416 Shares 1144 views

Filozofia Sokratesa

Ten człowiek jest jednym z największych filozofów w całej historii ludzkości. Filozofia Sokratesa – to jest coś, z którego odpychane w ich myśli wielkich ludzi w różnym wieku. Ciekawostką jest fakt, że sam Sokrates nie pozostawił pisemne prace – jego pomysły są zawsze przekazywane do studentów doustnie. A później jego uczniowie i rejestrowane te myśli. Nie ma powodu, aby sądzić, że wiele z jego wypowiedzi zostały utracone, a znaczenie innych, jakie otrzymaliśmy w zniekształcony sposób. Sokratesa filozofia przyjść do nas w pierwszej kolejności dzięki Arystotelesa, Platona, Ksenofonta i.

Szczególne miejsce w filozofii rozumowania bierze naturę, holistyczne życie człowieka, jego duszy, świadomości. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, Sokrates nie tracić czasu na badanie kosmosu i człowieka jako części świata. Że Sokrates podwaliny tego, co jest uważane przez Platona i Arystotelesa.

Należy pamiętać, że jest to jeden z pierwszych zaczął się zastanawiać, o sytuacji człowieka w społeczeństwie. Ponadto, zapłacił ogromną wagę do etyki. Etyczne filozofia Sokratesa zawiera zestaw norm i zasad postępowania, które, wierzył, powinien żyć każdą osobę. Przed nim, filozofowie trudno zadawać takie pytania. Sokrates także zwrócić uwagę na wiele sposobów udowodnić lub obalić prawdziwość wyroku.

Sokratesa filozofia opiera się na dwóch zasadach. Pierwszym z nich jest konieczność znajomości samego siebie, a drugi – na tym, że tylko głupiec mógłby myśleć, że wie wszystko.

Zasady te głównie używał do walki z sofistów – Sokrates i sofiści nigdy nie wzdłuż, ich poglądy różniły się pod wieloma względami. Filozof skrytykował ich daremności ćwiczenia, ponieważ wyrazili roszczeń do poznania prawdy. Ponadto, zasady te były stosowane filozofa, aby zmusić ludzi do poszukiwania prawdy. Aby zainteresować kogoś w jego działalności, użył ironii, która jest przeprowadzana przez uznając własną ignorancję.

Pod poznania siebie, rozumieć dążenie do wiedzy i cnoty. Te dwa pojęcia są bardzo często jest on zidentyfikowany. Zapewnił, że głównym niewiedza ludzi przejawia się w fakcie, iż uznają wiedzę i cnotę sam, wierzę, że ani wpływ na zachowanie ludzi. Innymi słowy, twierdził, że ludzie często działają w oparciu o wiedzę, a nie uczucia. W związku z tym można stwierdzić, że etyczne filozofia Sokratesa nie opiera się na moralności, czyli pokonania niewiedzy, przy przejściu z niego do cnoty.

Sokratesa filozofia ma inne ważne punkty. Rozumowanie indukcyjne mogą być przypisane do niego. Tu wszystko opiera się na fakcie, że w analizie szeregu poszczególnych wyroków lub poprzez pojęcie rzeczy można zrobić ogólny argument. Rozumowanie indukcyjne przeznaczone są do definiowania pojęć, które można wyrazić istotę rzeczy. Uważa się, że był za pojawienie się pojęć ogólnych.

Sokrates popełnił wielki wkład w rozwój dialektyki. Arystoteles powiedział, że nie było tak rozwinięte, ale także ją stworzył. Filozofowie twierdzą, że konieczne jest, aby przezwyciężyć wszystkie sprzeczności do poznania prawdy. Dialektyka Sokrates – nie ma nic, ale zaprzeczenie doktryny sprzeczności, przezwyciężając je i zaprzestanie. Ważne jest, aby dodać, że idea wiedzy, jak również samego dialektyki jest bardzo ściśle powiązane z teologii.

Jak wspomniano na początku, Sokrates popełnił ogromny wkład w tworzenie i rozwój filozofii. To zakończyło okres filozofii naturalnej starożytnej filozofii greckiej, dzięki niemu, rozwój otrzymała zupełnie nowy etap tej nauki. Jest odpychane przez jego myśli w swoich pismach, Platona i Arystotelesa.