95 Shares 9445 views

Znaczenie imienia „Jezus” i wersji jego pochodzenia

Wierzący i po prostu interesują się historią na pewno pojawia się pytanie, dlaczego nazwisko Christiana Zbawiciela jest dokładnie znaczenie tego imienia to, co powstaje jego hipotezy. Będziemy starać się zrozumieć te kwestie w porządku.


Znaczenie imienia Zbawiciela

Znaczenie nazwy Iisus Hristos w prawosławiu – „Zbawiciel”, „zbawienie” Jednakże nazwa Mesjasz Jeszua (nacisk na „U”) – skrócona postać aramejskiej Jehoszua. To słowo składa się z dwóch części: „Jehowa”, „Pan” – Jehowa „Szuy” – zbawienie, które ostatecznie może oznaczać „pomoc Bożą”, „Jehowa – nasze zbawienie”.

ὁἸ ησο ς, современная транскрипция его – Иисус. Grecka wersja imienia (stosowany w Nowym Testamencie) – ὁἸ ησο ῦ ς, nowoczesny transkrypcja go – Jezus. Ale dopóki reformy Nikona w XVII wieku książek teologicznych prawosławny pisemnych Jezusa (Icyc). Tak daleko, tzw staroobrzędowców Chrystusa, jak i Bułgarów, Macedończyków, Ukraińców, Białorusinów, Chorwatów, Serbów.

W Ewangelii Mateusza (01:21) mówi, że wartość nazwy odsłania Archanioł Gabriel: „któremu nadasz imię Jezus, On zbawi swój lud od jego grzechów”.

Jezus Chrystus, znaczenie nazwy, która wskazuje, że jest specjalnym wysłannikiem Boga jest namaszczony. Greckie słowo – Χριστός (Chrystus) – oznacza „otrzymał namaszczenie”. Jest to specjalny rodzaj namaszczania świata brwi lub oleju, który był symbolem najwyższej boskiej mocy, wybranych. Luke (4: 16-21): „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, aby głosić Ewangelię ubogim …” prawosławnego synonim słowa „Chrystus” – Mesjasza.

Ważne jest, aby powiedzieć, że nazwa Żydów nadano chłopcu w ósmym dniu obrzezania. W starożytnych źródeł, to przywilej była jego matka, potem – jego ojciec. Namaścić nazwę nie bez powodu – to miało oznaczać cel, główną drogę życia noworodka. W związku z tym, w dniu obrzezania Jezusa Chrystusa – to dzień jego urodzin.

Znaczenie imienia Jezusa

Teraz pomówmy o zwykłych ludzi o tej nazwie. Jest to powszechne wśród języka hiszpańskiego – w większości z Hiszpanii, Portugalii i Ameryce Łacińskiej. Jezus – „który jest pod ochroną Boga.” Wariacje: Gesu, Joshua, Jezu, Dzhizes, Josue, Yezus, Jehoszua, Jezus (imię kobiety).

Znaczenie imienia Jezus daje właścicielowi następujące cechy:

 1. Nowoczesny, towarzyski, komunikatywna, przyjazny, hojny człowiek. Często ukrywają swoją czułość w trudnych sposobów.
 2. Jezus ma autorytarny charakter „prawdziwy mężczyzna”. Nawet dziecko wie, czego chce od życia.
 3. Charakteryzuje się wyraźnym pragnieniem władzy, stąd jego odwadze, determinacji, wigoru. W walce o niej, że jest często niecierpliwi mniej asertywnych osobowości.
 4. On jest materialistą, docenia finansowego dobrobytu, ale nie chciwy. Najważniejszą rzeczą dla Jezusa – samorealizacji. W ten sposób będą oni czekać i załamania nerwowe i często doświadczenie i bolesny wybór między czarnym i białym, który jest również zależy od wartości nazwy.
 5. Jezus niesie uczciwość, lojalność. Człowiek nie znosi obłudy oszustwa i pochlebstwa.
 6. Manifestacją uczuć miłości jest szczery, prosty, szczery. Ale zdrad odnosi pogodzenia. Jeśli kochasz Jezusa, tylko szczera.

Imię Jezus w Biblii

Oprócz Jezusa Chrystusa, Mesjasza, to nazwa w księdze chrześcijan jest i szereg osobistości:

 • Joshua. Ten człowiek z nazwą narodzin Ozeasza, przejął zarządzanie narodu żydowskiego po Mojżeszu. Jego nazwa została zmieniona najpóźniej w znak, że przez Wszechmogącego, aby ratować Żydów z wiecznej tułaczki i doprowadzi do ziemi obiecanej.
 • Żydowski arcykapłan Jezus. Urodzona i wychowana w niewoli babilońskiej, szczerze wierzył w powrót Żydów do Izraela, poświęcił swoje życie służbie ludziom, przywrócenie świątyni w Jerozolimie. Po zakończeniu niewoli babilońskiej był arcykapłanem wybranych Bożych ludzi.
 • Jezus, syn Syracha. Pozostawił Księdze Mądrości, coś podobnego do prawa Mojżeszowego.

przodkowie Jezusa

Warto również rozważyć wartość imię genealogii Jezusa. Dotykamy w najbardziej znanych nazwisk Zbawiciela przodków człowieka:

 • Maria (Mary) – pożądane, gorzki, smutny;
 • Joseph – Pan wielokrotnie;
 • Elijah – wzrost, wznosi;
 • Naum – współczujący;
 • Levi – skrzyżowanie do Wszechmocnego;
 • Judasz – chwała Bogu;
 • David – ulubionym;
 • Jacob – pójdą;
 • Bóg panuje, walczyli z Bogiem – Izrael;
 • Isaac – "śmiała";
 • Abraham – ojciec narodów;
 • Noe – uspokajający;
 • Abel – dym podmuch, próżność;
 • Cain – kowal, nabycie;
 • Eva – życie;
 • Adam – człowiek.

Znaczenie imienia Jezusa, jak przodkowie Mesjasza jest hebrajskie korzenie. Objaśnienie wynika z ich znaczeniem w języku hebrajskim. Znaczenie imion zwykłych ludzi pochodzi z analizy większości znanych znaków Jezusów obecnej.