763 Shares 3520 views

Opis pracy majster. Typowa instrukcja produkcja

majster – człowiek, który prowadzi zakład produkcyjny. Ten specjalista może mieć różne kategorie: Użytkowe majster, mistrz sklep itp Na osobliwości tego ważnego zawodu, i zostaną omówione w dalszej części artykułu …


obowiązki majster

Opis stanowiska majster przewiduje, że jest w stanie odbierać zawód uważany osobę posiadającą odpowiednią formację (wyższe lub zawodowe) i wystarczającą długość służby (co najmniej rok).

Powołuje kierownika bezpośrednio do szefa organizacji. Sam ekspertem jest wymagane, jak również każdy inny pracownik znać przepisy prawa pracy, opisów stanowisk pracy oraz innych zasad i przepisów ustanowionych przez spółkę. A co obowiązek nakazuje opis stanowiska majstra? Oczywiście, wszystko będzie zależeć od kategorii. Jednak wspólne cechy wyglądać podobnie do następującego:

 • Realizacja sekcji zarządzania;
 • wykonywać zadania zgodnie z przepisami;
 • terminowe przygotowanie produkcji;
 • zapewniając wszystkie niezbędne warunki dla pracowników;
 • prowadzenie ewidencji;
 • zgodność z przepisami bezpieczeństwa.

Zatem obowiązek majster dość obszerna. Należy zauważyć, że funkcje specjalistyczne będą się różnić w zależności od kategorii. Na przykład, część okablowania master, a część mistrz naprawy t. D.

Na odpowiedzialność i praw majster

Podobnie jak każdy inny pracownik, strona główna ma szereg uprawnień zawodowych. Jakie prawa stawia Podczas specjalistycznego opis stanowiska majstra?

 • dostępne dla pracowników domek.
 • Udział w rekrutacji i pośrednictwa pracy personelu.
 • Składanie zarządzania wymaganiami i życzeniami, aby poprawić efektywność przedsiębiorstwa.
 • Żądanie od władz niezbędnej dokumentacji.
 • Uczestnictwo w spotkaniach dotyczących majster pracy.
 • Przejście certyfikacji.
 • Zaawansowane szkolenie.

A co można powiedzieć o odpowiedzialności rozpatrywany profesjonalista? Po majster cła niezwykle szeroki, dlatego jego zadaniem jest wysoka. Opis pracy przewiduje następujące punkty, za którą musi być pociągnięty do odpowiedzialności:

 • do jakościowego wykonywania swoich obowiązków;
 • do realizacji zleceń;
 • dla alokacji zasobów;
 • dla zgodnego z celem;
 • do ewidencji;
 • dyscypliny pracy.

W przypadku naruszenia można poddać odpowiedzialności Master – z dyscyplinarny do karnej.

Kto jest najstarszy Foreman?

Aby stać się majster, trzeba mieć bardzo duże doświadczenie. Specjalista część szef podwładny. A powołuje i odwołuje jej prezes.

Starszy Foreman kieruje tokarzy, wiertarka, różne pracowników pomocniczych, tokarstwo-karuselschikami, frezarki i automatyczne regulatory. Jeśli majster jest czasowo niezdolny do wykonywania swoich obowiązków, jest on zastąpiony przez innego biegłego wyznaczonego przez kierownika serwisu.

Kierując się w swoim zawodzie, to ekspert puszka prawo pracy i przepisy oraz zasady firmowe.

Obowiązki starszy majster

Starszy Foreman obdarzona znacznie większych funkcji i obowiązków, zamiast prostego kreatora. Typowa instrukcja produkcja rozważyć specjalista określa następujące funkcje:

 • Realizacja zleceń produkcyjnych zgodnie z zasadami i na określony czas;
 • Kontrola na początku dnia pracy niezbędnej dla funkcjonowania elementów;
 • kontrola nad pracą specjalistów z niższymi kwalifikacjami;
 • kontrola jakości w produkcji wytwarzanych produktów;
 • alfabetyzacji i właściwe korzystanie z urządzeń;
 • Monitorowanie pracowników;
 • zapoznanie pracowników z pewnych zasad i procesów;
 • prowadzenie ewidencji;
 • Analiza wyników działania;
 • Organizacja warunków niezbędnych do dalszego szkolenia pracowników;
 • niezależne potwierdzenie terminowego lub rozwoju zawodowego;
 • zgodność z przepisami bezpieczeństwa.

Zatem, obowiązki starszego majstra dość obszerna, ponieważ praca jest bardzo odpowiedzialna i ważna. Kontrola pracowników – jest to bardzo skomplikowana czynność. Wszystko zależy od kategorii, czy to jest panem placu budowy, na terenie sklepu, i tak dalej. D.

Na odpowiedzialności i praw starszy brygadzista

Typowa produkcja instrukcja nakazuje uznać, że starszy specjalista Foreman powinien być odpowiedzialny za:

 • za naruszenia popełnione w ramach swojej działalności zawodowej;
 • za błędne lub analfabeci wykonują swoje funkcje zawodowe;
 • za spowodowanie szkody materialne dla spółki;
 • za niewłaściwą kontrolą (uwolnienie produktów dla pracowników i innych osób).
 • za naruszenie dyscypliny, bezpieczeństwa i tak dalej. d.

Tak więc, ma sporo odpowiedzialność za wykonanie swoich zadań. I słusznie: mimo wszystko, za bardzo ważną pozycję. Ponadto, opis pracy przewiduje następujące prawa dla przedstawiciela badanego zawodu:

 • przełożeni dokonać różnego rodzaju komentarze i sugestie do poprawy wyników przedsiębiorstwa;
 • zapoznać się z innowacjami, taki czy inny sposób związanych z pracą starszego majstra;
 • interakcji z szefem;
 • prowadzenia dokumentacji w zakresie jego kompetencji;
 • przerwać pracę w przypadku awarii sprzętu;
 • dają różne instrukcje obsługi w ramach ich jurysdykcji.

Wymagania nadzorca porcja

Opis pracy majster, jest starszy, ma bardzo ważny punkt: wymagania dla pracownika. Powinno to doprowadzić do najważniejszych momentów tej sekcji. Więc, starszy mistrz powinien wiedzieć:

 • wszystkie niezbędne regulacyjne akty prawne Kodeksu Pracy Federacji Rosyjskiej;
 • Dane techniczne i charakterystyki sprzętu podczas pracy,;
 • metody planowania produkcji;
 • standardy pracy;
 • Przepisy dotyczące dochodów, wynagrodzeń;
 • podstawy wiedzy ekonomicznej;
 • Zasady produkcji;
 • bezpieczeństwo i kilka innych rzeczy.

W ten sposób, przez wymagania nałożone majster nieco większe niż do jakiegokolwiek innego pracownika z poniżej kwalifikacji.

produkcja site master – kto to jest?

Job Description produkcja majster przewiduje, że specjalista przedmiot – osoba zaangażowana w realizację planu produkcyjnego według z góry określonych standardów, a także przy użyciu różnych metod stylizacji i zarządzania, porządek w kolektywnej produkcji obliczania i innymi utrzymanie.

Jeśli kreator produkcja zawartymi w zintegrowanych brygad, tych specjalistów są w niniejszych wytycznych. Warto również zauważyć, że są one podporządkowane czele miejscu.

Uzyskaj ta praca może być tylko osoba z odpowiednim doświadczeniem w pracy.

O podatku brygadzista produkcji

Specjalista ma dość szeroki zakres uprawnień i funkcji. Oto tylko najbardziej podstawowe wymienione w opisie stanowiska pracy:

 • Zapewnienie, że wszystkie niezbędne zadania, określone lub określone w planie;
 • zapewnienie dobrego funkcjonowania sprzętu oraz jego części składowych;
 • Opracowanie planów produkcyjnych;
 • zapewnienie niezbędnych materiałów zgodnie z ustalonym okresie czasu;
 • potwierdzenie i dalsze kształcenie;
 • kontrola ewidencji;
 • zapewniając briefing dla pracowników o niższych kwalifikacjach;
 • sterowanie różnymi typami procesu przeprowadzonego przez pracowników o niższych kwalifikacjach;
 • Przepis dyscypliny pracy;
 • bezpieczeństwo technologia.

Duża liczba praw rodzi wysokiej odpowiedzialności. Właśnie o tym i zostaną omówione dalej.

Na odpowiedzialności i praw brygadzista produkcji

Więc, jakie prawa są pod uwagę do specjalisty? Oto niektóre z nich:

 • prawo do przedstawienia przyznaniu dodatnich różnic pracowników;
 • prawo do przedstawienia do kar i grzywien pracowników, którzy naruszają zasady dyscypliny;
 • prawo nie zezwala na pracę specjalistów z niższymi kwalifikacjami, jeśli wadliwy sprzęt roboczy lub jego części;
 • prawo do wykluczenia z profesjonalistów pracujących, którzy nie znają zasad i przepisów i innych podobnych praw wymienionych powyżej.

A co z obowiązkami? Job Description produkcja majster ma tutaj dużą liczbę podpunktach. Trzeba wiedzieć w pierwszej kolejności odpowiedzialność spoczywa tego specjalisty w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez niego obowiązków zawodowych.