592 Shares 1993 views

Nieumyślne zadawanie ciężki uszczerbek na zdrowiu w wyniku zaniedbań: artykuł kodeksu karnego

Do tej pory charakteryzował się znacznym wzrostem przestępczości, która jest związana z dużą paczkę w społeczeństwie. Dzieląc społecznego i klassovovomu finansowe opisywany jest głównym powodem braku jego integralności. Szkody do każdej osoby mogą być spowodowane w ogniu namiętności i przeznaczenia. Tutaj skupimy się na pierwszej wersji, że nie usuwa odpowiedzialność z oskarżonym. Do tej pory te zbrodnie są najbardziej powszechne i są przedmiotem artykułu ustawy, zgodnie z którym sprawca zostanie ukarany.


Zagrożenie zdrowia i zagrożenie

Życie ludzkie zawsze była podstawową wartością i powoduje ciężkie uszkodzenie ciała przez zaniedbania – jeden z najczęstszych i pospolitych przestępstw. Powodem akty, które mają szkodliwy wpływ na stan organizmu, może służyć do wielu czynników: jak proste chuligan zachowanie i kłótni domowych, jak również celowe i starannie zaplanowana zbrodnia. Większość z tych aktów może być zaangażowana w stanie alkoholu lub narkotyków, gdy dana osoba jest w złym stanie, nie może w pełni kontrolować swoje zachowanie, a to jest trudne do powstrzymania agresji wobec ludzi wokół niego.

poważne obrażenia

Do kategorii ciężkich przy stosowaniu szkody obejmowałyby działań płciowych, które może zakończyć się fatalnymi konsekwencjami później. To, na przykład, przenikliwy urazy, urazy czaszki lub kręgosłupa. Obejmuje to uszkodzenie tętnic i żył, ciało oparzenia drugiego stopnia lekkomyślnych działania, które powodują stany patologiczne: coma bolesną prądem, odmrożenie, duża utrata krwi lub zakażenie ropne-septyczny.

Ryzyko dla zdrowia może być inna

Ciężkie uszkodzenie ciała przez zaniedbania mogą być stosowane bez zagrożenia dla życia, ale z nieodwracalnego pogorszenia jego jakości. To jest całkowita lub częściowa utrata wzroku lub słuchu, nieodwracalnego zniekształcenia ofiary, zniszczenie lub całkowitej utraty jednego z organów. sklasyfikowane również jako „grób” uszczerbek na zdrowiu „obejmuje psychotycznych i zaburzeń neurotycznych, wywoływania uzależnień i narkomanii, przymusowej aborcji. To wszystko, co prowadzi do częściowej lub całkowitej utraty zdolności do pracy.

Jest to niebezpieczne, aby chronić siebie i bliskich

Nieumyślne zadawanie ciężki uszczerbek na zdrowiu zaniedbania mogą być stosowane w czasie samoobrony, gdy osoba jest w krytycznej sytuacji, wyczuwając zagrożenie dla siebie, swojej rodziny lub własność. W takich chwilach nie zawsze prawidłowo ocenić sytuację, a nie zawsze w tym czasie, można obliczyć siły. W ten sposób, zapewniając opozycji, nie można brać pod uwagę zastosowaną siłę, więc atakujący może uzyskać poważne obrażenia. Takie działania są uważane za przekraczające dopuszczalny samoobrony i wymierzyć karę zgodnie z prawem. To jest w porządku, obowiązkowe lub naprawczych pracy, lub aresztować i ograniczenie wolności.

momenty robocze

Istnieją przypadki, w których ciężkie uszkodzenie ciała przez zaniedbania popełnione przez człowieka w procesie nienależytego wykonania swoich obowiązków zawodowych. Takie działania są również przedmiotem niniejszego artykułu i może być karane grzywną lub pracy korekcyjnej. W zależności od okoliczności danej sprawy, oskarżony może otrzymać wyrok w zawieszeniu z zakazem działalności na pewien okres. Takie przypadki są rozpatrywane przez sąd i wyrok zostanie podany, które powinny spełniać pokrzywdzonej stronie.

katastrofy

się również w wypadku drogowym droga może być traktowane jako poważne zagrożenie zdrowia w następstwie zaniedbania. Wypadek – przestępstwo zagrożone karą grzywny lub przymusowe roboty do pracy przymusowej i zatrzymania. Oczywiście, taka sytuacja jest wypadek na drodze, to nie mogą być planowane lub działaniem zamierzonym, ale w takim przypadku zasady eksploatacji zostały naruszone pojazd silnikowy lub przepisów ruchu drogowego. Wszystko to ma znaczenie, co prowadzi do przypadkowego zranienia ofiary.

Ustawa o straży zdrowia

Kary dla wyżej wymienionych aktów, które są przewidziane przez prawo, za to istnieje w artykule Kodeksu Karnego „Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zaniedbaniem”. Według niej zdanie nałożone, i wchodzi w życie kary za popełnione przestępstwa. Aby potwierdzić zdrowia szkody musi zostać potwierdzona obdukcji lekarskiej, która wydaje opinię na temat stopnia powagi wykroczenia w stosunku do pokrzywdzonego. Jeżeli zostanie potwierdzone, że szkoda było ciężkie, to będzie podekscytowany Artykuł 118 Kodeksu Karnego.

Ryzyko związane z każdym zawodzie

W artykule „The wyrządzenie poważnej szkody dla zdrowia ludzkiego poprzez zaniedbania” może wejść przedstawiciele niemal wszystkich zawodów, dla pewnych działań lub zaniechań. Może to być inżynierowie i lekarze, trenerzy i sterowniki. odpowiedzialność karna za popełnione przestępstwa następuje po osiągnięciu mężczyznę szesnastu. Sąd powinien dokładnie rozważyć wszystkie okoliczności sprawy, w celu prawidłowego zakwalifikowania przestępstwa, a następnie nałożyć karę.

Niebezpieczeństwo, nikt nie spodziewa

Każdy, kto nie spodziewa się, może być winny takiego przestępstwa jako poważne zagrożenie zdrowia w następstwie zaniedbania. Przykładami takich epizodów są liczne. Jednym z przypadków można uznać za showdown, gdy oskarżony uderzył rękę ofiary, nie obliczyć swoją siłę, a następnie człowieka, nie należy zachować równowagę, spadł ze schodów. Trafiony na scenie potylicznej części głowy, otrzymał podstawową złamania czaszki i stłuczeniu mózgu i liczne siniaki ciała.

Wśród wszystkich urazów uszkodzenia mogą być przypisane do lekkich obrażeń: oni nie prowadzą do niepełnosprawności lub zaburzeń zdrowia. Urazy głowy są poważne urazy, które mogą spowodować ogromne szkody, dlatego kwalifikują się jako poważne zagrożenie zdrowia w następstwie zaniedbania. Dlatego sąd rozważy karę śmierci dla oskarżonego. Będą brane pod uwagę nie tylko powody do czynów, ale także, oczywiście, konsekwencje, które pochodzą w wyniku uderzenia.

Winą ofiary

Potwierdzenie w przypadku posłuży jako zakończenie badań kryminalistycznych, które po dokładnym badaniu i uwagę dadzą dokładne potwierdzenie uszkodzenia ciała ofiary. Również może służyć jako przykład przypadek przejścia w niewłaściwym miejscu pieszych. Został potrącony przez samochód mijania. Po delivery man „pierwsza pomoc” do szpitala miał poważne urazy i złamania zostały zidentyfikowane, które powstały ze zderzenia z samochodem.

Jeśli nie na czasie, aby pomóc życia dotkniętych mogłyby być zagrożone w szczelinie naczynia krwionośnego. Terminowe transfuzja krwi i wykwalifikowanej działań medycznych może uratować życie człowieka. Pomimo faktu, że jego wina jest oczywista (bo droga osoba porusza się w niewłaściwym miejscu), odpowiedzialny za spowodowanie poważnego uszczerbku na zdrowiu będzie kierowca samochodu, sprowadzona sprawcy.