884 Shares 3880 views

Zasady udostępniania dokumentów

Działalność każdej jednostki gospodarczej wiąże się z koniecznością opracowania dużej liczby dokumentów, których rejestracja jest przywiązany do standardowych formularzy, a także jest zarządzanie i codziennie function (zapytań i zamówień, nakazy i postanowienia). Dość często pojawiają się pytania o wielkości pól i czcionki, zamiast drukowania itp


Zasady rejestracji dokumentów jest regulowany przez GOST. Przepisy te zostały opracowane i zatwierdzone na szczeblu federalnym. Wymagania zawarte w nich są charakter doradczy. Są one używane w administracyjnych i dokumentów organizacyjnych , które są włączone do jednolitego systemu. Należą do nich rozkazy i zarządzenia, decyzje i rozkazy, sprawozdań i raportów, listów, itp

Zasady dokumentów rejestracyjnych ustala wykaz informacji, które zawierają one, jak również wymagania dla ich konstrukcji. Załączniki do gości mają pustą próbkę. Ze względu na fakt, że przepisy dotyczące dokumentów rejestracyjnych charakter doradczy, każdy przedsiębiorca musi wystawić miejscowymi przepisami. Zostanie ona ustalona i procedura jego biurze.

Formularze, na których dokumenty są wykonane muszą spełniać A4 lub A5. Papier w tym przypadku musi być biała. Można użyć formy światła w kolorze. Prawy margines dokumentu nie powinien przekraczać dziesięciu milimetrów. Pozostałe trzy – oddzielenie tekst krawędzi długości arkusza wynosi nie mniej niż dwóch centymetrów.

Zasady dokonywania dokumenty przewidują możliwość umieszczania na formularzach:

– godła Rosji;

– godło podmiotu Federacji Rosyjskiej;

– logo organizacji.

Zasady rejestracji szczegółów dokumentów regulują oznaczenie tych znaków powyżej nazwy podmiotu biznesowego. Nawet niższe postaci danych organizacji odniesienia. Są to:

– numer rejestracyjny stan w narządach o kontroli skarbowej BIN;

– INN / KPP, na rejestrację w inspektoracie podatkowym;

– OKUD sklasyfikowany jako postaci kodu jest dokumentem;

– Kodeks Enterprise.

Ogólne zasady rejestracji dokumentów przewidują, że rekwizyty, która jest nazwa organizacji powinna odpowiadać zapisane w przepisach ustawowych. Jeżeli podmiot gospodarczy jest skrótem skrót, to również musi być określona. Obowiązkowy element odniesienia jest również nazwa organizacji , która wykonuje funkcję wyższego poziomu.

dokument numer, pod którym przeszedł procedurę rejestracji zawiera wiele sekwencji, które mogą być uzupełniane przez wskaźnika zanotowanego w nomenklaturze spraw, jak również zawiadomienia wykonawców korespondenta i innych.

Zasady dokumentów rejestracyjnych obejmują umieszczenie nazwy adresata. Mogą one działać jako organizacja, a także jednostek w ich strukturze, a także fizyczne i urzędników. Zatwierdzenie dokumentu produkowane albo podpisem jego upoważnionego przedstawiciela lub przez sporządzenie osobnego aktu. Puste wykonawcy mogą być przekazywane z rozdzielczością. Ten rekwizyty zawiera oświadczenie pewnego zadania i terminy jego realizacji.

Nagłówek powinien znaleźć odzwierciedlenie typ dokumentu, i obejmuje jego podsumowanie. Główny tekst, który jest wykonany w języku urzędowym zgodnie z przepisami ustanowionymi w spójną narrację, formularze, tabele, jak również związki tych pierwiastków. W pierwszej części dokumentu odzwierciedlenie celów realizowanych przez jego publikacji, a drugi rozwiązań, konkluzje lub prośby, sugestie zostały podane.

Na dole formularza wybity wymaganych podpisów, a także koordynacji. Dokument stemplowane. Służy do potwierdzenia autentyczności podpisu, pieczęcią funkcjonariusza.