665 Shares 8581 views

Systemy komunikacji bezprzewodowej i ich zalety

Wiek technologii komputerowej i rozwój postępu technicznego ułatwiły wprowadzenie w życiu codziennym większości ludzi takich jak systemy komunikacji bezprzewodowej. Chociaż nie widzimy ich, dosłownie otaczają nas. Co to są systemy bezprzewodowe? Są to systemy wykorzystujące bezprzewodowe (radiowe) sygnały do organizacji procesów przesyłania danych. W czasie wojny takie systemy transmisji danych były z powodzeniem wykorzystywane do przesyłania ważnych informacji i wymagających informacji. W naszym codziennym życiu bezprzewodowe systemy komunikacyjne stały się domenami, najczęściej z dostępem do internetu. Należy pamiętać, że Internet jest również rodzajem międzynarodowej sieci, która umożliwia udostępnianie informacji osobom z różnych części świata.

Niezbędne wyposażenie sieci bezprzewodowej jest wybierane w zależności od wymagań użytkownika lub samego celu sieci. Dokonując wyboru, musisz przestrzegać określonych kryteriów. Na przykład szybkość transmisji danych w sieci. Jest to ważna cecha każdego wyposażenia, którego nie można pominąć, gdyż w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że nie osiągnie pożądanego efektu. Szybkość transmisji danych w sieci bezprzewodowej może wynosić 50 Mb / s. Niektóre nowe typy urządzeń wykorzystujących standard komunikacji 802.11n mogą przesyłać dane z prędkością 5 razy większą niż powyższe. Drugim czynnikiem jest zasięg urządzenia. Im większa jest, tym daleka odległość, z której można korzystać z sieci. Oceniając pożądany zakres zasięgu, należy kierować się celami tworzenia sieci bezprzewodowej.

Systemy komunikacji bezprzewodowej muszą zapewniać odpowiedni poziom bezpiecznej transmisji danych. Podczas zakupu sprzętu należy zwrócić szczególną uwagę na to, ponieważ nie wszystkie modemy, routery lub nadajniki są w stanie dobrze szyfrować sygnał i zapobiec wyciekom danych. Obecnie najpopularniejsze protokoły szyfrowania danych, które mogą niezawodnie chronić informacje lub "nadawane" to WEP, WPA2, WPA i inne. Jako alternatywną metodę ochrony uzyskuje się często dostęp do weryfikacji certyfikatów wjazdu, dostępu z autoryzacją i wprowadzania haseł.

Cechą wyróżniającą urządzenia może być mobilność. Tutaj wiele zależy od miejsca przeznaczenia. Na przykład jesteś dużym dostawcą i chcesz udostępnić sieć kilkuset osobom znajdującym się w pobliżu. Następnie trzeba zainstalować specjalną wieżę, która będzie w jednym miejscu i zapewniała przyzwoity poziom sygnału i szybkości transmisji danych. Jeśli planujesz organizować bezprzewodowe systemy komunikacyjne w biurze lub w domu, potrzebujesz tylko bezprzewodowego modemu lub routera, który jest kompaktowy i może być łatwo przeniesiony do dowolnego wygodnego "kąta".

Koncepcja mobilności sieci bezprzewodowej obejmuje również możliwość przełączania się między wieloma punktami dostępu bez utraty danych. Ta możliwość jest zapożyczona od operatorów sieci komórkowych, a jej wdrożenie wymaga dostępności specjalistycznego sprzętu.