290 Shares 7176 views

Filozoficzne Outlook w systemie form i rodzajów ludzkiej świadomości


perspektywy filozoficznej – jest to jedna z form ludzkiej świadomości, system poglądów na temat jednostki i jego miejsca w świecie. Jego głównym elementem jest wiedza o świecie i człowiek, ale jednak pewien zasób wiedzy – to nie jest filozofia. Jeśli tak było, to, jak filozofowie oświecenia wierzyli, że to wystarczy po prostu informować ludzi o jakiejkolwiek wiedzy byliby w stanie zmienić swoje zdanie bez wewnętrznych wątpliwości i kryzysów. Po pewnym położeniu tego rodzaju są zwykle tworzone poprzez ustawienia osobiste, wewnętrzne prace przezwyciężyć swoje problemy.

Dlatego, aby zrozumieć cechy perspektywą filozoficzną, konieczne jest przede wszystkim do analizy tego pojęcia. Można powiedzieć, że tak zwana synteza wiedzy i stosunku człowieka do rzeczywistości i do siebie, integralność swoich przekonań, ideałów, wartości i orientacji. Outlook mogą być różne, w zależności od grupy społecznej lub przynależności do zespołu – społeczne, obywatelskie, osoby. To emitują różne aspekty – takie jak emocjonalne i zmysłowe i inteligentne. Filozof Karl Jaspers stwierdził, że gdy chcą podkreślić pierwszy aspekt, to jest zwykle używany takich podsystemów Outlook jako pogląd na świat, światopoglądu i postawy. Inteligentny sam aspekt najdokładniej odzwierciedla pojęcie „światopoglądu”.

perspektywy filozoficznej jest rodzajem rozwoju i formacji osoby, jeśli mówimy o indywidualnym zjawiskiem historycznym i rodzaju świadomości społecznej, jeśli chodzi o duchowej kultury ludzkości. Istnieje również grupa perspektywy. Termin ten wprowadzono do filozoficznego mowy przez Emanuela Kanta. W różnych systemach, jak również w różnych epok emocji, uczuć i zrozumienia jest reprezentowana na różne sposoby iw różnych proporcjach. Niemniej jednak, każdy światopogląd, niezależnie od jego struktury i klasyfikacji, nie może istnieć bez przekonania. Łączą one w sobie myśli i pomysły z dążeń i działań.

Ponadto ta forma self-made i dzieli się na istotne praktyczne i teoretyczne, koncepcyjne rodzaju. W pierwszym przeważającym zdrowym rozsądkiem i tradycyjnej instalacji, często wyrażane w przysłowia, przysłów i aforyzmów, a dla drugiego układu logicznego charakteryzuje wrodzonej kategorycznego aparatury i procedur dowodów i przesłanek. Filozoficzne perspektywy drugiego typu. Jego celem jest funkcjonalny, że przez ten system wierzeń człowiek jest świadomy swojej roli w świecie i stanowi istotne instalacje. Tak, to skupia się na rozwiązywaniu najważniejszych problemów związanych z ich istnienia, zdając sobie sprawę z imperatywów ich zachowania i sensu życia.

Historycznie rzecz biorąc, istnieją trzy główne typy świata – mitologiczne, religijne i filozoficzne. Istnienie mitologiczny obraz świata z pewnymi wartościami francuskich kulturoznawstwa zawarta Levy-Bruhl. Do tego forma ludzkiej świadomości charakteryzuje rozwoju uduchowienia sił naturalnych, animizmu i participance (poczucie przynależności do całości, co dzieje się w świecie). Jednak w późniejszych etapach mitu tam i perspektywy filozoficznej w mitotwórcze formie, która pozwoliła mu wzrosnąć do wartości duchowych nieosiągalnym modelu. Religia jako forma świadomości ludzkości jest bardziej dojrzały etap rozumienia jednostki i świat. Wyglądało na podstawie konkretnej perspektywy filozofii. Ponadto, w religii, wraz z charakterystyką perspektywiczna mitu, że odgrywa ważną rolę rozumienie świata, idei religijnych, które teologowie uzasadnione. Jednak podstawą religii są uczucia i wiara, filozofia i grał podwładny.

Właściwie perspektywy filozoficznej jest konsekwentnie racjonalny, koncepcyjne i teoretyczne. Ale to nie tylko ustawia się wiedzy w formie koncepcyjnej, ale ich idee, koncepcje i rozumieniu przepisów powodujących debaty i kontrowersje, ludzie zgodzić lub nie, lub nie do zaakceptowania tych teorii. Zatem filozofia nie tylko usprawiedliwia się przez teoretycznych argumentów, ale także prowadzi do przekonania i wiary, chociaż, w przeciwieństwie do religii, wiara odgrywa niewielką rolę w filozoficznych pojęć. Jednak niektórzy filozofowie nazywają tego rodzaju perspektywę veroznaniem.