647 Shares 4659 views

Dlaczego woda w akwarium staje się mętna i jak radzić sobie z nią

Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego woda w akwarium staje się mętna, należy przeanalizować wszystkie możliwe przyczyny jego skażenia. Jedną z głównych przyczyn zmętnienia wody jest nadmierna ilość żywności. Jeśli woda w akwarium jest mętna, spróbuj ograniczyć ilość jedzenia i karmić ryby raz dziennie. Muszą zjeść całe jedzenie w ciągu 15 minut. Jeśli w tym czasie nie zje wszystko, zredukuj część. Przygotuj rybę na czczo raz w tygodniu.


Innym najczęstszym powodem odpowiedzi na pytanie, dlaczego zbiornik jest mętna woda, brak filtru lub niewystarczająca pojemność. Filtr powinien odpowiadać objętości wody w akwarium.

Nie można natychmiast ustalić, dlaczego woda w akwarium staje się mętna, w tym przypadku należy wymienić 1/3 wody. Jeśli to nie pomoże, być może trzeba wymienić całą wodę w akwarium. Doświadczeni akwaryści zalecają całkowitą zmianę wody w takich momentach:

– akwarium do 100 litrów – raz do roku;

– akwarium 100-200 litrów – co 3 lata;

– akwarium przekraczające 200 litrów – co 5 lat.

Czasami trudno jest określić, dlaczego woda w akwarium staje się mętna, ponieważ zmętnienie jest konsekwencją niedbalego rozlewu wody lub działań ryb aktywnie kopiujących glebę. W tym przypadku najmniejsze cząstki gleby i glonów unoszą się w wodzie.

Zmętnienie wody może być spowodowane śmiercią jednej lub kilku ryb, więc każdego dnia sprawdzić ilość ryb i natychmiast usunąć zmarłego.

Bardzo niebezpiecznym jest zmętnienie wody spowodowane aktywnym wzrostem liczby bakterii w wodzie. Zjawisko to często występuje w bardzo przeludnionych akwariach z niewielką liczbą żyjących roślin. W takich akwariach gromadzą produkty życia wszystkich mieszkańców, które są doskonałym pożywką dla wielu bakterii gazyfikacyjnej. Takie bakterie są szkodliwe dla ryb i roślin. W takim przypadku należy umieścić dodatkowe ryby w innym pojemniku i nie karmić ich przez 2-3 dni. W tym czasie bakterie muszą umrzeć. W takich przypadkach często stosuje się specjalne leki, które dodaje się do wody w celu zabicia bakterii. W ciężkich sytuacjach konieczne staje się całkowite zastąpienie wody. W filtrze konieczne jest umieszczenie węgla aktywnego, który absorbuje różne szkodliwe substancje. Głównym kryterium jakości wody jest jego zapach. Największą skuteczność zapobiega zamarzaniu roślin wodnych.

Do oczyszczania wody można również stosować preparaty medyczne, na przykład takie jak bicilin-5. Powinien być dodany do wody z szybkością 5000 jednostek na litr. Leczenie odbywa się przez 3 dni. Roztwór leku jest przygotowywany codziennie przed leczeniem wodą. Biologiczna mętność jest często usuwana przez sterylizację ozonową lub ultrafioletową. Jeśli fundusze nie pomogą, musisz wymienić nie tylko wodę, ale także glebę.

Niewłaściwe stosowanie różnych chemikaliów powoduje zmianę pH. Konsekwencją tego jest zmętnienie wody i wygląd białej powłoki na wystrój, kamienie i rośliny. Bardzo często to się dzieje, gdy używamy chemikaliów w czystej formie, to znaczy bez ich wstępnego rozpuszczania. W takim przypadku lepiej umieścić wszystkie ryby w innym akwarium.

Czasem używanie drewnianych elementów wystroju i filtracja wody przy użyciu torfu prowadzi do zmętnienia wody. Przed włożeniem do akwarium chwyt musi być dokładnie nasączony. Aby wyczyścić wodę w tym przypadku, stosuje się węgiel aktywny.

Kiedy dowiesz się, dlaczego woda w akwarium staje się mętna, natychmiast zacznij podjąć kroki, aby ją wyczyścić, ponieważ woda o niskiej jakości może zepsuć wszystkie ryby. Jeśli zadbałeś o żyjące istoty, to jest bardzo uprzejmy.