275 Shares 1232 views

Aktywna pozycja życia

Aktywna pozycja życia jest niezbędnym elementem skutecznej socjalizacji osoby. Spróbujmy zrozumieć znaczenie tej definicji. Każdy może wpływać na otaczającą rzeczywistość. Oznacza to, że świat nie jest statyczny, stale zmienia się pod wpływem ludzi. Osoba o aktywnej pozycji życiowej jest zainteresowana poprawą swojego bytu. Osoba taka koncentruje swoją uwagę nie tylko na osobistych doświadczeniach, ale także na problemach globalnych.

Aktywna pozycja życia nie jest typowa dla każdej osoby. Pragnienie przekształcenia tego świata wymaga wielu osobistych cech. W szczególności są to ich własne zasady, światopogląd, przekonania, normy moralne.

Oznacza to, że osoba, która po prostu nie lubi istniejącej rzeczywistości, nie można nazwać osobą o aktywnej pozycji życia. Warto pamiętać, że zanim będziesz krytykować i złamać cokolwiek, musisz mieć pomysł, jak wygląda nowy, bardziej wyrafinowany byt.

Aktywna pozycja życia, przede wszystkim, obejmuje aktywność. Nie wystarczy jedynie teoretycznie zrekonstruować rzeczywistość, musimy też poruszać się w tym kierunku. Każda osoba radzi sobie z tym zadaniem na różne sposoby. Kieruje wszystkie siły, aby rozwiązać globalne problemy, druga troszczy się o dobrobyt własnego kraju, trzecia stara się pomóc ludziom, którzy go otaczają.

Konieczne jest, aby aktywna pozycja życia była zgodna z rozumem, chęcią pomagania innym i poczucia proporcji. W przeciwnym razie pragnienie zmiany może nastąpić jedynie przez negatywne konsekwencje. Na przykład osoba ma pewne ideały, które chce wdrożyć w praktyce, ale jego egocentryzm przeszkadza zrozumieniu, że większość ludzi przestrzega zupełnie innego światopoglądu. Stąd można wyciągnąć proste wnioski. Osoba powinna kierować swoją działalnością na rzecz społeczeństwa, a nie zaspokajać swoich własnych interesów.

Pozycja społeczna jednostki jest podzielona na kilka aspektów. Może to być podporządkowanie instrukcjom lidera, ale niezależne i aktywne zachowanie wobec innych członków grupy.

Pozycja życiowa może być wyrażona zgodnie ze wszystkimi normami i wymaganiami społeczeństwa, ale dążeniem do przywództwa w zespole.

Chęć przekształcenia świata może prowadzić do negatywnych konsekwencji. W niektórych przypadkach aktywna pozycja życia wyrażana jest z pominięciem norm społecznych, poszukiwaniem własnego "ja" spoza społeczeństwa, na przykład w grupach przestępczych, wśród hipisów.

Może być chęć zbudowania własnej rzeczywistości. Na przykład osoba nie akceptuje norm społecznych, ma własne pojęcie o tym, jak powinien być świat, i aktywnie przyciąga innych ludzi do poprawy życia. Na przykład takie osoby mogą obejmować rewolucjonistów.

Najczęściej młodzi ludzie są aktywni w pozycji życiowej. Nie jest to zaskakujące, ponieważ była to młodzież, która zawsze była rodzajem silnika w sprawach transformacji świata. Młodzi ludzie mają mniej konserwatywne poglądy, mają świeże pomysły i oryginalny światopogląd. Jak wiadomo, nastolatki mają dużo energii, konieczne jest kierowanie ich do tworzenia, w przeciwnym razie nadmiar energii może prowadzić do negatywnych wyników.

Podsumujmy. Aktywna pozycja życia jest przeciwwagą obojętności i oderwania. Osoba posiadająca daną jakość jest zainteresowana wszystkim, co dzieje się w kraju i na świecie, zajmuje żywy udział w każdym przedsięwzięciu, chce mieć pewien wkład w otaczającą rzeczywistość.