174 Shares 2988 views

Techniki rozwiązywania konfliktów

Współczesny świat z jego rytmem życia nie mogą żyć bez konfliktów interesów, a także zdolność do właściwego rozwiązania ich powinno być obowiązkowe dla kazhogo osoby. Konflikt – konfrontacja między stronami, którzy zdają sobie sprawę z różnicy ich celów. To zrozumienie jest niezbędne, jeśli oceniać z punktu widzenia nowoczesnych metod rozwiązywania sytuacji problematycznych, które mają tendencję do przemocy. Non-violent metody rozwiązywania konfliktów doprowadzą do porozumienia między przeciwnymi stronami, przy uwzględnieniu interesów każdej z nich.


W 70. lat naukowcy zwrócić większą uwagę na problemy zarządzania, kontroli i konserwacji konfliktu interesów, ale obecne wymagania przywiązują większą wagę do zapobiegania i rozwiązywania technik.

Jakie metody rozwiązywania konfliktów tam

Obecnie istnieje wiele sposobów, aby rozwiązać problematyczne sytuacje, uważamy za podstawowe. Metody zarządzania konfliktem, zwykle związane z pojęciem wpływu (regulowania) to samo podejście, polegające na współpracy i kompromisu – z koncepcją rozmiar.

Jeśli wybranej metody sterowania, wynik konfrontacji między stronami jest to sytuacja, w której każdy z nich jest, gdy interesy osobiste, zmuszając odwrotny działać przeciwko jego. Wynik tej konfrontacji może być tylko utrata jednej ze stron, a czasami – obie. Przymus jest związany z regulacją metody prowadzi do tego, że uczestniczył w kolizji strony, nie może kontynuować związek.

Takie brutalne metody rozwiązywania konfliktów są wadliwe w każdej sytuacji, czy to jest program „win-lose” lub „przegrana”. Przy wyborze konkretnego schematu wybranego przeciwnicy, i to, gdzie będą kierowane energia.

Gdy schemat „win-lose” energia nie jest kierowana do rozwiązania konfliktu jako takiego, ale przed sobą. Po wybraniu programu „przegrana” problem albo uniknąć lub spróbować go rozwiązać za pomocą kompromisu.

Sposoby rozwiązywania konfliktów, wybudowany w sprawie współpracy, pozwalają zatrzymać konfrontacji poprzez bezpośrednią interakcję między stronami lub przez udział osób trzecich. Uczestnicy analizowali przyczyny i różnice zawartości, dążąc do maksymalizacji zbieżność stanowisk i dojść do porozumienia, biorąc pod uwagę wszystkie interesy. Metoda ta jest bardziej korzystne, w rezultacie, żadna ze stron nie otrzyma żadnych korzyści, a ich związek może nadal rosnąć na solidnym fundamencie.

Podstawą tej metody jest na podstawie negocjacji. W rzeczywistości, przygotowanie do tych większości rozmów jest już częściowe rozwiązanie konfliktu, obejmuje:

  • Wytwarzanie planu;
  • Realizacja planowanego programu;
  • Realizacja umowy przez obie strony zaakceptowane.

Każdy etap tego procesu polega na konkretnych zadań, których całość prowadzi do pomyślnego rozwiązania problemu.

Jak nauczyć się rozwiązywania konfliktów

Wszelkie trudna sytuacja może być rozwiązana z minimalnymi stratami dla wszystkich zainteresowanych stron. To doskonałe narzędzie będą specjalne szkolenia dla rozwiązywania konfliktów. Jego celem jest nauczenie skutecznych sposobów odpowiedniego osobistego zachowania.

Szkolenie pomoże Ci zrozumieć, że konflikt – to normalne. Wszystkie nieprawidłowości jakiegokolwiek konfliktu interesów polega na tym, że jego decyzja do jazdy. szkolenie praktyka umożliwi uczestnikom zrozumieć, jakie są oznaki konfliktu: słowny niezgoda, brak otwartej komunikacji, utrzymując dystans, negatywne myśli w przeciwnika adres, podejrzliwości i nieufności.

Istnieje kilka sposobów radzenia sobie w sytuacjach problemowych:

  • emocjonalne uwolnienie;
  • z konfliktu bez zwycięzców i przegranych;
  • ekstrakcja zysku i innych sytuacjach.

Wziąć udział w szkoleniu, można utworzyć obraz tego, jak rozwiązywać konflikty, które nie mogą być wykluczone z tempem współczesnego życia.