160 Shares 5177 views

Jak uzyskać alimenty od bezrobotnych

Wspólna opinia jest fakt alimentów przez jednego małżonka do drugiego wsparcia materialnego małoletniego dziecka. Jednak koncepcja utrzymania jest znacznie szerszy. Takie płatności są również możliwe przed rodzicami w odniesieniu do byłej żony, żony, prawnie żonaty, może ubiegać się o mianowanie alimentów w stosunku do prawowitego małżonka, jeżeli inne środki, aby uzyskać pieniądze na edukację dziecka jest niemożliwe.


Jednak najbardziej rozpowszechnioną formą alimenty płacone przez ojca, którzy nie są w związku małżeńskim z matką dziecka. Oficjalnie przyjęty celem jest zapewnienie utrzymania optymalnych warunków dla istnienia dziecka, które jest w wieku i mieszka samotnie. Zgodnie z art 80 kodeksu rodzinnego Federacji Rosyjskiej, alimenty powoływany w celu osiągnięcia fizyczne, duchowe i moralne potrzeby dziecka.

Jeśli nie jesteś w stanie osiągnąć porozumienia pokojowego w sprawie wielkości i warunków wypłaty pieniędzy dla dziecka, jak również w przypadku odmowy rodziców z ich obowiązków w zakresie bezpieczeństwa finansowego, rozstrzyganie kwestii płatności odbywa się w sądzie.

Nie tylko płace, ale każdy inny dochód rodzica powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu kwoty wypłaty alimentów. Ustawodawstwo przewiduje także alimentów z bezrobotnymi rodzicami. Ponadto, ilość stosowanego nośnika w takim przypadku mogą się znacznie różnić. Przyjrzyjmy się sytuacji z nierozpoznanym oficjalnie bezrobotnych rodziców. Kwota serwisowych dla bezrobotnych jest obliczana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ustalonego przez Rosję. Zasada ta jest zawarta w artykule 113 kodeksu rodzinnego Federacji Rosyjskiej.

Oficjalne uznanie rodzice są bezrobotni i ustawienie w samym sercu rejestracji pracy stanowi podstawę do obliczenia podrzędnych funduszy pomocowych wypłacone jako świadczenia dla bezrobotnych. Ważne jest, w terminie 3 dni od daty utraty pracy, aby powiadomić komorników fakt, o tym, co się stało.

Byli małżonkowie, których sąd obowiązek płacenia alimentów została ustalona korzystniejszego numer jest albo oficjalny bezrobotnych lub pracujących z minimalną szybkością, ponieważ alimenty dla bezrobotnych, ma status nieformalnej zostanie przydzielony na podstawie wielkości jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia region.

Nieco inna sytuacja w przypadku, gdy sąd nie wypowiedział się jeszcze, a respondent zadeklarował rodzic niepracujący. Alimenty z bezrobotnych są określone przez sąd jako solidnej wypłaty co miesiąc, biorąc pod uwagę wszystkie niuanse stanowiska rodziców. To jest uregulowana w art 83 kodeksu rodzinnego Federacji Rosyjskiej. Alimenty z bezrobotnych w tym przypadku może być zmniejszona, jeżeli orzeczenie uznaje ważne argumenty transponderów i przekonujące.

W odniesieniu do terminów alimentacyjnych, ich naruszeniem, jeśli porozumienie w sprawie alimentów, prowadzi do naliczenia kary prawnej w jednej dziesiątej łącznej kwoty za każdy kolejny dzień zwłoki. Złośliwe uchylanie się od płacenia alimentów prowadzi do odpowiedzialności karnej.

Są chwile, kiedy dziecko wsparcia bezrobotnych się dość trudne, ponieważ rodzic uchylanie swój obowiązek do dziecka i braku wykonania decyzji. W tym przypadku, pod warunkiem zaangażowania karany technicznego do odpowiedzialności na podstawie Kodeksu Karnego Federacji Rosyjskiej.

Nawet jeśli rodzic jest pozbawiony praw, nie jest zwolniony z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia finansowego swojego dziecka. Zasada ta jest opisana w artykule 70 kodeksu rodzinnego Federacji Rosyjskiej.