454 Shares 3426 views

Pojęcie "dominujący". Co to znaczy?

"Dominant" – co to znaczy? Przeważający, lepszy od innych w niczym. Określenie to stosuje się zarówno do obiektów animowanych, jak i nie. Najczęściej pojawia się w analizie relacji międzyludzkich. Można go jednak używać w innych kontekstach i wyrazach.

"Dominant": co to oznacza w związku?

Jak już powiedziano, słowo "dominujący" najczęściej wskazuje na rolę i pozycję jednego z partnerów w związkach miłosnych (małżeńskich). Co to oznacza? Na przykład, gdy główny mąż jest w rodzinie i wyraża się w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących życia wszystkich jego członków. W tym przypadku dominuje nad żoną. I ona (przynajmniej wyraźnie) zgadza się z działaniami współmałżonka i w pełni nakłada na niego odpowiedzialność za swoją przyszłość. Pojęcie "dominacji" jest nadal używane do analizy seksualnej sfery życia małżonków. Na przykład w łóżku partner zachowuje się jak agresora, ona podejmuje inicjatywę, podporządkowując sobie mężczyznę. Wtedy mówią to   Żona dominuje męża. Nawiasem mówiąc, w dzisiejszych rodzinach taki podział roli jest zjawiskiem powszechnym, aw wielu krajach. Naukowcy odkryli, że mężczyźni są bardziej chętni, aby dać swoim małżonkom niektóre z ich obowiązków.

"Dominant": co to jest w innych zjawiskach

Ten termin w literaturze i mowa potoczna podkreśla dominującą własność czegoś. Na przykład w gospodarce jest coś takiego jak "przedsiębiorstwo dominujące". W kontekście można się domyślać, że ta organizacja ma pewne zalety w procesie aktywności i zarządzania. Także słowo "dominujący" może oznaczać przewagę:

  • Każdy kolor w skali ogólnej;
  • Skosztować w potrawy;
  • Nastroje w społeczeństwie;
  • Trend mody, polityka;
  • Gen;
  • Mężczyzna na wolności, itp.

"Dominuj": co to jest i jak się wyraża w stosunkach

Powróćmy do kwestii stosunków międzyludzkich, ponieważ jest dużo bardziej interesujące i bardziej istotne dla wszystkich ludzi. By the way, można dominować nie tylko w związku "mężczyzna-kobieta", ale także w tandem "friend-przyjaciel", "friend-przyjaciel", "brat brat", itp. Ten, kto ma wiodącą rolę w relacji będzie dominował. W takim przypadku drugi partner znajdzie się na niższym poziomie. Prawie zawsze ta dystrybucja ma miejsce ze względu na szczególne cechy ludzkie jednostki. Oznacza to, że osoby dominujące – to są te, w których leżą cechy przywódcy. Charakteryzują się dojrzałością, zdolnością do podejmowania decyzji, odpowiedzialnością za ich konsekwencje, umiejętnością planowania. Jest jednoznaczne, że mają silniejszą i stabilniejszą konstytucję psycho-emocjonalną w porównaniu z innymi ludźmi.

"Dominant": co to znaczy w rodzinie

Często są rodziny, w których żona dominuje nad małżonkiem. W takim sojuszu, nawet jeśli nie jest zaangażowana w karierę, ale siedzi w domu, całkowicie zarządza swoimi sprawami, wskazuje mu, jak postępować w służbie, z kim się komunikować itd. Ponadto, mówi, jak spędzać wolny czas, jak spędzić rodzinny budżet, jak wychowywać dzieci. Często demonstracja władzy występuje publicznie: żona może sobie pozwolić na zniewagę i upokarzanie współmałżonka w obecności obcych. Zawsze jednak pytają, kim jest facet, jeśli się z tym pogodzić. Ale jednostronny wyrok jest niewdzięczny. Nic dziwnego, że mówią, że mąż i żona są jednym szatanem.