864 Shares 6886 views

komunikacji społecznej: rodzaje, charakterystyka, cele

Komunikacja społeczna – jest przekazywanie informacji o dużej lub małej grupy odbiorców. Jest on przekazywany za pomocą symboli i znaków. Wraz z szybkim rozwojem technologii, ten rodzaj komunikacji znalazł różnorodność form, które, niestety, nie oznacza, zwiększając jego wydajność. Jak niektórzy teoretycy uważają to zjawisko jako sposób wpływania na szeroką grupę odbiorców, za pomocą którego realizowany cel tych, którzy przekłada te informacje.

komunikacji społecznej: charakterystyka

Proces komunikacji składa się z pięciu elementów, bez których nie mogą być realizowane:

 • Communicator – kto zainicjowania transferu i tworzących go do głosu, tekstu, dźwięku i formy wideo;
 • Sama wiadomość;
 • Kanał, przez który nawiązaniu komunikacji z odbiorców;
 • Publiczność, do którego informacja jest wysyłana;
 • Celem przekazania oraz poziom skuteczności przekazu (ekspozycji).

Tak więc, komunikacja społeczna charakteryzuje się obecnością pewnych informacji, która jest rozprowadzana za pośrednictwem kanału komunikacyjnego z szerszej publiczności, celem nim – wpływ na zachowanie, emocje i poczucie ludzi. Ponadto, nie jest przepływ informacji, który skupia się wyłącznie na rozwoju intelektualnego mas i poszerzenia swoich horyzontów. Pasza ta charakteryzuje neutralności i maksymalna możliwa bez obiektywnie elementów oceny.

Rodzaje komunikacji społecznej

Niektórzy badacze z komunikacji społecznej do zrozumienia nie tylko rozpowszechnianie na szeroką skalę wiadomości, ale także indywidualny wymiany, która odbywa się między dwojgiem ludzi. Jego znajomy forma – rozmowa. Pomimo faktu, że jest on dostosowany do „społecznych” cech, najbardziej IC jest używany w tym sensie, jeśli chodzi o grupy lub masy ludzi. Dlatego w tym artykule będziemy używać bardziej powszechne znaczenie.

 • Typ publiczność komunikacji społecznej jest podzielony na wyspecjalizowane i masy. Druga kategoria nie implikuje żadnych szczególnych cech i jest gotowy do przyjęcia istotnego społecznie informacji.
 • Według tego źródła jest zarówno formalne i nieformalne: oficjalne oświadczenia władz odpowiadają pierwszy rzut oka, ale, na przykład, plotki o gwiazdach należą do drugiej.
 • Przez kanał transmisyjny może być werbalnej i niewerbalnej.

Komunikacja społeczna i jej intencja

Intencja – to jest celem. Bardzo ważnym elementem w mediach, z tego powodu zależy od jakości odbioru. W nowoczesnej komunikacji istnieje kilka rodzajów intencjach:

 • Szerzyć wiedzę o środowisku, aby poinformować ludzi;
 • Popularyzacja idei dobra, należy zwrócić uwagę publiczności na uniwersalnych ludzkich wartości, aby szerzyć kulturę i dokładne informacje na jego temat;
 • Wpływ na opinię publiczną i świadomości, a także stan emocjonalny publiczności;
 • Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów, w celu wyjaśnienia sytuacji;
 • Pragnienie neutralnym i psevdoobektivnomu Relacje z wydarzeń;
 • Nawiązać dialog pomiędzy publicznością i źródła transmisji.

Komunikacja społeczna i kryteria dla jej skuteczności

Podstawą każdego rodzaju komunikacji – dialogu między adresata i adresata. Jeśli jest ustawiony źle, czy interpretacja informacji otrzymania fałszywe, wtedy mówić o skuteczności komunikacji nie jest konieczne. Dlatego ten temat jest ważny w świetle jakiegokolwiek rodzaju i formy komunikacji.

Istnieje kilka kryteriów, za pomocą których ustanawia skuteczność tego zjawiska:

 • Obowiązkowy wymóg – chęć zrozumienia komunikatora poinformować publiczność dlaczego publikuje informacje, co jest celem audycji określonych zdarzeń.
 • Kolejnym kryterium – zaufanie. Jeśli publiczność ufa autor, komunikator i środków, za pomocą której wiadomość, dialog może być skuteczne. Celem autora i odbiorców w tym samym czasie powinny być ze sobą spójne.
 • Pragnienie, aby zbudować materiał oparty na uniwersalnych wartościach, podejmować właściwe akcenty.
 • Wiadomości nie powinno być nachalne, ani być przedstawiane w sposób neutralny też: to zaburza ich naturalne, a zatem zmniejsza skuteczność oddziaływania, obcowania z kłamstwem.

Zatem skuteczność komunikacji jest łatwo osiągalne, jeśli się szereg zasad przepływu informacji i jasno określić swoją postawę wobec publiczności. Pomimo faktu, że istnieją różne rodzaje komunikacji w tym artykule są pomalowane najbardziej wszechstronne funkcje i wskazówki, które będą użyteczne dla wszystkich osób zaangażowanych w SZJ.