117 Shares 3582 views

Wykaz dokumentów do rejestracji LLC

Jeśli dana osoba chce stworzyć własną firmę, musi koncentrować się na kwestii dokumentacji firmy. Rzeczywiście, trzeba zebrać listę dokumentów do rejestracji LLC lub innej własności typu organizacyjnego i prawnego. Uważamy szczegółowo jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.


Więc najpierw trzeba określić rodzaj działalności. Przy stosowaniu do właściwego organu rejestracyjnego będą musiały określić konkretne kody NACE. Jest to standardowy klasyfikatora, gdzie każdy typ ma przypisany określony kod. Wykaz dokumentów do rejestracji LLC jest wykonany w taki sposób, że przedsiębiorca może rozwijać swoją działalność w różnych kierunkach. Eksperci zalecają, że kiedy złożyć oświadczenie, aby wybrać kilka kodów, ale nie więcej niż 20. Odbywa się to w celu zmniejszenia kosztów w przyszłości, ponieważ zmiany rodzaju działalności lub dodanie wymagać zmian w Statucie Spółki oraz w dokumentach organu rejestracyjnego, a będzie musiał uiścić opłatę w 1200 rubli. Głównym będą traktowane jako kod aktywności że jest wymieniony jako pierwszy na liście.

Przy sporządzaniu listy dokumentów do rejestracji LLC, oznacza to obecność tzw adresu prawnego. To będzie rejestrowane w rachunku, a następnie w karcie. W tym momencie należy się siedziby przedsiębiorstwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na nazwę organizacji, jak jest on stosowany we wszystkich oficjalnych dokumentach, w tym w stosunkach z partnerami rozliczeniowych i innych wykonawców. Ustawodawstwo zostać zarejestrowana jako nazwa w języku rosyjskim i zagranicznym, jak również ich ograniczonej formie.

Dla pomyślnego funkcjonowania początkowej fazie kapitału początkowego potrzebne. Odpowiedni projekt ustawy jest wyznaczony minimalny kapitał wynosi 10 tysięcy rubli, co pozwoliło jej tworzeniu, zarówno pod względem finansowym, jak i w postaci nieruchomości. Bezpośrednio przed rejestracją należy wpłacić połowę kapitału zakładowego poprzez przeniesienie środków na rachunku rozliczeniowym organizacji. A w ciągu miesiąca po oficjalnej rejestracji jest konieczne, aby wypełnić konta na pozostałą kwotę.

Warunki rejestracji LLC są uzależnione od prawidłowego zakończenia całej dokumentacji i efektywności jego kolekcji. Następnym krokiem jest uważany z protokołem w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa, w którym wszyscy członkowie społeczeństwa zgody na opłacanie składek. Jest to obowiązkowe, aby wskazać dane paszportowe każdego założyciela i ilość inwestycji we wspólnej sprawie. Jedną z podstawowych zasad zawartych w wykazie dokumentów do rejestracji LLC jest uważany za rozwój Firma czarterowa, która zwraca uwagę na główne zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ponadto, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia o służbie państwowej, jak również dokumenty od władz podatkowych potwierdzających rejestrację osób prawnych. Co do zasady, szybka rejestracja Ltd. jest możliwe tylko wtedy, gdy jest kompetentnym prawnikiem w stanie dalszej działalności lub skorzystać z usług firm w tym kierunku.