683 Shares 8334 views

Krótko o ośrodku: strukturę skorupy elektronów atomów

Prowincjonalny nauczyciel chemii Dzhon Dalton w 1803 roku otwarto „prawu różnych proporcjach.” Ta teoria mówi, że jeśli dany element chemiczna może tworzyć związki z innymi elementami, a każda część masy spadnie masy innej substancji, a stosunek między nimi będzie taka sama jak pomiędzy małymi liczbami całkowitymi. Była to pierwsza próba wyjaśnienia złożonej struktury materii. W 1808 roku ten sam naukowiec, próbując wytłumaczyć odkrycie prawa, zasugerował, że atomy różnych pierwiastków mogą mieć różne masy.

Pierwszy model atomu powstał w 1904 roku. Elektroniczny struktura atomu w tym modelu, naukowcy zwany „śliwka budyń”. Uważano, że atom – ciała o ładunku dodatnim, która jest jednorodnie zmieszany z jego elementów. Taka teoria nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy składników atomu w ruchu lub w stanie spoczynku. W związku z tym, prawie jednocześnie z teorią „deser” Japanese Nagaoka zaproponował teorię, w którym struktura skorupy elektronów atomu porównał układ słoneczny. Jednakże, odnosząc się do faktu, że podczas obrotu wokół atomu jej składników należy tracić energii, ale to nie jest zgodne z prawami elektrodynamiki, Vin odrzucił teorię planetarną.

Jednak po odkryciu elektronów , to okazało się, że konstrukcja z atomem bardziej skomplikowane niż wyobrazić. Mam pytanie: co to jest elektron? Jak to działa? Czy istnieją inne cząstki subatomowe?

Na początku XX wieku został ostatecznie przyjęty teorię planetarną. Stało się jasne, że każdy elektron na orbicie jądro jak planet wokół Słońca, ma własną trajektorię.

Ale dalsze eksperymenty i badania obaliły ten pogląd. Okazało się, że ich trajektorii, elektrony nie są jednak możliwe do przewidzenia obszar, w którym cząstka jest najczęściej. Obracających się wokół jądra elektronów orbitalnych formy zwanej powłoki elektronowej. Teraz było zbadanie struktury powłok elektronowych węgla. Fizycy zainteresowane pytania: w jaki sposób elektrony poruszać? Czy istnieje uporządkowanie ruchu? Być może ruch jest chaotyczny?

Bohr fizyka atomowa dziadkowie i szereg głównych naukowców dowiodły, że elektrony obrócić muszle, warstw, a ich ruch odpowiada niektórych ustaw. Musieliśmy zamknąć i szczegółowe badanie struktury powłok elektronowych atomów.

Szczególnie ważne jest, aby znać strukturę chemii, ponieważ właściwości substancji, było już jasne, to zależy od urządzenia i zachowanie elektronów. Z tego punktu widzenia, działanie tych orbitali elektronów – najważniejszą cechą tej cząstki. Stwierdzono, że im bliżej do jądra atomu elektrony umieszczone są, tym więcej wysiłku należy zastosować do zerwania wiązania elektronodonorowego jądra. Elektrony znajdują się obok rdzenia, są z nim maksymalna ogniwo, ale minimum energii. Na zewnętrznych elektronów, z drugiej strony, związek o jądrze jest zmniejszona, a zasobnikiem energii wzrasta. Utworzony w ten sposób atomy elektronicznych obrębie warstwy. Struktura tych powłok elektronowych atomów się jaśniejsze. Stwierdzono, że poziom energii (warstwy), utworzone na podobne energii cząstek.

Obecnie wiadomo, że poziom energetyczny jest zależna od n (jest liczbą kwantową) i odpowiada liczb całkowitych od 1 do 7. Struktura powłoki elektronowej węgla i największej liczby elektronów na każdym poziomie jest określony wzorem N = 2N2.

Wielkimi literami w tym wzorze oznacza największą liczbę elektronów na każdym poziomie, a małe – numer seryjny tego poziomu.

Struktura tych powłok elektronowych atomów określa, że pierwsza powłoka może być większa niż dwa atomy, a czwarta – nie więcej niż 32. Zewnętrzna warstwa gotowego zawiera nie więcej niż 8 elektronów. Warstwy, w których mniej elektrony są uważane niejednoznaczne.