159 Shares 4823 views

Główne rodzaje badań socjologicznych

Badania socjologiczne jest niezbędnym narzędziem do rozwijania wiedzy socjologicznej, jest skupienie wysiłków badawczych na pewnych zadań, system spójnych procedur, które dostarczają wiarygodnych informacji na temat badanego zjawiska. Określenie "case study" po raz pierwszy pojawił się w 1897 roku w "The Suicide" francuski socjolog Emile Durkheim.


Od tego czasu, różne rodzaje badań socjologicznych stały się specjalny sposób wiedzy i główny fundament wiedzy socjologicznej. Istnieją różne rodzaje badań socjologicznych.

Przede wszystkim, jest to badanie inteligencji, która jest najbardziej prosty niewiele badań, które ma Sprężone niewielką liczbę respondentów. Badanie to przeprowadza się do zadań, ograniczone w swej treści. Z reguły jest ona wykonywana w ramach uproszczonej programu i obejmuje mniejszą populację docelową.

Takie związki stosowane socjologicznym badania są wykorzystane do wstępnego badania danego zjawiska lub procesu. Potrzeba dla nich powstaje, jeśli problem nie został przebadany w ogóle lub bardzo mało zbadany. Z tych badań, aby uzyskać więcej informacji, aby zidentyfikować granice populacji docelowej mają być badane w celu określenia dalszych koniecznych narzędzi i trudności, które mogą pojawić się w trakcie badania na dużą skalę.

Następujące rodzaje badań socjologicznych – badanie opisowe. Takie badanie jest już głębszy wgląd, dla których wymagana jest duża liczba respondentów. Przetwarzanie takich badań materiałów posiadają wymagane jest przetwarzanie danych komputerowych. Badanie to daje pojęcie o zjawisku, które jest już stosunkowo kompletne.

Konto i interpretacja uzyskanej informacji, które pomogą zrozumieć sytuację dobrze i na tej podstawie uzasadnić wybór niezbędnych środków, metod i form zarządzania procesami publicznych. Te rodzaje badań socjologicznych powinna być przeprowadzona na szczegółowo opracowany program i na podstawie wiarygodnych narzędzi metodologicznych.

To urządzenie pozwala na grupy i klasyfikuje elementy badań podstawowych cech, które wpływają na ten problem w ramach badania. Badanie to ma zastosowanie w przypadkach, gdy obiekt jest stosunkowo duża społeczność respondentów, którzy wyrazili sprzeciw dla różnych cechach.

Zamyka rodzaje badań socjologicznych badań analitycznych. Jest to najbardziej złożony i najgłębszy badania. Obejmuje ona największą liczbę respondentów, a nie tylko opisowe. Zwykle takie badanie opisuje nie tylko zjawisko, ale uważa także jego dynamikę.

Badania analityczne stosowane do bardziej pogłębionej analizy tego zjawiska, że nie wystarczy, aby opisać strukturę i musi również wiedzieć, jakie są jego główne parametry ilościowe i jakościowe, a to wpływa na ich życie i określa. Te rodzaje badań socjologicznych z racji swej misji mają największą wartość naukową i praktyczną. Ich przygotowanie wymaga dobrze zaprojektowany program wysokiej jakości narzędzi i dłuższy czas. Może być stosowany w sposób komplementarny, różne formy – badanie analizy dokumentów, obserwacji. Te studia przypadków są zwykle złożone.