544 Shares 8002 views

Christian pochwała – to radość zbawienia!

Nawet w czasach Starego Testamentu, Psalmista nazywa się radować i chwalić Boga, ponieważ On troszczy się o swoich ludzi i błogosławi. Ale kiedy ziemia przyszła dobrą nowinę o zbawieniu, Christian gloryfikacja osiągnęła apogeum. Jest to – nie obowiązek, lecz koniecznością. Apostoł Paweł w liście do Kościoła w Koryncie mówi, że aby uratować naturalny ludzi – chwalić Boga. Ludzie, którzy otrzymali zbawienie przez cierpienie Chrystusa, to nie jest konieczne, aby wyjaśnić, co chrześcijańskie gloryfikacji. Że Bóg, to jest niemożliwe, aby go kochać, i zakochał się – jest to niemożliwe, aby gloryfikować. Biblia w ogóle dużo wierszy na cześć Pana. Pochwała może być w słowie i czynie.

Christian święto prawosławia

Jest to przede wszystkim moralny i czyste życie pobożny, doświadczenie miłosierdzia Bożego i ludzkości w umyśle i sercu, podziw dla mądrości i wielkość jego. Prawosławni uwielbić Boga w modlitwie w nabożeństwach, a także ich talentów i umiejętności. U ludzi, wierzący wszystko: marzenia, myśli, talenty i akcje – są wyrazem, przejawem celu Bożego na ziemi.

Gloryfikacja religii katolickiej

Katolicy w służbie wyjątkowe znaczenie dołączony do kultu, ponieważ wierzą, że poprzez sakramenty dana osoba bezpośrednio od Boga i otrzymuje łaskę. Najważniejszym sakramentem – Komunia chleba i wina. Jak prawosławnych, uważa się, że ludzie chwalić Boga wyraża się nie tylko usta, ale również czyny.

Protestant gloryfikacja

Głównym celem wiernego – osobistego zbawienia od kary za grzechy, że człowiek nie uzyskać jego powodu dla dobrych czynów, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego ofiary. Dlatego chrześcijanin pochwały dla nich – jest to radosny radość i dziękczynienie dla zbawienia i nowego życia w Chrystusie. Zdecydowana większość wyznań protestanckich Kult praktykowany przez popularnych piosenek chrześcijańskich i muzyki.

muzyka chrześcijańska

Gloryfikacja językiem muzyki istniała od czasów starożytnych. psalmy biblijne – to piosenki, które śpiewają do muzyki i innych instrumentów strunowych. W skarbnicy światowej kultury obejmuje największe przykłady muzyki religijnej – rosyjskich i zachodnioeuropejskich: kolędy, pieśni, Mass. W gatunku muzyki kościelnej pracował Strawińskiego, Rimskiego-Korsakowa, Rachmaninowa, Czajkowskiego, Bacha, Haydna, Berlioz, Schubert. W prawosławnego śpiewu są dobrze znane nazwiska Archangielsk Chesnokov, Gubaiduliny, Gretchaninov.

kompozycje muzyczne w protestanckich czczą od samego początku różnił improwizacji i koncertów możliwości. A jeśli pod łukami kościołów katolickich szybować pieśni w języku łacińskim i cerkwie brzmiał anielskie śpiewy liturgiczne w scs, intencji reformingu Martina Lyutera pieśni chóru musiał wykonać całą społeczność protestancką w ich ojczystym języku. Melodie dla nich często są wybrane z repertuaru świeckiego. Muzyka popularna jako potężny środek głoszenia Ewangelii aktywnie wykorzystywane Amerykanów na początku ubiegłego wieku. Dziś jest to specjalny gatunek. Christian grupa kult sprzeciwiał się smutny i uroczystą muzykę prawosławia i katolicyzmu, radosne, rytmiczne i inspirujących piosenek.