816 Shares 6223 views

Pielgrzymi – jest pielgrzymka prawosławny …

Palmer jest osoba, która świadomie idzie swoją wybraną ścieżkę, w przeciwieństwie do zwykłych włóczęgów. Przedtem konfrontuje pewien cel, który z pewnością będzie podłączony do świętych symboli. Studiujących tematu: „Pielgrzymi – kim jest ten”, należy zauważyć, że łacińskie słowo tłumaczone jako „palm” – Palma (tutaj oznacza gałęzie palmowe, z którym ludzie spotykają Jezusa Chrystusa w Jerozolimie). Pielgrzymka – podróż do Ziemi Świętej i innych świętych miejsc związanych z wiarą chrześcijańską.


Pielgrzymi – jest to, że …?

Podstawą tej chrześcijańskiej tradycji leży pragnienie wiernych czcić świętych miejsc związanych z ziemskim życiem Jezusa Chrystusa, Jego Matki NMP i Apostołów, aby zanurzyć się w świętych wodach rzeki Jordan i modlić się przed cudownym świętych obrazów. W innych religiach też mają podobne zwyczaje.

W Rosji, pielgrzymka do Ziemi Świętej rozpoczęła się po raz pierwszy od narodzin rosyjskiego chrześcijaństwa. Droga była trudna i niebezpieczna, a przede wszystkim to dzięki Konstantynopola. Do XI wieku szlaki pielgrzymów zaczęły Ziemi Świętej, Athos i swojego narodowego sanktuarium. Ale do pasji XII wieku do pielgrzymki osiągnęła swój punkt kulminacyjny, a organ kościół został zmuszony do ograniczenia jego żarliwą bogosluzhiteley.

Przez XV przychodzi punkt krytyczny, kiedy jest to pielgrzym prawosławny zaczyna skarżyć się na molestowanie swoich złych Arabów i Turków. Przez czas Konstantynopol spadła do Turków, i chrześcijańskie kapliczki Wschodu były w rękach muzułmanów.

prawosławny pielgrzym

W drugiej połowie XVI wieku, ponownie wzmacniane spaceru pielgrzymów do Ziemi Świętej. Wiadomo nawet szczegółowo pielgrzymka kupiec Wasilij Yakovlevich Loon w Jerozolimie iw Egipcie. Żył w Kazaniu i handlowali z perskich kupców. Do 40 lat, w jego własnych słów, żył „zły i nierządu”, wynik zachowania stalowej nieszczęścia, powalił go na głowę, jeden po drugim. Jego żona zmarła, a następnie zatonął statek z produktem i handlu doszła do zera. Jednak po sakramentalnym i to oni ślubować popełnić pielgrzymkę do Jerozolimy, przez okres jednego roku, zgromadził on własność dwukrotnie więcej niż stracił wcześniej.

Jednak większość pielgrzymów stał się oficjalnym Ludzie, którzy wysyłają na posyłki i charytatywnej Moskwie rządu.

Wojna z Turcją w drugiej połowie XVIII wieku w czasach Katarzyny ponownie utrudniła pielgrzymki prawosławnego.

Ale w połowie XIX wieku, wielką rolę we wzmacnianiu pielgrzymkę odegrała instytucja w Jerozolimie Rosyjskiej Misji Duchownej oraz ustanowienie Cesarskiego prawosławnego Palestine Society.

Często tego rodzaju motywów religijnych Stavan pokrycie dla celów handlowych drapieżnych. Pielgrzymka odegrała ogromną rolę w przygotowaniu wypraw krzyżowych. W średniowieczu pielgrzymi – tej wyższej szlachty i żołnierzy, którzy poszukiwali szlachecki, które miały miejsce w Grobu Świętego, a kupcy celów handlowych oraz naukowców i poszukiwaczy przygód i magów, którzy szukali cudowną wiedzę w Wschodzie.

pielgrzymka dzisiaj

Nowoczesne pielgrzymi – kto to taki? A jeśli istnieje tradycja pielgrzymowania dzisiaj? Muszę powiedzieć, że jest ona reaktywowana, ale w nowej formie, jako odsetki i wiary w Chrystusa, ludzie nie są stracone, a jeszcze bardziej wzrośnie. To teraz przyczynia się ogromne ilości otwarcia kościołów i klasztorów, które często są organizatorzy tych wycieczek na całym świecie, ale są one zaangażowane i biur podróży.

Można przyjść w każdej z Jerozolimy lub Athos klasztoru pielgrzym. Rosyjski kościelne misji w Jerozolimie prowadzi statystyki, w których istnieją dowody, że około połowa duchowych pielgrzymów z całego świata, są prawosławni z Rosji, Białorusi i Ukrainy. W uzupełnieniu do Palestyny rosyjskich pielgrzymów grecką Atos, miasto w Bari, we Włoszech, gdzie relikwie Nikolaya Ugodnika, stolicy Czarnogóry, gdzie przechowywana jest ręka Ioanna Krestitelya i innych świętych miejsc chrześcijan.

Jednakże pielgrzymka ma niewiele wspólnego z turystyki wycieczkowej, gdyż wymaga wstępne prace nad duchowością w zakresie oczyszczania duszy przez pokutę, świadomość swoich grzechów i pokora, konieczne jest, aby znaleźć taki święty, tak głęboko i nabożnie poczuć atmosferę wydarzeń ewangelicznych dwa tysiące lat temu świętych.

wniosek

Każdy rosyjski pielgrzym, realizując dla siebie wagę tego wydarzenia, próbuje z góry jak przygotować się do tej chwili, więc jest to czas postu, spowiedzi, komunii, modli się dużo i to błogosławieństwo od swojego duchowego mentora jedzie na wycieczkę.

Najważniejsze jest, aby zrozumieć, że pielgrzymi – to nie jest zwykłe turystów, a ludzie głęboko religijni, którzy udają się na odpoczynek i nie rozważyć sanktuarium jako eksponaty muzealne i zobaczyć coś więcej tajne, ukryte przed normalnym okiem.