713 Shares 8482 views

Wojskowy Dzień Intelligence. Historia wakacje

Praktycznie każdy zawód w naszym kraju odpowiada profesjonalnego wakacje. Nie był w wywiadzie wojskowym. Po piąte wakacje listopada jest obchodzony ponieważ zarządzanie, koordynowanie wszystkich wojskowe agencje wywiadowcze został założony w tym dniu. Pierwszy dzień Wywiadu Wojskowego został oznaczony w 1918 roku, kiedy Leon Trocki podpisał Odpowiedni dekret. Trocki ustalone urzędy rejestracyjne później stały się podstawą znanego rosyjskiego GRU.

Nie jest to jednak konieczne, by sądzić, że przed tą datą nie było wojskowego wywiadu w Rosji. Jest to niebezpieczny zawód istnieje w Rosji od kilku stuleci. Pierwsze harcerze pracowali dla dobra Ojczyzny, nawet w Rusi. Następnie informacja o wroga zbierane nie tylko oddziały wojskowe i posłańców, ale również po kupców, a także zwykłych mieszkańców osiedli przygranicznych. Po raz pierwszy wywiadu wojskowego nadszedł dzień, kiedy car Aleksy Michajłowicz (na jego polecenie, powstała w 1654 roku, rok tajnym kolejności). Sprawa od króla cesarza kontynuowane. 17152-cie Peter I zmienił przepisy wojskowe, legalizacji istniała już wówczas Agencji Wywiadu.

Następny cesarz postanowił poprawić inteligencję, stał Aleksander I. zainicjował utworzenie tajnej wyprawy Barclay de Tolly przypadkach, a Dzień rosyjskiego wywiadu wojskowego spadły na 1 stycznia 1810-ty. Dwa lata minęły, a wyprawa zaczęto nazywać Urząd specjalne. Traktuje ten dział do Ministerstwa Wojny. Poza kontrwywiadu Urzędu Specjalnej do spraw wywiadu operacyjno-taktycznego i strategicznego.

Szczególnie widoczne rola inteligencji w II wojnie światowej. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy wojny do niemieckiego tylnych dziesięciu tysięcy osób zostały wysłane. grupy partyzanckie również założyć agencję wywiadu wojskowego. Wojskowe doświadczenie dar nie jest przekazywana. Przez cztery lata, jej organizacja i zwiększona wydajność została zwiększona istniały wewnętrzne zasady i tradycje. Być może to właśnie wtedy Military Intelligence Day jest obchodzony oficjalnie.

Całe doświadczenie zostało zastosowane podczas kolejnego konfliktu zbrojnego. Organizacja administracji wojskowej okazał się skuteczny w czasie konfliktu na Bliskim Wschodzie, a także operacji w Czeczenii, Jugosławii i innych „gorących punktów”. Gwiazdą Bohatera tym czasie został nagrodzony 692 agenta wywiadu.

Nowoczesna eksploracja – instytucja odbiera i przetwarza dane na temat wroga (lub prawdopodobnego wpływu). 05 listopada Dzień wojskowego oficera wywiadu zaznaczyć kilka działów w ramach Agencji Wywiadu. Pod „dach” Zarządzania połączeniu kontrwywiadu, taktyczne i strategiczne inteligencji. Tactical inteligencja dostarcza niezbędnych informacji każdą jedną jednostkę wojskową, pomagając jego dowódca podjąć właściwą decyzję. inteligencja strategiczna „skupia się” na możliwości, planów i wrażliwości innych krajach. Dane uzyskane przez tę inteligencję, używane do ustawienia polityki zagranicznej. Kontrwywiad jest przeznaczony do czynienia z obcego wywiadu „urząd”. Ludzie świętuje Dzień Wywiadu Wojskowego, są uważane za „oczy i uszy” armii rosyjskiej po prawej stronie.