodność nie jest wystarczająco wysoka. Formalnych liderów posłuszni, ponieważ są one inwestowane z prawowitą władzę.

Nieformalne przywództwo w organizacji może należeć do każdego, kto lubi ogólną organ lub władzę większości. Nieformalny lider ma obowiązek być sprawiedliwe, aby móc wpływać na ludzi i ich świat za pomocą swoich zdolności, umiejętności. Czasami zdarza się, że menedżer przypisany do góry, może być prawdziwym, a nie formalny lider.

Przywództwo w organizacji – jeden z najsilniejszych czynników jego sukcesu, rozwoju i doskonalenia wszystkich nowych i zaawansowanych progressive, nie został jeszcze wpisany do wykazu planowanych, wymagane do wykonywania działalności.

Dzisiaj każdy wykształcony i przemyślany lider:

– On wie, że największe korzyści i efektywności organizacji, czy to jest zwykłym małym biurze lub duże przedsiębiorstwo przynieść jedność (połączeń, wzajemnego zrozumienia) głowy i nieformalnego lidera zespołu.

– Uzasadnione jest sprawowanie władzy i przywództwa w organizacjach formalnych. Równowaga sił – jest kontrola, w których kierownictwo wymagań jest wystarczające do osiągnięcia celów, ale nie na tyle, aby spowodować urazy lub pracowników otwarty protest.

I w końcu zdaje sobie sprawę, że dzieci pracowników również są przy władzy, choć nieformalny. Na przykład, działania szefa dużej mierze zależy od kompetencji jego sekretarza lub innych pracowników. Wszakże ci ludzie mają wszystkie niezbędne informacje, odpowiednie umiejętności i zdolności.