731 Shares 7080 views

Adwokat – kampania lub podstęp?

I tak czytamy w mediach lub usłyszeć w telewizji, że niektóre siły polityczne są zaangażowani w propagandę. Intuicyjnie, jest to rozpowszechnianie informacji. I co oznacza słowo „Advocate”? Jest to termin, który ma wartość dodatnią lub ujemną? Spójrzmy katalogów i rozpatrzyć łącznie, tak aby nie spaść na przynętę manipulatorów, stosując uniwersalny analfabetyzmu.


Co to znaczy, aby promować

W słownikach jest napisane, że nasz termin sugeruje rozpowszechnianie jakichkolwiek informacji. Adwokat – jest przeprowadzenie przemyślanych działań w celu doprowadzenia do mas pewien pomysł. Równoznaczne z pojęciem „dystrybucji”, „kampanii”, „promowanie”, „puff mózgów”. Być może tylko ostatnie zdanie jest wyraźnie negatywna i wiąże się z oszustwem.

Spróbujmy dostać się do dolnej przykład. Po tym wszystkim, propaganda nie reklamuje się w dosłownym tego słowa znaczeniu. To tylko obszary przyległe, chociaż oba działania mają znamiona agresji. Popularyzacja jest nieco różni się tym, że odbywa się na zasadzie dobrowolności. Spread może być agresywny lub nie. Ale wszystkie te koncepcje są uważane za podobne do siebie, które opisują podobne zachowanie. Spróbujmy wymyślić i zrobić imprezę na przykład.

propaganda polityczna

W demokratycznym społeczeństwie istnieją partie i inne organizacje, które starają się pozyskać jak najwięcej ludności. Ich celem – aby dojść do władzy. Narzędzie jest w tym propagandy.

Każdy gracz polityczny zainteresowany zwiększenie liczby zwolenników, ale ludzie w większości nie są szczególnie lubiący polityce. Są życie zajęty, zarabianie pieniędzy, rozrywki i tym podobne. Gracze muszą wyłożyć swoje pomysły, które jest promowane. Proces ten jest skomplikowany i czasochłonny. Dla ludzi przepojone pomysł, że powinna ona być przedmiotem zainteresowania. Oto krok reklamy. Zainteresowane strony nie można puścić, a następnie będą zapomnieć o idei. Dlatego ludzie muszą przedstawić materiał tak, że są one przesiąknięte nich chory dusza, że tak powiem. Jest to etap, propagandy i popularyzacji. Ponadto, wyborcy powinni być zaangażowani w ogólnej aktywności. Aby to zrobić, należy użyć różnych technik.

Ty i ja mam, które promują – to w tym samym czasie (lub stopni) do reklamowania, promowania i mieszać.

z dala od polityki

Te pomysły ludzie w każdym czasie w ofercie publicznej. Dokonano tego w celu nadania nowego, coś świat nieznany wcześniej. Obecnie działalność ta nabyła charakter masowy. Ludzie, w istocie, miły i hojny. Chcą, aby przyciągnąć uwagę innych do postępowej myśli, a tym samym przyczynić się do zmiany świata na lepsze. Rozmnażane wartości są ogólnie niektóre innowacje, produkt pracy jednej osoby lub grupy. I nie zawsze mogą być przypisane do polityki, a wręcz przeciwnie. Najczęstszym rodzajem społeczeństwa prowadzi do powstania idei kulturowej i przenosi go do świata. Technologia ta w tym przypadku jest taka sama. Konieczne jest, aby przejść przez wszystkie etapy wskazanych:

  • alert lub reklamowych;
  • Atrakcją lub popularyzacja;
  • zachowanie lub pobudzenie.

Zapytać, gdzie jest ukryty ostatni synonim dla „puff” mózgi. Należy szukać w wyznaczanie celów. Uważamy idealnym przypadku, gdy promotorzy są skłonni, aby ludzkość zadowolony ze swojego pomysłu. Ale nie zawsze tak jest. Jeśli ludzie starają się oszukać, aby przyciągnąć uwagę mieszkańców, to jest inflacja mózgu.

wniosek

Adwokat – jest praca, aby przyciągnąć uwagę do konkretnego pomysłu. Jej istota polega na zwolenników rekrutacji zwolennicy pewnej wartości lub myśli. A jeśli celem propaganda prawda czy fałsz, powinni zrozumieć indywidualnie.