879 Shares 6701 views

Jak uzyskać numer VAT?

Każdy obywatel Federacji Rosyjskiej mają numer identyfikacyjny podatnika (lub krótko – INN). Bez tego nie zrobi żadnej jedno, jednak, że może być ważnym wydarzeniem: rekrutacja, rejestracja kredytu lub odliczenia podatkowe, itd.

12-cyfrowy TIN jest rodzajem kodu zaszyfrowanego, który jest czytany od lewej do prawej. Przypisanie określona liczba występuje ściśle określony wzór. Pierwsze cztery cyfry kodu TIN są przypisane do konkretnego podziału kontroli podatkowej, nadanie numeru. Poniższe dane wskazują numer 6 w kolejności, w której do nagrywania osobę fizyczną w dziale terytorialnym dotyczącym jednolitego państwowego rejestru podatników organ podatkowy, który wystawił na koncie. Kolejne 2 cyfry wyznaczone jako wartość kontrolną według FTS algorytmu zestawu.

Więc jak uzyskać numer VAT do danej osoby może być raz w życiu, a liczba jego pozostaje niezmieniona w ciągu całego życia, liczba nie jest wymagana w przypadku zmiany statusu, nazwisko, miejsce zamieszkania i innych zmian ważne życia, co często pociąga za sobą zmianę wielu dokumentów , Numer identyfikacyjny jest wyjątkowy, więc drugi taki sam numer nie istnieje.

Dla tych, którzy są po raz pierwszy do czynienia z koniecznością uzyskania numeru identyfikacyjnego, należy poznać kilka prostych zasad, jak uzyskać numer identyfikacji podatkowej.

Odpowiedzialny za wydanie numeru identyfikacyjnego podatnika ciała jest kontrola podatkowa w miejscu rejestracji danej osoby. Tych obywateli, którzy żyją na tymczasowej rejestracji, mają również prawo wystąpić do organu podatkowego w miejscu zamieszkania, tak jak uzyskać numer VAT tymczasowej rejestracji jest dozwolone przez ustawodawstwo rosyjskie.

Wiedząc, jak uzyskać numer VAT do indywidualnego procesu aplikacji nie spowoduje żadnych trudności.

Odnosząc się do urzędu skarbowego w miejscu zamieszkania z wypełnionego N 2-2 oświadczenia powinny być dostępne również paszport. Wypełniania formy na papierze długopisem niebieskim lub czarne, również możliwość użycia tuszu tego samego koloru. Jeśli istnieją poprawki do wypełnionego wniosku, pracownicy kontroli podatkowej będzie ją odrzucić. Ponadto, można użyć alternatywnej metody stosowania on-line, poprzez wypełnienie formularza na oficjalnej stronie internetowej Federalnej Służby Podatkowej Rosji. Przynajmniej będzie to wyeliminować niepotrzebne problemy z przepisywania formularza w przypadku wykrycia błędu, i nie trzeba stać w kolejce do aplikacji.

Więc jak się puszka każdy obywatel Federacji Rosyjskiej, procedury uzyskania numeru VAT małoletniego dziecka w wieku poniżej 14 lat, które odbyło się przez ich przedstawiciela prawnego, który musi potwierdzić prawo do reprezentacji prawnej dziecka przedstawiając swój paszport, akt urodzenia i dowód miejsce rejestracji małoletniego. Po przypisaniu TIN wydał odpowiedni certyfikat rejestracji.

W przypadku utraty zaświadczenia, należy wiedzieć, nie tylko procedury, jak uzyskać numer VAT, ale także w jaki sposób odzyskać dokument potwierdzający nadanie NIP. Zasady odzyskiwania dowodów przewidywanych piśmie oświadczenie do wystawienia dokumentu potwierdzającego cyny, jak również zobowiązany do przedstawienia paszportu oraz odbiór wpłaconej służbie państwowej.

Oczywiste jest, że procedura uzyskania takiego ważnego dokumentu tak proste, jak to możliwe w życiu. Szkoda, że proces aplikacji i certyfikat często wymaga sporo czasu. Kolejki w aplikacjach okiennych odbiór, zazwyczaj wiele godzin.