324 Shares 4541 views

Podstawowe prawa dialektyki

Podstawowe prawa dialektyki – jest to, że kiedyś, dawno zmieniły poglądy ludzi w kwestiach rozwojowych. Trzy z nich, ale mogą wyjaśnić wiele.


Podstawowe prawa dialektyki uzasadnione Immanuel Kant – wielki myśliciel, który wniósł znaczący wkład do filozofii. Weźmy pierwsze rzeczy pierwsze.

Podstawowe prawa i kategorie dialektyki

Co to jest dialektyka? To teoria, w którym stwierdza się, jak jest rozwój wszystkich rzeczy. Również termin ten stosowany jest do określenia utworzony na podstawie teorii metod.

Tendencja ta odzwierciedla rozwój filozofii umysłu, materia, poznania, świadomości oraz innymi poprzez:

  • kategoria;
  • zasady;
  • podstawowe prawa dialektyki.

Głównym problemem w tym przypadku jest kwestia istoty. W ogólności, jest rozumiane jako zmiany idealnego i istotnych przedmiotów. Nie mam na myśli zwykłą zmianę mechaniczną, i nic poza tym, co do samorozwoju, która pozwala obiekt, aby przejść do następnego poziomu, do najwyższego stopnia organizacji. Rozwój jest najwyższą formą ruchu, a ruch jest jego podstawą.

Podstawowe prawa dialektyki w filozofii z następujących powodów:

1. Walka, jak również jedność przeciwieństw. Jej istota polega na tym, że podstawą oparte na dwóch przeciwstawnych zasad. Zasady te są ze sobą w stałym konflikcie. Jednocześnie, ich natura pozostaje taka sama. Jako przykład można nazwać dzień i noc, ciepło i zimno.

Ich walka staje się wewnętrzne źródło energii, ruchu i rozwoju.

Ważne jest, aby pamiętać, że walka może odbywać się na różne sposoby. Chodzi o to, że może to być korzystne dla obu stron naraz, jedna strona zawsze wygrywa, a drugi służy tylko drażniące, walka może przejść do całkowitego zniszczenia jakiejkolwiek partii. Możliwe jest także neutralność, solidarność, pomoc, mutualism.

2. Przejście ilościowych zmian zmian jakości. Tu chodzi o to, że jakość – jest pewien stabilny system pewnych cech, są identyczne. Pod tym samym numerem oznacza wyczerpujący Opcje zjawiska lub przedmioty. Także wprowadza pojęcie środka, jakim jest jedność jakości i ilości. Prawo to opiera się na fakcie, że gdy ilość zmian, a na pewno jakości. Zmiany te nie trwają wiecznie – prędzej czy później będzie można obserwować środki zmian. Innymi słowy, zmiany zachodzą w systemie bardzo współrzędnych. Punkt zmiany – węzeł.

Aby dać przykład takich zmian może być następujący: stopniowego nagrzewania wody powoduje zwiększenie jego temperatury. Sto stopni Celsjusza – to węzeł. Po osiągnięciu tego poziomu wody zaczyna odparowywać. Stwierdzono, że zmiany w tej ustawie, jest ostry lub całkowicie niewidoczne. Jako przykład tych ostatnich można nazwać ewolucyjne.

3. negacja negacji. Najważniejsze jest to, że nowy jest tylko tak długo, aż stanie się stary i nie jest substytutem dla czegoś nowszego, który będzie istniał tak długo, jak sam nie zamieni się stary. Jako przykład jest zmiana formacji historycznych, zmieniających się gustów i trendów w kulturze, ewolucja rodzaju.

Prawo to opiera się na fakcie, że rozwój jest spirala, zamiast na linii, czyli powtórzył to samo, ale na różnych poziomach. Ważne jest, aby zrozumieć, że rozwój może być zarówno top-down i bottom-up.

To wszystkie podstawowe prawa dialektyki. Kategorie jak następuje:

  • i forma;
  • uniwersalny, single, zwłaszcza;
  • Ważność i;
  • zaczątki;
  • szansa i konieczność;
  • przyczyna i skutek.

Należy zauważyć, że w kategorii odnosi się do podstawowych pojęć używanych w celu rozwiązania konkretnych problemów.