461 Shares 4176 views

Prace instalacyjne – ważną częścią procesu budowlanego

Prace montażowe w budownictwie – montaż konstrukcji metalowych i betonowych, rurociągów, przygotowanie sprzętu budowlanego w głównym miejscu pracy. W skrócie, instalacja – to wstępne przygotowanie placu budowy do pracy.


Wykonanie prac budowlanych i instalacji jest między jednym z najbardziej kosztownych i czasochłonnych procesów. Wymagają starannego przygotowania materiałów, obszar roboczy i wysoko wykwalifikowanych instalatorów specjalistów.

Prace montażowe mają szczególne znaczenie w budowie wysokich budynków. Siłą takich struktur jest określona przede wszystkim jakość konstrukcji betonowych i zgodność w ich technologii montażu. Żelbetowe konstrukcje produkowane w wyspecjalizowanych przedsiębiorstw. Są to dane z betonu i zbrojenia konstrukcji żelaznych. Jest to bardzo trwały materiał, którego termin doręczenia jest obliczana przez dziesięciolecia.

Prace instalacyjne rozpoczyna się przygotowanie terenu pod budowę. Obejmuje on: dostawa i montaż sprzętu budowlanego i techniki. Eksperci zamontowane dźwigi, tłoczni i przepompowni, utorować tymczasowe rurociągi techniczne, gotować elektryczny. Instalacja – to nie tylko montaż i testowanie sprzętu, ale również jego obsługa przez cały czas, gdy budowa będzie przebiegać. Po wykopaniu pit dla przyszłości budynku, pale młotkiem które są podstawą do założenia i określenia stabilności konstrukcji. Dalsze budowniczych rozpocząć montaż konstrukcji żelbetowych, które stanowią ramy budynku i podłogowych pokładów.

Wykonując ten rodzaj pracy zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. Montaż stalowych konstrukcji budowlanych ujęte w wykazie niebezpiecznych prac zarówno bezpośrednich pracowników i osób postronnych, które spadły na plac budowy. Wiele przypadków spadek żurawie wysokie na domach, upadek sufitem. Wszystko to dzieje się z powodu naruszenia wymogów technologicznych. Tak, w trakcie pracy może stracić i spadek pozycji. Jedną z najważniejszych rzeczy – to ogrodzenie placu budowy, niedopuszczalność penetracji do serwisu przez osoby nieuprawnione, miejsce pracy w zespole struktur też powinny być chronione.

Koszt instalacji jest obliczana na podstawie dokumentów normatywnych, które nagrane All-Russian ceny (USIS) i cen regionalnych (ERER) dla różnych typów instalacji. Obejmują one prace nad instalacją urządzeń, montaż konstrukcji żelbetowych i ich konserwacji. Kalkulacja kosztów jest również obszar wykonywanej pracy, głośność, złożoność pracy, posiada klimatyczne. Należy wziąć pod uwagę szereg błędów, które mogą wystąpić podczas pracy, możliwy wzrost kosztów.

Prace instalacyjne – jest ważnym etapem w budowie budynków wielokondygnacyjnych, jakość których wszystkie dalsze funkcjonowanie urządzeń w przyszłości zależy.