214 Shares 5107 views

Co może być przyczyną zaburzeń rytmu serca

Zmniejszenie ludzkiego mięśnia sercowego występuje w danym rytmie i tempie. U zdrowych ludzi, tętno jest inny dostatecznie wyraźny rytmiczny wzór. Proces ten jest samowystarczalny i zarządzaniu mały człowiek, w tym sensie, że kontroluje mięśnie rąk i nóg. Dlatego zwykle ludzie rzadko zwracają uwagę na to, jak pracują mięśnie rytmicznie jego sercu, ponieważ wraz ze wzrostem szybkości uderzeń serca ich rytm zachowuje swoją jednorodność. Większość częstotliwość rytmu zatokowego dorosłych jest w pozostałych 60-75 uderzeń na minutę stanie.

Zakłócenie rytmu – w rzeczywistości, to jest arytmia serca. Serce szybko daje o sobie znać, gdy istnieją zakłócenia w obrazie jego kawałków. Choroby serca, zaburzenia strukturalne układu przewodzącego i pod wpływem innych czynników, takich jak zatrucie i ekspozycji na lek może arytmii zatok serca. Zdiagnozowano arytmię głównie przez elektrokardiogramu.

Najczęściej występują zaburzenia rytmu:

Tachykardia zatokowa. Kiedy możliwe jest zwiększenie częstości akcji serca do 150 uderzeń na minutę. Taki wzrost w rytmie zdrowej osoby jest zwykle związane ze stresem lub wysokim wysiłku fizycznego, a następnie przywróceniu rytmu. Jeżeli występuje stałe tempo przyspieszenia do 100-140 uderzeń, jest to dowód na niewydolność serca, anemii i zaburzeń układu nerwowego. W taki stan arytmię serca towarzyszą nieprzyjemne odczucia w klatce piersiowej. Może to powodować tachykardię, efekty domowych, medycznych i toksycznych. Wyeliminowanie tych efektów prowadzi do powrotu do normalnego stanu bez żadnych specjalnych przygotowań.  

Bradykardia zatokowa. Może spaść stopy aż do 60 lub mniej za minutę. W zdrowej osoby może mieć we śnie i odpoczynku. U pacjentów z arytmii sercowych, takich ludzi obserwuje się w przypadku chorób układu pokarmowego i nerwicy może nastąpić wzrost ciśnienia wewnątrzczaszkowego, infekcji wirusowych, obniżenie czynności tarczycy i pod wpływem pewnych leków. Tutaj konieczne jest w leczeniu choroby podstawowej. Do ciężkich objawów, w rzadkich przypadkach jest pokazany stymulacji.

Napadowy częstoskurcz. To zaburzenia rytmu serca powoduje nagły wzrost częstości akcji serca w spoczynku do 120-140 uderzeń na minutę. Konieczne jest, aby umieścić chorych poziomo i powodować go kardiobrigadu.

Arytmia. Zauważono jako przedwczesnego nagłego skurczu serca, jak nagły impuls wynika z węzła zatokowego. można zaobserwować w każdej choroby serca i jej służb. Jednak ponad połowa przypadków to nie jest związane z chorobami serca, a jest spowodowane przez psycho-emocjonalnych i zaburzeń wegetatywnych, skutki narkotyków, stosowania używek i alkoholu, palenie tytoniu, odruchu działania narządów wewnętrznych.

Migotanie przedsionków. Nastąpiło zmniejszenie niektórych chaotycznych przedsionkowych grup mięśniowych, ale atrium nie jest zmniejszona, jest arytmia komorowa praca w temperaturze do 100-150 uderzeń na minutę. To nie mogą być odczuwalne przez człowieka i ich postrzegane jako normalne bicie serca. W większości przypadków stosuje się leki na obniżenie rytmu komorowego.

Kołatanie serca. Obserwowane zwiększenie lub szybkie bicie serca. Wystąpieniem serca u zdrowych osób może powodować pobudliwość układu nerwowego, odpowiedzialne za aktywność serca przy wysokim wysiłku fizycznego, emocji, nadużywanie alkoholu, tytoniu, kawy i mocnej herbaty. Kołatanie serca może wystąpić w chorobach powodujących gorączkę i choroby serca.

Inny charakter i czas trwania jego rodzajów arytmii może być spowodowane przez różne zaburzenia w organizmie. Arytmia serca skutki może spowodować komplikacje podczas najbardziej nieprzewidywalny, więc tylko lekarz może ustalić prawidłowej diagnozy i odpowiedniego leczenia.