897 Shares 7096 views

Dlaczego umieścić obschedomovoy liczników?

Obschedomovoy urządzenia pomiarowe energii elektrycznej można zapisać swoje finanse przeznaczone na cele użyteczności publicznej, takich jak klatki schodowe oświetlenia, wentylacji, pomp i systemów pompowania, praca winda, oświetlenia zewnętrznego, a także rekompensaty za utratę energii. Poszczególne systemy kontroli są już powszechne, ale części wspólne nadal powodują nieufność wśród ludności.


Taki licznik jest umieszczony na rachunku linii elektroenergetycznej przy wejściu do domu. W związku z tym, że mierzy całkowitą ilość energii elektrycznej zużywanej. Wartość ta obejmuje obschedomovoy i drzwi konsumpcji. Pierwsza część jest określona przez linię od wejścia do domu do wejścia do danego mieszkania. Drugi wskaźnik uwzględnia potrzeby mieszkania. Metoda ta pozwala na bardziej dokładne obliczenia zapotrzebowania na energię ludności.

Obschedomovoy urządzenie do pomiaru energii elektrycznej zlicza ilość zużywanej na miesiąc energii, płacić konsumpcji na dwa sposoby: pierwszy obejmuje stosowanie norm, a drugi wykorzystuje tylko dane licznika. Rozważmy każdy z nich z konkretnych przykładów.

Na przykład, w domu już zainstalowany indywidualny pomiar energii elektrycznej, w tym przypadku, przy ustalaniu wspólnych części będzie zapłacić tylko część, która jest proporcjonalna do zużycia energii, który spędził w tym okresie konkretnie apartamentu. Tak więc, im więcej energii użyjesz, tym bardziej imponujące, że będzie wyglądać rachunek za energię elektryczną. Jeśli mieszkanie nie posiada własnego pomiar, obliczenie wypłaty będą dokonywane na standardach zarządzania domem, który bierze pod uwagę materiał z mieszkania (w metrach kwadratowych), a także od liczby zarejestrowanych obywateli w tej dziedzinie. Na przykład, typowa rodzina trzech mieszka w trzypokojowym mieszkaniu. W tym przypadku będą płacić około trzy razy więcej niż ich sąsiedzi, taką samą ilość żyjących w studio. W tym samym czasie, i będą oboje jednakowo obschedomovoy wykorzystanie energii elektrycznej.

Jak widać na przykładach, jak energia elektryczna jednostka dozująca domu i mieszkaniu, mogą dokładniej uwzględniać potrzeby ludności, a zatem bardziej efektywne podejście do produkcji i dystrybucji energii elektrycznej problemów. Jednak wspólne części pozwalają zaoszczędzić nie tylko zasoby naturalne wykorzystywane w elektrowniach. Pozwalają ludziom zaoszczędzić pieniądze. Można to zrobić na kilka sposobów, na przykład, zastąpione energooszczędnym źródłem światła lamp w zewnętrznych opraw oświetleniowych, zainstalować czujniki ruchu do przeprowadzania napraw i terminowego dostarczania ochrony przed przypadkowym podłączenia do sieci domowych.

Należy zauważyć, że obschedomovoy liczniki energii elektrycznej ma jedną istotną wadę: Jeżeli lokator odmawia zapłaty kosztów, będzie musiał zrobić resztę sąsiadów. Koszt usług równo rozdzielone pomiędzy wszystkich mieszkańców.