558 Shares 3007 views

Innowacyjna edukacja na uniwersytetach

Współczesna Szkolnictwo wyższe w Rosji od dawna wymaga zmian w jego strukturze i systemie szkoleniowym. Nowy czas dyktuje nowy system dostarczania wiedzy. Wieloletnie doświadczenie w nauczaniu wszystkich pracowników uczelni wykazały, że wymagają nie tylko silne podstawy teoretyczne, ale również praktyczne ćwiczenia, odpowiednie do ducha czasu.

Priorytetowym kierunkiem nauki stała się innowacyjna edukacja, która jest zbiorem technik i najnowszych osiągnięć na przygotowanie wysoko wykwalifikowanego personelu. Innowacje w tej dziedzinie wymaga nie tylko dostępność środków technicznych, ale także szczególną uwagę na rozwój osobowości ludzkiej, odpowiadające ich zawodu oraz czas, w którym żyje. Osoba powinna być przygotowana do współdziałania ze skomplikowanej technologii i nowych form uczenia się.

Można powiedzieć, że sama rzeczywistość tworzy innowacyjną naukę na uniwersytetach. Na przykład, niektóre uczelnie częściowo przeniesiona do zdalnej nauki korzystania z globalnego Internetu. Pozwala to na studentów specjalizacji mieszkających w odległych częściach Rosji, dla których szkolenia w dużych ośrodkach regionalnych nie jest możliwe z powodu jego kosztownej kosztów. Tak więc, innowacyjne technologie w edukacji pozwalają na uzyskanie cennych pracowników, chętnych do pracy i rozwoju prowincji.

Oprócz wykorzystania nowych technologii w procesie uczenia się, jak również stworzyć niepowtarzalny, nowoczesny system nauczania w szkolnictwie wyższym. Mają wiele funkcji:

– zintegrowane podejście do szkolenia specjalistów zawodów technicznych na wszystkich etapach procesu,

– zgodność z informacjami otrzymanymi na uniwersytecie z wymaganiami przyszłych pracodawców na rzecz swoich pracowników;

– wspólne podejście do kształcenia w specjalności we wszystkich uczelniach w Rosji, zgodnie z międzynarodowymi standardami;

– pogłębione studium języków obcych, niezależnie od przyszłego zawodu studenta;

– ciągłe monitorowanie wiedzy uczniów. Jest to ważne nie strzeli, i określenia, w którym dyscyplin naukowych i praktyczne są luki w wiedzy uczniów, w celu dostosowania programu.

Nowoczesny innowacyjna edukacja na uczelniach wymaga wprowadzenia dyscyplin przyczyniających się do rozwoju umiejętności komunikacyjnych uczniów do dalszej udanej integracji w miejscu pracy. Aby to zrobić, należy utworzyć wiele gier szkolenia, role-playing. Tradycyjny system kształcenia w rosyjskich uczelniach przygotowanie specjalistów, którzy mają trudności w dostosowaniu się do realnego świata. Dziś specjaliści telefony są cenione, otwarty na wszystko, co nowe, w stanie pracować z dużą ilością informacji i dowiedzieć się bezpośrednio w pracy. Zatem, innowacyjny rozwój edukacji i obejmuje psychologiczne aspekty kształcenia studentów.

Nadal ważnym czynnikiem w promowaniu nauki student jest baza materialno-technicznej, odpowiadające duchowi czasu. Wiele uniwersytetów jeszcze komputerów, które już dawno stały się nieaktualne. Warto zauważyć, że innowacyjna edukacja na uniwersytetach zakłada szkolenie w pokojach, gdzie można wyraźnie zobaczyć wszystkie procesy badane. W ten sposób uczeń będzie test wiedzy teoretycznej w praktyce murach liceum, gdzie istnieje szansa, pod kierunkiem nauczycieli, aby poprawić wszystkie wady swojej pracy.

Wprowadzenie innowacyjnych technologii na uniwersytetach powinno odbywać się etapami, z wszystkimi niezbędnymi pracowników dydaktycznych muszą uczęszczać na kursy szkoleniowe, aby zapewnić studentom istotnych informacji, które będą przydatne w czasie rzeczywistym, zamiast czytania 35 lat ten sam podsumowanie. Teoria musi być poparte praktyką, jako młodego profesjonalisty – aby móc szybko reagować na wszelkie zmiany w swoim zawodzie.