725 Shares 9299 views

Funkcja komórka środka ogniwa

Komórki wszystkich organizmów żywych mają podobną strukturę. Wszystkie z nich składają się z błoną komórkową, Shell wokół (glikokaliks u zwierząt lub do ściany komórkowej: w grzybach – z chityny, rośliny – celuloza), cytoplazmy (w którym znajdują się organelli, z których każdy realizuje swoje funkcje środka ogniwa, na przykład uczestniczy w pionie) i w jądrze, które zabezpiecza DNA (z wyjątkiem dla prokariotów).

organelle komórkowe

Należą do nich, lizosomy, rybosomy, mitochondria, aparat Golgiego i retikulum endoplazmatyczne środka komórki. W zakładzie komórki zawierają również szczegółowe organelli, które są unikalne dla nich – wakuoli. Gromadzą się niepożądanych substancji plastydów (chromoplastach, Leukoplast, chloroplasty, w drugim zachodzi proces fotosyntezy). Funkcje centrum komórki, mitochondria, rybosomy i inne struktury są bardzo ważne. Mitochondria odgrywają rolę unikalnych stacjach energetycznych, jest to proces, w którym oddychanie wewnątrzkomórkowe. Rybosomy są odpowiedzialne za wytwarzanie białek syntetyzując je z poszczególnych aminokwasów w obecności mRNA, które zapisane informacje dotyczące substancji potrzebnych komórek. Funkcje lizosomalne są rozszczepiania związków chemicznych z wykorzystaniem enzymów, które są zawarte w organellum. Urządzenie odbiera i zachowuje Golgiego pewnych substancji. Retikulum endoplazmatyczne jest również zaangażowany w metabolizm.

Centrum komórkowej – konstrukcja i funkcja

Ten organelli jest nazywany centrosom. Funkcje centrum komórek jest trudne do przecenienia – bez tego organellum byłoby niemożliwe do podziału komórki. Składa się z dwóch części. W tym środku komórki jest podobna do rybosomu, którego struktura zawiera również dwie części. centrosom część zwana centriole, każdy z nich wygląda pustego cylindra wykonanego z mikrotubul. Są ułożone prostopadle względem siebie. Funkcje środka ogniwa w Centriole tworzenia wrzeciona podczas mitozy i mejozy.

Jak podziałów komórkowych?

Istnieją dwa główne sposoby – mejoza i mitoza. Centrum funkcje komórek przejawiają się w obu tych procesach. Iw pierwszych i drugich przypadkach podział odbywa się w kilku etapach. Przydzielić następujące etapy: profaza, metafazy, anafaza, Telofaza. Mejozy zwykle wykonuje się dwa kolejne podziały komórkowe, czas pomiędzy nimi jest nazywany interfazy. W związku z tym, proces komórek diploidalnych chromosomów (podwójne) jest utworzony z wieloma haploidalnych (jeden). Liczba chromosomów podczas mitozy nie zmniejsza – komórki potomne posiadają również diploidalnej. Istnieje również metoda dla podzielenie jako amitoza. W tym przypadku, rdzeń, a następnie cała cytoplazma prostu podzielone na dwie części. Ten typ nie jest tak powszechne, jak dwa pierwsze, występuje głównie wśród najprostsze. Centrum komórka w tym procesie nie jest zaangażowany.

Udział w podziale od środka ogniwa

Profazie oznacza przygotowanie procesu mitozy lub mejozy błony jądrowej rozbić jego długości. Podczas metafazy środka ogniwa jest odłączony na dwie centriolami. Oni z kolei rozpraszać do przeciwległych biegunów komórki. Na tym etapie chromosomy kolejce wzdłuż równika. Następnie gwintowany trzpień przymocowany do centriolami tak że różne chromatydy każdego chromosomu zostały dołączone do przeciwległych centriolami. Całej każdy chromosom metafazy dzieli oddzielnych chromatyd że Centriole struny do przeciwległych biegunów przyciągnąć. Podczas Telofaza powłoki jądrowego powstaje cytoplazma dzieli i ostatecznie tworzą komórki potomne.