571 Shares 5139 views

Memorandum of Association: procedura wnioskowania i funkcje

Memorandum of Association – jest to dokument, który ma stworzyć organizację jej założycieli. W niniejszej umowie, uczestnicy określić warunki wspólnej działalności, Zakon przeniesienia ich własności oraz udziału w przedsiębiorstwie. Taki dokument musi zawierać także klauzule w sprawie podziału zysków i strat pomiędzy założycieli, zarządzanie działalnością spółki, a także tryb i warunki dla uwolnienia członków jej personelu.


Wymóg udokumentowania

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Statutu w jego statusie można przypisać do dokumentów założycielskich. Jednak porozumienie w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie są uznawane za dokumenty założycielskie takiej jednostki.

Umowa składnikiem koniecznie musi być zgodne z prawem. Dokumenty muszą być zdefiniowane nazwy firmy, jej lokalizację, procedura zarządzania działalnością organizacji i innych danych są przewidziane przez prawo. Dokumentacja organizacje non-profit Należy również zwrócić uwagę przedmiot i cel ich działania. Strony umowy mogą być co najmniej dwóch członków, w których jakość może być obywatele, osoby prawne prawa publicznego lub edukacja. Na przykład, Statutu prawa do zawierania zarówno osoby fizyczne i prawne. Jednak dla niektórych rodzajów spółek ustawić pewne ograniczenia dotyczące składu założycieli. Każda ze stron zamawiające mogą odstąpić od założycieli bez zgody pozostałych członków.

Specjalnie dla różnych typów osób prawnych

Dla pełnego porozumienia partnerskiego jest dokumentem tylko założycielskich. Jednocześnie zarówno stowarzyszenia różnych rodzajów spółek wraz z ważnym dokumentem założycielskim umowy jest czarter. Ponadto, jeśli Statutu JSC byłoby sprzeczne z jej statutem, przepisy te ostatnie będą odgrywać kluczową rolę. Ponadto, ustawa pozwala zamkniętych spółek akcyjnych lub przekształcona w spółdzielni z ograniczoną odpowiedzialnością. Decyzją akcjonariuszy, może być wznowione w organizacji non-profit.

Państwowa rejestracja

Chociaż firma nie przeszła rejestracji państwowej, umowa może zostać rozwiązana założycielskim lub zmienione, a wszystkie wynikające stąd obowiązki stron ma prawo do zatrzymania. Na przykład, taka umowa może przestać obowiązywać, jeśli członkowie spółki nie jest możliwe, aby utworzyć podmiot prawny.

Po rejestracji państwowej wszystkich stron Statutu są wymagane, aby rozpocząć jego realizację. Teraz, aby zmienić lub rozwiązać umowę tylko z rejestracją zmian w urzędzie skarbowym. Umowa fundamentem jest ważny przez cały okres istnienia przedsiębiorstwa, niezależnie od formy prawnej. W niektórych przypadkach, jeżeli jest to przewidziane w umowie, to będzie działać po likwidacji firmy aż do czasu, gdy założyciele nie płacić swoich wierzycieli i podziału pozostałego majątku.